Підписатись
Sergiy Sonko, Сергій Сонько. ORCID: 0000-0002-7080-9564, WoS ID:  AAA-7960-2021; Scop.ID:57223365412
Sergiy Sonko, Сергій Сонько. ORCID: 0000-0002-7080-9564, WoS ID: AAA-7960-2021; Scop.ID:57223365412
Uman national university of horticulture. Ukraine. Chief-profesor of ecology department
Підтверджена електронна адреса в udau.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Просторовий розвиток соціо-природних систем: шлях до нової парадигми
ШДО НОВОЇ
1202003
Ринок і регіоналістика
СП Сонько, ВВ Кулішов, ВІ Мустафін
К.: Ельга 380, 2002
892002
Інфраструктура в умовах транзитивної економіки
СП Сонько, ММ Скринько
Харків: Екограф, 2004
432004
Агроекосистема як екологічна ніша людини
СП Сонько
Збірн. наук. праць Уманського ДАУ. Ч 1, 188-199, 2009
312009
Географічна інтерпретація доповідей Римському клубу.
СП Сонько
Київ: Інститут географії НАНУ, 2003
312003
Сучасні особливості формування регіональних ринків
В Кулішов, В Мустафін, С Сонько
Економіка України, 40-43, 2001
252001
Концепція ноосферних екосистем як продовження ідей ВІ Вернадського
СП Сонько
Донецьк: ДонНТУ, 230-241, 2010
222010
Регіоналізація, прикордонні конфлікти та майбутні шляхи розвитку природи і суспільства.
СП Сонько
Киев,«Академпериодика», 2003
222003
Сучасні проблеми глобальної економіки
ВВ Кулішов
Інноваційна економіка, 8-11, 2013
212013
Просторові і часові механізми антропогенної експансії агроландшафту
СП Сонько, НВ Максименко
Видавництво ХНУ імені ВН Каразіна, 2013
20*2013
Man in Noosphere: Evolution and Further Development
S Sonko
Philosophy and Cosmology. The Academic Journal., 51-75, 2019
192019
Сучасна модифікація теорії економічного районування
С Сонько
Регіональна економіка 3 (37), 7-18, 2005
192005
В пошуках нових моделей центральних місць Вальтера Кристаллера./Геоінформатика
СП Сонько
Науковий журнал, 84-90, 2004
182004
THE STUDY OF POPULATION MORBIDITY BASED ON THE SPATIAL DIFFUSE MODELS IN OLD INDUSTRIAL REGION OF KRIVBASS
SD Sonko Sergiy
Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний збірник наукових …, 2015
15*2015
Ноосферна динаміка просторових соціально-економічних систем.
СП Сонько
Вінниця, Гіпаніс, 2000
152000
Biodiversity and landscape diversity as indicators of sustainable development
S Sonko, N Maksymenko, O Vasylenko, V Chornomorets, I Koval
E3S Web of Conferences 255, 01046, 2021
142021
Geochemical aspect of landscape planning in forestry
SРS N.V.Maksymenko, V.O.Voronin, N.I.Cherkashyna
Dniprop. Univer.bulletin. Journ. Geol.Geograph.Geoecology 1 (27), 81-87, 2018
14*2018
Виробнича типологія сільського господарства Харківської області: тридцять років потому.
С Сонько
Часопис соціально-економічної географії: міжрегіон. зб. наук. праць …, 2015
132015
Виробнича типологія сільського господарства Харківської області: тридцять років потому.
С Сергій
Часопис соціально-економічної географії: міжрегіон. зб. наук. праць., С. 30-39., 2015
13*2015
Сільськогосподарське районування-перший крок до збалансованого природокористування в агросфері
СП Сонько
Вестник Уманского национального университета садоводства, 106-112, 2015
132015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20