Подписаться
Наталія Виговська / Vygovska N. / Vyhovska N.
Наталія Виговська / Vygovska N. / Vyhovska N.
Державний університет "Житомирська політехніка"
Подтвержден адрес электронной почты в домене ztu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів
ФФ Бутинець
Житомир: ПП «Рута", 2009
7162009
Бухгалтерський словник
ФФ Бутинець
Житомир: ПП «Рута, 2001
312*2001
Господарський контроль в Україні: теорія, методологія, організація: монографія
НГ Виговська
Житомир: ЖДТУ 532, 6, 2008
2762008
Контроль і ревізія: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів./За редакцією проф. ФФ Бутинця.–3-є вид., доп. і перероб
ФФ Бутинець, НГ Виговська, НМ Малюга, НІ Петренко
Житомир: ПП “Рута, 105, 2002
1352002
Фінанси підприємств: навч. посіб.
ГГ Кірейцев
Ж.: Вид-во ІТІ,, 2002
1232002
Аудит і ревізія підприємницької діяльності
ФФ Бутинець, БФ Усач, НГ Виговська, НІ Петренко, ММ Шигун
Житомир: ПП «Рута, 12, 2001
722001
Удосконалення обліку амортизації: стан, проблеми, перспективи
НГ Виговська
Житомир: ЖІТІ 34, 1998
711998
Господарський контроль в соціально орієнтованій економіці: проблеми теорії і методології:[монографія]
НГ Виговська
Житомир: ЖДТУ 288, 2006
542006
Господарський контроль в Українi: теорiя, методологiя, органiзацiя: монографiя
НГ Виговська
482008
Hospodarskyi kontrol v Ukraini: teoriia, metodolohiia, orhanizatsiia [Economic control in Ukraine: theory, methodology, organization]
NH Vyhovska
412008
Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. спец. всіх форм навч./ГГ Кірейцева (ред.).–2. вид., перероб. та доп
ММ Александрова, НГ Виговська, ГГ Кірейцев, ОМ Петрук, ...
К.: ЦУЛ, 2002
342002
Kontrol i reviziia [Control and audit]
FF Butynets, NH Vyhovska, NM Maliuha, NI Petrenko
Zhytomyr: PP “Ruta, 2002
332002
Bukhhalterskyi slovnyk [Accounting dictionary]
FF Butynets, NH Vyhovska, SV Ivakhnenkov
Zhytomyr: Ruta [in Ukrainian], 2001
322001
Фiнансовий менеджмент
ГГ Кiрейцев
282001
Фінанси підприємств: навчальний посібник
ГГ Кірейцев, НГ Виговська, ОМ Петрук
ГГ Кірейцев.–[2-е вид. перероб та доп.]–К.: ЦУЛ, 2002
242002
Розвиток системи фінансового контролю в Україні
НГ Виговська
Економіка і регіон, 9-14, 2011
212011
Місце зовнішнього державного фінансового контролю у національній контрольній системі України
НГ Виговська, АЮ Славіцька
ЖДТУ, 2016
202016
Державний фінансовий контроль у системі регулювання земельних відносин
Н Виговська, О Стеблянко
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
162012
Economic control in Ukraine: theory, methodology, organization: monograph
NG Vygovska
Zhytomyr: Zhdtu, 2008
152008
Моделювання структур внутрішньогосподарського контролю на акціонерних товариствах (стаття 1)
НГ Виговська
Вісник Житомирського державного технологічного університету/Економічні …, 2005
152005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20