Oleh Novomlynets
Oleh Novomlynets
Candidate of technical sciences, Chernihiv National University of Technology
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Влияние толщины промежуточной прослойки на структуру и свойства сварных соединений сплава алюминия АМГ6 со сплавом титана ВТ6 способом диффузионной сварки в вакууме
НОО Половецький Е.В., Капітанчук Л.М.
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 120-127, 2013
12013
Диффузионные и рекристаллизационные процессы при диффузионной сварке в ва-кууме сплава алюминия АМГ6 со сплавом титана ВТ6
ЕВ Половецький, ОА Новомлинец, АВ Лабарткава, МВ А, ММ В
Збірник наукових праць НУК імені адмірала Макарова, 34-40, 2015
2015
Прецизійне електроконтактне точкове зварювання металевих матеріалів
ІВ Завальна, СВ Олексієнко, ЄВ Половецький, ОО Новомлинець
Чернігів: ЧНТУ, 2014
2014
Дослідження прецизійного зварювання тиском напівпровідникового матеріалу BI2TE3 з міддю щодо виготовлення термоелементів
НОО Завальна І.В.
Международная научно-техническая конференция «Университетская наука-2014 …, 2014
2014
Спосіб електроконтактного точкового зварювання металевих деталей через прошарок
ПЛВ Новомлинець О.О., Харченко Г.К., Фальченко Ю.В.
US Patent №89671 від 25.04.2014 р. Бюл. №8, 2014
2014
Особливості отримання нероз’ємних з’єднань у процесі виготовлення термоелементів
ОО Новомлинець, ІВ Завальна, ЄВ Половецький
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2013
2013
Розробка технології прецизійного електроконтактного точкового зварювання алюмінію та його сплавів
НОО Ганєєв Т.Р.
Матеріали VІІ науково-технічної конференція молодих вчених і спеціалістів …, 2013
2013
Исследование возможности применения принудительной схемы деформирования при диффузионной сварке сплавов АМГ6 и ВТ6
ЕВ Половецкий, ОА Новомлинец, АВ Лабарткава, МВ Матвиенко, ...
Сборник научных трудов НУК, 2013
2013
Влияние параметров режима диффузионной сварки на структуру биметаллических соединений АМг6-ВТ6
НОО Фальченко Ю.В., Половецький Є.В.
Матеріали ІІ міжнародної науково-практична конференція "Комплексне …, 2012
2012
Електроконтактне точкове зварювання алюмінію та його сплавів через проміжні прошарк
СПС Новомлинець О.О.
Матеріали ІІ міжнародної науково-практична конференція "Комплексне …, 2012
2012
Прецизійне контактне зварювання алюмінію та його сплавів з використанням проміжних прошарків
НО Олександрович
Материалы ІІІ Междун. н.-т. конф. «Сварочное производство в машиностроении …, 2012
2012
Разработка бальной шкали оценки качества изделий, полученных точечной электроконтактной сваркой
ОАН И.А. Дудла, Т.В. Ганеева
Материалы ІV Международной научно-практической конференции «Управление …, 2011
2011
Зварювання тертям з перемішуванням полімерних матеріалів
НОО Байдала О.В., Олексієнко С.В., Ганєєв Т.Г.
Матеріали VІ науково-технічної конференції молодих учених та спеціалістів …, 2011
2011
Термічне вакуумне напилення кремнію на алюміній
НОО Олексієнко С.В., ГанєєвТ.Р., Болотов М.Г.
Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції “Комплексне забез …, 2011
2011
Дослідженння температурних полів при електроконтакному нагріві твердих сплавів типу ВК
РММ Новомлинець О.О.
Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції “Комплексне …, 2011
2011
Розробка технології зварювання тертям з перемішуванням полімерних матеріалів
ГТР Байдала О.В., Новомлинець О.О., Олексієнко С.В.
Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції “Комплексне …, 2011
2011
Розробка технології зварювання тертям з перемішуванням по-лімерних матеріалів
ГТР Байдала О.В., Новомлинець О.О., Олексієнко С.В.
Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції “Комплексне …, 2011
2011
Роль початкових стадій процесу зварювання тертям на формування структури з’єднань титану зі сталлю
НОО Харченко Г.К., Зяхор І.В., Кучук-Яценко С.І.
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 48-55, 2011
2011
Спосіб дифузійного зварювання металевих деталей через прошарок
ФЮВ Новомлинець О.О., Харченко Г.К., Руденко М.М
US Patent 60407 від 25.06.2011 р. Бюл. №12, 2011
2011
До питання щодо використання алюмінію і його сплавів та проблеми їх зварювання (огляд літератури)
НОО Дудла І.О., Ганєєва Т.В.
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 156-161, 2010
2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20