Подписаться
Юрій  Александров / Yuriy Aleksandrov
Юрій Александров / Yuriy Aleksandrov
Подтвержден адрес электронной почты в домене univd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
The New Police Training System: Psychological Aspects
K Shvets, D., Yevdokimova, O., Okhrimenko, I., Ponomarenko, Ya., Aleksandrov ...
Postmodern openings 11 (1), 200-217, 2020
41*2020
Професійна деформація співробітників органів внутрішніх справ і шляхи її корекції
ЮВ Александров
дис. на здоб. наук. ступ. канд. психолог. наук.—Х.:[б. в.], 2004
322004
Психологія розвитку. Навчальний посібник
ЮВ Александров
Харківський національний університет внутрішніх справ, 2014
252014
Агрессия в спортивной деятельности
Сигал, Н.С, Штых, В. А., Александров, Ю.В
Слобожанський науково-спортивний вісник, С. 86-89, 2014
232014
The new police training system: Psychological aspects. Postmodern Openings, 11 (1Supl1), 200-217
D Shvets, O Yevdokimova, I Okhrimenko, Y Ponomarenko, Y Aleksandrov, ...
212020
Means of police officers’ physical and psychological rehabilitation in the conditions of their service activities
V Bondarenko, I Okhrimenko, NA Lyakhova, IV Klymenko, DV Shvets, ...
Acta Balneologica.–2021.–Num. 4 (166), Т. LXIII.–С. 273-278, 2021
172021
Регуляция психических состояний в спортивной деятельности
Сигал Н.С., Штых, В.А., Павлик, Е.М.,Александров Ю.В.
Слобожанський науково-спортивний вісник, С. 90-96, 2014
15*2014
Профессиональная деформация, проявляющаяся у сотрудников органов внутренних дел и пути ее преодоления
ЮВ Александров
Нравственное воспитание сотрудников органов внутренних дел. Киев, 173, 1980
111980
Индивидуально-психологические особенности спортсменов подвижных видов спорта в условиях стресса
НС Сигал, ЮВЮ Александров, ЮВ Воронова
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2009
92009
Формирование мотивации и психологической готовности студентов и магистрантов ХГАФК к профессиональной деятельности
ЮВ Воронова, ЮВ Александров, НС Сигал
Слобожанський науково-спортивний вісник, 169-172, 2008
82008
Професійна деформація працівників органів внутрішніх справ і шляхи її корекції
ЮВ Александров
Юрій Васильович Александров.–Х.: Нац. ун-т внутр. справ, 2003.–18 с, 2004
82004
Проблема копінг-стратегії в ситуації неуспіху
ЮВ Александров
Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ …, 2019
72019
Характеристика і класифікація управлінських рішень, що приймаються у системі ОВС України
ЮВ Александров
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія …, 2013
72013
Факторы, детерминирующие развитие профессиональной деформации сотрудников милиции
ЮВ Александров
Вісник Харківського університету, 7-9, 2001
72001
Екстремальна та кризова психологія: термінологічний словник
ВЄ Христенко, ОВ Тімченко, НВ Оніщенко, СЮ Лєбєдєва, ...
Національний університет цивільного захисту України, 2010
42010
Психологическая совместимость как фактор эффективности совместной деятельности в спортивных танцах
НС Сигал, ЮВ Александров, ЕВ Хоменко
Физическое воспитание студентов, 155-168, 2009
42009
Особистість в умовах війни
ЮВ Александров
Особистість, суспільство, війна: тези доп. учасників міжнар. психол. форуму …, 2022
32022
Теоретичні аспекти дослідження гендерних особливостей емоційних станів в юнацькому віці
ЮВ Александров
Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки …, 2019
32019
Проблеми професіоналізації та професійної деформації співробітників органів внутрішніх справ
ЮВ Александров
Право і безпека, С. 323 - 328, 2012
32012
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ТРЕНУВАННЯ ЮНИХ САМБІСТІВ ЗАВДЯКИ ВИКОРИСТАННЮ ВПРАВ ШВИДКІСНО-СИЛОВОЇ СПРЯМОВАНОСТІ
ЮВ Александров
PEDAGOGICS, PSYCHOLOGY, MEDICAL-BIOLOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL TRAINING AND …, 1999
31999
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20