Подписаться
Субашкевич Ірина Романівна, Ірина Субашкевич, І. Р. Субашкевич,Iryna Subashkevych
Субашкевич Ірина Романівна, Ірина Субашкевич, І. Р. Субашкевич,Iryna Subashkevych
доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи ЛНУ ім.І. Франка
Подтвержден адрес электронной почты в домене lnu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування ціннісно-смислової сфери студентів педагогічних спеціальностей медіапсихологічними технологіями:[практ. посіб.]
ІР Субашкевич
Львів: Растр-7, 59, 2016
132016
Медіапсихологічні чинники формування ціннісно-смислової сфери студентської молоді
ІР Субашкевич
дис. на здобуття наук. ст. канд. психол. наук 19 (05), 2017
82017
Модифікація методики О. Фанталової Рівень співвідношення цінності і доступності в різних життєвих сферах
І Субашкевич
Педагогіка і психологія професійної освіти, 77-86, 2015
82015
ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ НАСТРОЇВ УКРАЇНЦІВ У ПЕРІОД ВІЙНИ
ШАД Субашкевич І.Р.
Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Психологія 33 (2), 116-122, 2022
42022
Using media-psychological technologies to form tolerant attitude towards children with disabilities in pedagogical specialists in the process of their professional training in …
I Subashkevych, V Korniat
Specialusis ugdymas 1 (41), 173-212, 2020
42020
Psychological analysis of sociogram and biographical method for investigating parents of children with special educational needs
B Andreyko, I Subashkevych
Journal of Education Culture and Society 11 (2), 114-120, 2020
32020
ВПЛИВ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ПІДЛІТКІВ
СХТ Субашкевич І.Р.
Інноваційна педагогіка 2 (21), 196-200, 2020
32020
Using YouTube video resources to form a tolerant attitude towards children with special educational needs
I Subashkevych, V Korniat, V Loboda
Continuing Professional Education: Theory and Practice, 78-86, 2020
22020
Mediapsykholohichni chynnyky formuvannia tsinnisno-smyslovoi sfery studentskoi molodi [Mediapsychological factors of formation of the value-semantic sphere of student youth]
IR Subashkevych
Candidate’s thesis, 2017
22017
Formation of the axiological sphere in students under the influence of media factors
I Subashkevych
Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools …, 2016
22016
Медіапсихологічні технології у підготовці педагогів в умовах вищої освіти
І Субашкевич
Педагогіка і психологія професійної освіти, 75-82, 2015
22015
Соціально-психологічний практикум формування професійних цінностей майбутніх педагогів
ІР Субашкевич
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні …, 2016
12016
КОПІНГ-СТРАТЕГІЇ ПОДОЛАННЯ СТРЕСУ СЕРЕД УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
ІР Субашкевич, ЯІ Бордіян
Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права, 91-97, 2023
2023
Формування фахових компетентностей у майбутніх соціальних педагогів / соціальних працівників у процесі навчальної (ознайомчої) практики
КВС Субашкевич І.Р.
Вісник Львівського університету. Серія педагогічна, 165-173, 2022
2022
Імідж викладача закладу вищої освіти в соціальних середовищах Інтернету
СІ Р.
Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти …, 2022
2022
Using Moodle in an Information Educational Environment of HEIs under Distance Learning
I Subashkevych, V Korniat, V Loboda, I Sihetii, M Opachko, N Sirant
BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience 12 (4 …, 2021
2021
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕДІАПРАКТИК ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ОСІБ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
ІР Субашкевич, ВС Корнят, ВВ Лобода
Publishing House “Baltija Publishing”, 2021
2021
NEW IMPETUS FOR THE ADVANCEMENT OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL SCIENCES IN UKRAINE AND EU COUNTRIES: RESEARCH MATTERS
SV Alieksieieva, AM Anishchuk, YV Moiseenko, NM Atamanchuk, ...
2021
SECTION 14. RESEARCH OF FEATURES OF COMMUNICATIVE COMPETENCY OF THE MODERN TEACHER
IR Subashkevych, VS Korniat
Publishing House “Baltija Publishing”, 2021
2021
Соціально-психологічні чинники сімейного насильства
СХТ Субашкевич І.Р.
Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Психологія., 95-101, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20