Калиновський Юрій Юрійович
Калиновський Юрій Юрійович
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Правосвідомість українського суспільства: ґенеза та сучасність: монографія
ЮЮ Калиновський
Х.: Право 288, 2008
1142008
Правосвідомість українського суспільства як соціокультурний феномен: філософсько-правова рефлексія
ЮЮ Калиновський
Рукопис. НЮААУ, Харків, 37, 2010
252010
Медійний вплив на процес формування правосвідомості та правової культури українського суспільства
ЮЮ Калиновський, СБ Жданенко
Грані, 2005
122005
Академічна чесність як чинник правового виховання студентської молоді
ЮЮ Калиновський
112012
Структура правосвідомості: філософсько-правова рефлексія
ЮЮ Калиновський
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2010
112010
Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні: монографія
ЛМ Герасіна, ОГ Данильян, ОП Дзьобань, ЮЮ Калиновський, ...
Х.: Право, 59, 2009
112009
Правосвiдомiсть українського суспiльства: ґенеза та сучаснiсть: монографiя
ЮЮ Калиновський
112008
Парадигмальні виміри правосвідомості українського суспільства: монографія
ЮЮ Калиновський
Х.: Майдан, 2012
102012
Правове виховання як домінанта розвитку правової культури та правосвідомості українського суспільства
ЮЮ Калиновський
Проблеми правового виховання в сучасній Україні («Круглий стіл»), 253-255, 2009
92009
Громадянська правосвідомість як основа функціонування правового суспільства
ЮЮ Калиновський
Грані.-2OO5, 118-122, 2005
92005
Вибір та реалізація етнонаціональної моделі в процесі державотворення
ЮЮ Калиновський
автореф. дис.... канд. політ. наук: 23.00. 02, 1999
81999
Правове виховання у вищих навчальних закладах України: проблеми та перспективи
ЮЮ Калиновський, ОМ Аксьонова
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2013
72013
Типології правосвідомості та правової культури: сутнісний і компаративний аналіз
ЮЮ Калиновський
Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворення процесу …, 2009
72009
Приказки та прислів’я як індикатори повсякденної правосвідомості
ЮЮ Калиновський
Гуманітарний часопис, 75-80, 2006
72006
Суспільна правосвідомість як комунікативно-дискурсивний феномен
ОП Дзьобань, ЮЮ Калиновський
Практ. філософія, 36, 2010
52010
Правосвідомість українського суспільства у цивілізаційному вимірі
ОГ Данильян, ЮЮ Калиновський
Наукові записки Харківського університету Повітряних Сил. Соціальна …, 2005
52005
Правосвідомість та правопорядок у сучасних умовах у контексті роздумів І. Канта про автономію особистості
ЮЮ Калиновський
Філософсько антропологічні студії, 2004
52004
Комунікативно-дискурсивна парадигма у сучасних політичних дослідженнях
ЮЮ Калиновський
Сучасне суспільство, 12-18, 2012
42012
Філософська експлікація поняття постмодерної правосвідомості суспільства
СС Орденов
Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія …, 2016
32016
Становлення особистості в умовах професійної мобільності
Л Пілецька
Педагогічний часопис Волині, 52-59, 2016
32016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20