Рокочинський Анатолій Миколайович
Рокочинський Анатолій Миколайович
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuwm.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Агроекологія
ВМ Писаренко
129*2007
Динамическое лидерство в управлении проектами
СД Бушуев, ВВ Морозов
К.: ВИПОЛ, 312, 1999
1191999
Екологічний менеджмент: підручник
ЛФ Кожушко, ПМ Скрипчук
К.: ВЦ “Академія, 2007
1142007
Історія економіки та економічної думки: навч. посіб.
ВМ Ковальчук, МВ Лазарович, МІ Сарай
К.: Знання 647, 2008
1092008
Мікроорганізми і альтернативне землеробство
ВП Патика, ІА Тихонович, ІД Філіп’єв, ВВ Гамаюнова, ІІ Андрусенко
К.: Урожай, 1993
1011993
Научные основы и рекомендации по эффективному применению органических удобрений
ГЕ Мерзлая, НИ Веледарская, СФ Полунин, ВА Гаврилова, ...
Типография ВАСХНИЛ, 1991
811991
Еколого-економічні основи басейнового управління водними ресурсами
ВА Сташук
Дніпропетровськ: Зоря, 2006
752006
Динамічне лідерство в управлінні проектами: Монографія/Українська асоціація управління проектами.–2-е вид
СД Бушуєв, ВВ Морозов
Рос. мовою, 2000
692000
Динамическое лидерство в управлении проектами: монография
СД Бушуев, ВВ Морозов
К.: Принт, 2000
662000
Определение доз удобрений под сельскохозяйственные культуры в условиях орошения
ВВ Гамаюнова, ИД Филипьев
Вісник аграрної науки, 15-19, 1997
591997
Дисперсійний і кореляційний аналіз у землеробстві та рослинництві: Навчальний посібник
ВО Ушкаренко, ВЛ Нікішенко, СП Голобородько, СВ Коковіхін
Херсон: Айлант 272, 9, 2008
542008
Захист рослин: екологічно обгрунтовані системи
ВМ Писаренко, ПВ Писаренко
плтава," ІнтерГрафіка", 2002
522002
Методика польового досліду (зрошуване землеробство)
ВО Ушкаренко, СП Голобородько, СВ Коковіхін
Херсон: Грінь ДС, 2014
512014
Формування, управління та розвиток команди проекту (поведінкової компетенції): навч. посібн.
ВВ Морозов
К.: Таксон, 2009
482009
Заголовок англомовного журнального мікротексту-повідомлення: структура, семантика, прагматика (на матеріалі тижневика Newsweek)
АМ Коваленко
КНЛУ: К 187, 2002
482002
Исследование газофазного уплотнения пироуглеродом пористых сред методом радиально движущейся зоны пиролиза
ВА Гурин, ИВ Гурин, СГ Фурсов
Вопросы атомной науки и техники 4 (76), 32-45, 1999
471999
Раціональне природокористування в зоні еколого-економічного ризику
ЛМ Грановська
Херсон: Вид. ХДУ, 2007
442007
Еколого-збалансоване природокористування в умовах поліфункціональності територій: монографія
ЛМ Грановська
Херсон: Вид-во ХДУ, 2009
422009
Основи закупівель товарів, робіт та послуг в проектах (Тендерні процедури та контракти)
ВВ Морозов
К.: Таксон, 2003
422003
Газофазные методы получения углеродных и углерод-углеродных материалов
ВА Гурин, ВФ Зеленский
Вопросы атомной науки и техники 4 (76), 13, 1999
391999
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20