Юлія Василівна Перебийніс, Юлия Васильевна Перебийнос, Yuliya Perebyynis
Юлія Василівна Перебийніс, Юлия Васильевна Перебийнос, Yuliya Perebyynis
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Полтавський юридичний інститут
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Energy efficient regional development strategies
V Perebyynis, V Havrysh, Y Perebyynis
European Cooperation 8 (15), 99-107, 2016
62016
Державне регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій
ПЮВ Перебийніс В.І., Гавриш В.І.
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі 1, 79-84, 2014
42014
Матеріально-технічне забезпечення агропродовольчого комплексу в контексті модернізації промисловості
ВІ Перебийніс, МЄ Рогоза, ТВ Косарева, ЮВ Перебийніс
Вестник экономической науки Украины, 2019
22019
Теоретичні основи формування готовності до професійно орієнтованого іншомовного спілкування у немовному закладі вищої освіти
НІ Шиян, ЮВ Перебийніс
12019
Development of an Agro-Food complex on the basis of economic integration
M Rohoza, V Perebyynis, V Havrysh, K Verhal, Y Perebyynis
Research Papers in Economics and Finance 3 (1), 37-46, 2018
12018
Формування інноваційного потенціалу економіки в контексті розвитку наукових досліджень
ПЮВ Перебийніс В.І.
Актуальні проблеми інноваційної економіки, 11-20, 2016
12016
Функция контроля в системе менеджмента
МН Малыш, ВИ Перебийнос, ЮВ Перебийнос
Известия международной академии аграрного образования, 69-73, 2016
12016
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОПИТУ НА ОСВІТНІ ПОСЛУГИ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ АВС
ВІ ПЕРЕБИЙНІС, МН МАЛИШ, ВІ ГАВРИШ, ЮВ ПЕРЕБИЙНІС
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі (Серія …, 2013
12013
Specificity of social existence in megalopolis
S Kutsepal, N Zinchenko, Y Perebyynis
SHS Web Conf, 7th International Interdisciplinary Scientific Conference …, 2020
2020
Формування готовності до професійної діяльності як основна вимога до сучасної системи вищої освіти
ПЮ Василівна
Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта: VIІ …, 2020
2020
Інституційні умови розвитку системи економічних розслідувань на підприємствах
КП Мисник
Вестник экономической науки Украины, 2020
2020
СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ПРАВА ДО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ
ЮВ Перебийніс
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 259-262, 2020
2020
Принципи неперервності освіти в процесі іншомовної підготовки бакалаврів права
ЮВ Перебийніс
2020
Вища школа: виклики сьогодення і перспективи розвитку
ПЮ В.
Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта: VI …, 2019
2019
Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи в системі господарської діяльності на селі.
ПЮВ Перебийніс В. І.
Перспективні форми організації господарської діяльності на селі: Збірник …, 2019
2019
Енергетична концепція Сергія Подолинського у контексті розвитку низьковуглецевої економіки
ПЮВ Іванов С. В., Перебийніс В. І., Гавриш В. І.
Енергоефективність та енергозбереження: економічний, технічний та …, 2019
2019
Економічна стійкість та конкурентоспроможність агропродовольчого комплексу як фактори економічної безпеки
ЮВ Перебийніс, ВІ Перебийніс
Экономический вестник Донбасса, 2019
2019
Specificity of Social Existence in Megalopolis
ZN Kutsepal S., Perebyinis Y.
7th International Interdisciplinary Scientific Conference “Society. Health …, 2018
2018
Стратегічне управління приватним медичним закладом
ПЮ В.
Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта …, 2018
2018
ТРАНСФОРМАЦІЯ КОМПЕТЕНЦІЙ ПРАЦІВНИКА В УМОВАХ СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ
ЮВ Перебийніс
Програмний комітет, 71, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20