Follow
Жанна Михайловна Селюжицкая (ЖМ Селюжыцкая)
Жанна Михайловна Селюжицкая (ЖМ Селюжыцкая)
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, психолого-педагогический факультет
Verified email at brsu.by
Title
Cited by
Cited by
Year
Назвы дружка молодой у беларускгх народных гаворках
ЖМ Селюжыцкая
Вестник Брестского государственного университета». Сер. гуманит. наук, 110-117, 2005
42005
Тэрмталоггя вясельных чыноу у арэальным аспекце
ЖМ Селюжыцкая
Беларуская лшгвютыка, 2006
32006
Культуралагічная кампетэнцыя пры выкладанні мовы і літаратуры ва ўстановах адукацыі
МР Гарбачык, СС Кацэвіч, ЖМ Селюжыцкая
Брэст, 2013
2013
Намінацыі чыноў беларускага вяселля ў арэальным аспекце
Ж Селюжыцкая
Волинь-Житомирщина, 187-190, 2005
2005
" Як буду жанiцца, то паслы прышлю да цябе..": 3 назiранняу над вясельнай тэрмiналогiяй
ЖМ Селюжыцкая
Роднае слова. Мiнск, 1995
1995
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–5