Калиновський Юрій Юрійович, Kalynovsky Yurii Yuriyovych
Калиновський Юрій Юрійович, Kalynovsky Yurii Yuriyovych
Verified email at nulau.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Правосвідомість українського суспільства: ґенеза та сучасність: монографія
ЮЮ Калиновський
Х.: Право 288, 2008
1252008
Современный словарь по общественным наукам
ЮЮК О.Г Данильян, А.П.. Дзебань
М.: Изд-во "ЭКСМО", 2005
101*2005
Философия права: учебник / Под ред. О.Г.Данильяна
ЮЮК Олег Геннадьевич Данильян, Людмила Даниловна Байрачная, Александр ...
Москва : ИНФРА-М, 2013
73*2013
Політична енциклопедія/редкол
Ю Левенець
Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. К.: Парламентське …, 2011
72*2011
Правове виховання в сучаснiй Українi: монографiя та iн.; за ред. ВЯ Тацiя, АП Гетьмана, ОГ Данильяна
АП Гетьман, ЛМ Герасiна, ОГ Данильян
72*2010
Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні: монографія
ЛМ Герасіна, ОГ Данильян, ОП Дзьобань, ЮЮ Калиновський, ...
Х.: Право, 59, 2009
42*2009
Правове виховання в сучасній Україні : монографія. – 2-ге вид., переробл. і допов. / за ред. ВЯ Тація, АП Гетьмана, ОГ Данильяна
ЮЮК АП Гетьман, ЛМ Герасіна, ОГ Данильян, ОП Дзьобань
Харків : Право, 2013
39*2013
Політологічний енциклопедичний словник/уклад.: ЛМ Герасіна, В. Л. Погрібна, ІО Поліщук та ін. За ред. МП Требіна
Л Герасіна
Х.: Право, 2015
35*2015
Правосвідомість українського суспільства як соціокультурний феномен: філософсько-правова рефлексія
ЮЮ Калиновський
України ім. Ярослава Мудрого 434, 2010
352010
Національна безпека України в етноментальному та міжнародному вимірах/[Данільян ОГ, Дзьобань ОП, Калиновський ЮЮ, Мойсеєва НІ]
ОГ Данільян
ОГ Данільян, ОП Дзьобань, ЮЮ Калиновський, НІ Моїсеєва–Х, 2004
29*2004
Територіальна громада: управління розвитком: монографія/за заг. ред
Ю Куц, О Решевець
Ю. Куца. Харків: Константа, 2013
26*2013
Філософія права : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл.
ОГД О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань, С. І. Максимов та ін. / за ред. д-ра ...
Харків: Право, 2009
22*2009
Академічна чесність як чинник правового виховання студентської молоді
ЮЮ Калиновський
142012
Правова і політична культура українського соціуму за умов модернізації політико-правового життя : монографія
ІДД Л. М . Герасіна, І. В . Головко, МП Требіна.
Право, 2016
12*2016
Структура правосвідомості: філософсько-правова рефлексія
ЮЮ Калиновський
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2010
122010
Парадигмальні виміри правосвідомості українського суспільства: монографія
ЮЮ Калиновський
Х.: Майдан, 2012
112012
Правосвiдомiсть українського суспiльства: ґенеза та сучаснiсть: монографiя
ЮЮ Калиновський
112008
Медійний вплив на процес формування правосвідомості та правової культури українського суспільства
ЮЮ Калиновський, СБ Жданенко
Грані, 2005
112005
Громадянська правосвідомість як основа функціонування правового суспільства
ЮЮ Калиновський
Грані.-2OO5, 118-122, 2005
102005
Правове виховання як домінанта розвитку правової культури та правосвідомості українського суспільства
ЮЮ Калиновський
Проблеми правового виховання в сучасній Україні («Круглий стіл»), 253-255, 2009
92009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20