Сергій Боровков, Borovkov S.B., orcid.org/0000-0003-3021-2410
Сергій Боровков, Borovkov S.B., orcid.org/0000-0003-3021-2410
Харківська державна зооветеринарна академія, факультет ветеринарної медицини, кафедра клінічної
Подтвержден адрес электронной почты в домене hdzva.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ветеринарна клінічна біохімія
МІ Карташов
Харків: Еспада, 2010
36*2010
Клініко-біохімічні показники стану сполучної тканини в діагностиці та лікуванні остеодистрофії корів
СБ Боровков
ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00. 01.,, Діагностика і терапія тварин”/СБ …, 2006
102006
Funkcional'nyj stan sercevo-sudynnoi'systemy konej ukrai'ns' koi'verhovoi'porody zalezhno vid viku
SB Borovkov
Nauk. visnyk vet. medycyny: zb. nauk. prac'.–Bila Cerkva, 22-25, 2013
5*2013
Veterynarna klinichna biokhimiia
MI Kartashov, OP Tymoshenko, DV Kibkalo, SB Borovkov, HV Vikulina, ...
Kharkiv: Espada, 2010
52010
Застосування цифрової електрокардіографії в діагностиці захворювань серця у коней
СБ Боровков
Вісник Білоцерківського ДАУ.–2008.–Вип 56, 26-29, 2008
42008
Глікопротеїни та протеоглікани в діагностиці внутрішніх хвороб тварин
МІ Карташова
Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту, 68-75, 2006
42006
Клiнiко-бiохiмiчнi показники стану сполучної тканини в дiагностицi та лiкуваннi остеодистрофiї корiв
СБ Боровков
32006
Diagnostyka porushen'obminu rechovyn u svynej riznyh tehnologichnyh grup
GS Kostjahina, SB Borovkov
Problemy zooinzhenerii'ta veterynarnoi'medycyny 33 (2), 19-24, 2016
22016
Порівняльна оцінка різних методів взяття крові у свиней
ДВ Кібкало, ГВ Вікуліна, ВМ Боровкова, СБ Боровков, ОВ Онищенко
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини, 16-20, 2015
22015
БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СИРОВАТКИ КРОВІ КОНЕЙ ПІСЛЯ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
СБ Боровков, МІ Карташов, СБ Боровков, НИ Карташов
Білоцерківський національний аграрний університет, 2011
22011
Клініко-біохімічні аспекти діагностики остеодистрофії у корів
КДВ Карташов М.І., Боровков С.Б.
Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту.– Біла Церква, 2005.– Вип.33.– С.69–75., 2005
22005
Доцільність використання розширеного комплексу біохімічних показників при обстеженні корів
БСБ Кібкало Д.В.
Наук. праці Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава, 2002.– Том 2 (21). – С …, 2002
2*2002
DIAGNOSTIC VALUE OF SOME BIOCHEMICAL INDEXES OF BLOOD AND URINE
GV Vikulina, SB Borovkov
1*2017
Особливості проведення електрокардіографічних досліджень у свиней
СБ Боровков, СБ Боровков, ВМ Боровкова, ВН Боровкова
Харківська державна зооветеринарна академія, 2017
12017
Отличия состава крови переферических и центральных вен у свиней
ДВ Кібкало, СБ Боровков, МІ Коренев, ВМ Боровкова, ХА Попова
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
1*2016
БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЗА РІЗНИХ ФОРМ ХОЛЕСТАЗУ У СОБАК
ГВ Вікуліна, СБ Боровков
Вісник ЖНАЕУ 3 (№1(32)), 295-300, 2012
1*2012
Морфологічна характеристика волосяної кутикули клінічно здорових свійських котів та собак
OP Tymoshenko, OS Snopenko, GA Papeta, GV Vikulina, SB Borovkov, ...
Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування, 90-95, 2020
2020
Динаміка деяких показників ліпідного обміну у вівцематок сходу України
PV Sharandak, OP Tymoshenko, GV Vikulina, DV Kibkalo, SB Borovkov
Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування, 174-179, 2019
2019
Динаміка деяк их показників ліпідного обміну у вів цематок сходу України
ПВ Шарандак, ОП Тимошенко, ГВ Вікуліна, ДВ Кібкало, СБ Боровков
РВВ ХДЗВА, 2019
2019
DYNAMICS OF SOME INDEXES OF LIPIDS METABOLISM BETWEEN EWES OF THE EAST OF UKRAINE
P Sharandak, O Tymoshenko, G Vikulina, D Kibkalo, S Borovkov
Харківська державна зооветеринарна академія, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20