Подписаться
Олег Ярещенко, O.Yareschenko, O.Yareshenko
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Обґрунтування змісту і організації спеціальної фізичної підготовки курсантів вищих навчальних закладів МВС України
ОА Ярещенко
Харків, 2008
152008
Динамика общефизической подготовленности курсантов в процессе обучения в национальном университете внутренних дел
ОИ Камаев, ОА Ярещенко, ПИ Филипенко
Слобожанський науково-спортивний вісник, 66-69, 2004
122004
Спеціальна фізична підготовка працівників ОВС України: підручник
ВО Артем’єв, ОА Ярещенко, ВВ Сергієнко
Харків: Харків юрид, 2011
112011
Розробка техніки рукопашного бою правоохоронців МВС України в системі спеціальної фізичної підготовки
ОА Моргунов, ОА Ярещенко, ОВ Хацаюк, ЮК Белошенко
Честь і закон.-2018.-№ 4 (67).-С. 67-74, 2018
102018
Удосконалення прикладних навичок практичної стрільби в системі професійної освіти Національної поліції України
ОА Моргунов, ОА Ярещенко, ОВ Хацаюк
Честь і закон.-2016.-№ 1 (56).-С. 49-56, 2016
102016
Особливості впливу психомоторних здібностей курсантів на спеціальну фізичну підготовленість
ОА Ярещенко
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2007
102007
Напрямки розвитку військово-прикладних навичок застосування засобів індивідуального захисту та активної оборони курсантами-правоохоронцями
ОВ Хацаюк, АА Моргунов, ОА Ярещенко
Честь і закон.-2017.-№ 4 (63).-С. 49-55, 2017
92017
Критерії, показники та рівні сформованості готовності майбутніх офіцерів Національної поліції України до виконання завдань за призначенням
ХОВ Ярещенко Олег Артурович
Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави, с …, 2020
8*2020
Фізична підготовка курсантів закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання МВС України
ОА Моргунов, ОА Ярещенко
Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України: зб. наук …, 2020
82020
Обоснование эффективной программы специальной физической подготовки курсантов высших учебных заведений правоохранительного профиля
ОА Ярещенко
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2008
72008
Vegetative reactivity in athletes in a state of overtraining
L Ruban, O Khatsaiuk, O Yareshchenko, A Korolov, V Olenchenko
Slobozhanskyi herald of science and sport 7 (4 (72)), 39-42, 2019
62019
Improving applied skills of practical shooting in the system of vocational education of the National Police of Ukraine
O Morgunov, O Yareshchenko, O Khatsaiuk
Kharkiv, 2018
62018
Методика подготовки будущих сотрудников национальной полиции Украины к применению мер полицейского принуждения
ОА Ярещенко, ОА Моргунов
Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України, С.106-112, 2017
6*2017
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ МВД ПРИЕМАМ РУКОПАШНОГО БОЯ
ОА Ярещенко, АТ Маляренко
62012
Сутнісні характеристики, критерії та рівні сформованості готовності майбутніх офіцерів інституцій СБОУ до дій у складі бойових розрахунків ПТРК в системі професійної освіти із …
ЮВ Самсонов, ОА Ярещенко
Актуальні проблеми розвитку службово-прикладних, традиційних та східних …, 2020
52020
Udoskonalennia prykladnykh navychok praktychnoi strilby v systemi profesiinoi osvity Natsionalnoi politsii Ukrainy [Adequate applied tools for practical shooting in the system …
OA Morhunov, OA Yareshchenko, OV Khatsaiuk
Honor and law, 49-56, 2016
52016
Пути совершенствования процесса обучения приемам физического воздействия курсантов учебных заведений МВД
ВА Артемьев, ОА Ярещенко
Педагогiка, психологiя та мед.-бiол. Проблеми фiз. Виховання i спорту, 97-99, 2005
52005
Вегетативна реактивність у спортсменів у стані перетренованості
Л Рубан, О Хацаюк, О Ярещенко, А Корольов, В Оленченко
Слобожанський науково-спортивний вісник, 54-59, 2019
42019
Пути повышения качества подготовки слушателей патрульной полиции к применению ими мер полицейского принуждения
ОА Ярещенко, ДВ Сергиенко, ДВ Сергієнко
Особливості підготовки поліцейських в умовах реформування системи МВС …, 2016
32016
Результати дослідно-експериментальної перевірки ефективності змістово-функціональної моделі розвитку швидкісно-силових якостей майбутніх офіцерів засобами службово-прикладних …
ОА Моргунов, ОА Ярещенко, ОВ Лещінський, НО Музика, ІВ Романів
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2020
22020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20