Юлія Василівна Перебийніс, Юлия Васильевна Перебийнос, Yuliya Perebyynis
Юлія Василівна Перебийніс, Юлия Васильевна Перебийнос, Yuliya Perebyynis
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Полтавський юридичний інститут
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Державне регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій
ПЮВ Перебийніс В.І., Гавриш В.І.
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі 1, 79-84, 2014
42014
Energy efficient regional development strategies
V Perebyynis, V Havrysh, Y Perebyynis
European Cooperation 8 (15), 99-107, 2016
22016
Матеріально-технічне забезпечення агропродовольчого комплексу в контексті модернізації промисловості
ВІ Перебийніс, МЄ Рогоза, ТВ Косарева, ЮВ Перебийніс
Вестник экономической науки Украины, 2019
12019
Development of an Agro-Food complex on the basis of economic integration
M Rohoza, V Perebyynis, V Havrysh, K Verhal, Y Perebyynis
Research Papers in Economics and Finance 3 (1), 37-46, 2018
12018
Формування інноваційного потенціалу економіки в контексті розвитку наукових досліджень
ПЮВ Перебийніс В.І.
Актуальні проблеми інноваційної економіки, 11-20, 2016
12016
Функция контроля в системе менеджмента
МН Малыш, ВИ Перебийнос, ЮВ Перебийнос
Известия международной академии аграрного образования, 69, 2016
12016
Принцип неперервності освіти в процесі іншомовної підготовки бакалаврів права.
ПЮ В.
Дидаскал: часопис: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції …, 2020
2020
Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи в системі господарської діяльності на селі.
ПЮВ Перебийніс В. І.
Перспективні форми організації господарської діяльності на селі: Збірник …, 2019
2019
Енергетична концепція Сергія Подолинського у контексті розвитку низьковуглецевої економіки
ПЮВ Іванов С. В., Перебийніс В. І., Гавриш В. І.
Енергоефективність та енергозбереження: економічний, технічний та …, 2019
2019
Економічна стійкість та конкурентоспроможність агропродовольчого комплексу як фактори економічної безпеки
ЮВ Перебийніс, ВІ Перебийніс
Экономический вестник Донбасса, 2019
2019
Specificity of Social Existence in Megalopolis
ZN Kutsepal S., Perebyinis Y.
7th International Interdisciplinary Scientific Conference “Society. Health …, 2018
2018
Стратегічне управління приватним медичним закладом
ПЮ В.
Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта …, 2018
2018
ТРАНСФОРМАЦІЯ КОМПЕТЕНЦІЙ ПРАЦІВНИКА В УМОВАХ СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ
ЮВ Перебийніс
Програмний комітет, 71, 2018
2018
Інтеграційні зв’язки в системі агропродовольчого комплексу національної економіки
СВ Іванов, МЄ Рогоза, ВІ Перебийніс, КЮ Вергал, ЛВ Олексенко, ...
Вестник экономической науки Украины, 2018
2018
Теоретичні засади формування туристичних транспортно-логістичних систем
ПЮВ Перебийніс В. І.
Перспективи, проблеми і завдання розвитку сфери туризму і рекреації в …, 2017
2017
Соціальна складова професійної компетентності працівника
ПЮВ Перебийніс В. І.
Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта …, 2017
2017
Навчальні он-лайн ресурси як інструмент підвищення професійної компетентності
ПЮ В.
Дистанційна освіта: забезпечення доступності та неперервної освіти впродовж …, 2017
2017
LOW-CARBON ECONOMY: MODERN VIEW ON ENERGY CONCEPT OF SERHIY PODOLYNSKY
PY Ivanov Sergii, Perebyynis Vasyl, Havrysh Valerii
ECONOMIC TRANSFORMATION IN UKRAINE: COMPARATIVE ANALYSIS AND EUROPEAN …, 2017
2017
Розвиток сільських територій: проблеми і перспективи
ПЮВ Перебийніс В.І., Малиш М.Н.
Проблеми розвитку аграрної економіки в умовах глобалізації: Збірник …, 2016
2016
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМ УНІВЕРСИТЕТОМ
ЮВ Перебийніс, ВІ, Перебийніс
Якість вищої освіти: сучасні тенденції та перспективи розвитку освітньої …, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20