Подписаться
Олександр Кузик, Oleksandr Kuzyk, Александр Кузык
Олександр Кузик, Oleksandr Kuzyk, Александр Кузык
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Трибофізичні основи підвищення надійності мобільної сільськогосподарської та автотранспортної технологіями триботехнічного відновлення
ВВ Аулін, СВ Лисенко, ОВ Кузик, АВ Гриньків, ДВ Голуб
СПД ФО Лисенко ВФ, 2016
242016
Development of mechatronic module for the seeding control system
V Aulin, A Pankov, T Zamota, O Lyashuk, A Hrynkiv, A Tykhyi, O Kuzyk
INMA Bucharest, 2019
212019
Improving of the wear resistance of working parts agricultural machinery by the implementation of the effect of self-sharpening
V Aulin, W Arifa, S Lysenko, A Kuzyk
Science Publishing Corporation, 2016
212016
Теоретичне обґрунтування зміни режимів тертя в циліндро-поршневій групі ДВЗ
ВВ Аулін, СВ Лисенко, ОВ Кузик
Проблеми трибології (Problems of tribology). Хмельницький: ХНУ 3, 46-54, 2010
152010
Підвищення експлуатаційної надійності машин шляхом модифікування моторної оливи
ВВ Аулін, СВ Лисенко, ОВ Кузик
ХНТУСГ, 2010
152010
Методологічні основи проектування та функціонування інтелектуальних транспортних і виробничих систем
ВВ Аулін, АВ Гриньків, АО Головатий, СВ Лисенко, ДВ Голуб, ОВ Кузик, ...
Лисенко ВФ, 2020
142020
Зміна властивостей оливи при електротрибохімічному відновленні робочих поверхонь деталей дизелів
ВВ Аулін, МФ Семенюк, СВ Лисенко, ОВ Кузик
Проблеми трибології (Problems of tribology).-Хмельницьк: ХНУ 1, 68-78, 2009
132009
Ефективність циклу теплового насоса для теплопостачання
МВ Босий, ОВ Кузик, НВ Босый, АВ Кузык
ЦНТУ, 2020
112020
Зміна технічного стану основних сполучень двигуна та моторної оливи в процесі його експлуатації
ВВ Аулін, СВ Лисенко, ОВ Кузик
Проблеми трибології (Problems of tribology). Хмельницький. ХНУ, 118-122, 2009
72009
Теплові насоси для опалення та гарячого водопостачання
МВ Босий, ОВ Кузик
Findings of modern engineering research and developments: Scientific …, 2022
62022
Fizyko-mezomekhanichnyi pidkhid do vyiavlennia kharakteru znoshuvannia spriazhen detalei silskohospodarskoi i avtotransportnoi tekhniky [Physico-mesomechanical approach to …
VV Aulin, SV Lysenko, OV Kuzyk, IV Zhylova
Problemy trybolohii-Problems of tribology 4, 82-86, 2017
62017
Зміна стану зон тертя деталей машин та динамічне трибоматеріалознавство їх поверхневих шарів
ВВ Аулін, ОВ Кузик
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 2013
62013
Перспективы развития триботехнологий повышения долговечности деталей дизелей мобильной техники
ВВ Аулин, ЕК Соловых, СВ Лысенко, АВ Кузык
Материалы Междунар. научно-практ. конф., посвященной, 2009
62009
Дослідження властивостей моторної оливи в процесі експлуатації дизелів
ВВ Аулін, СВ Лисенко, ОВ Кузик
КНТУ, 2009
62009
Роль теплофізичних процесів формування структури високоміцних чавунів
ВВ Аулін, ВМ Кропівний, ОВ Кузик, АВ Кропівна, МВ Босий
52017
З'ясування природи процесів структурних та фазових перетворень в залізовуглецевих сплавах на основі утворення молекулярної форми вуглецю
ВВ Аулін, ОВ Кузик, ВМ Кропівний
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 2016
52016
Vplyv rezhymiv tertya v osnovnyh spoluchennyah detaley na mehanichni vtraty v DVZ
VV Aulin, SV Lysenko, OV Kuzyk
Visnyk inzhenernoyi akademiyi Ukrayiny, 200-204, 2011
52011
Керування зносним станом деталей ДВЗ при триботехнiчному вiдновленнi з реалiзацiєю ефекту самоорганiзацiї
ВВ Аулiн, СВ Лисенко, ОМ Лiвiцький, ОВ Кузик
Вiсник iнженерної академiї України., 106, 2008
52008
Термодинамічна енергоефективність парокомпресійного теплового насоса на грунтових водах
МВ Босий, ВМ Кропівний, ОВ Кузик, АВ Кропівна, ЛА Молокост
ЦНТУ, 2022
42022
Динамічне матеріалознавство зон тертя деталей сільськогосподарської техніки
ВВ Аулін, ОВ Кузик
ЖНАЕУ, 2014
42014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20