Калиновський Юрій Юрійович, Kalynovsky Yurii Yuriyovych
Калиновський Юрій Юрійович, Kalynovsky Yurii Yuriyovych
Verified email at nulau.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Правосвідомість українського суспільства: ґенеза та сучасність: монографія
ЮЮ Калиновський
Х.: Право 288, 2008
1172008
Правове виховання в сучаснiй Українi: монографiя та iн.; за ред. ВЯ Тацiя, АП Гетьмана, ОГ Данильяна
АП Гетьман, ЛМ Герасiна, ОГ Данильян
69*2010
Философия права: учебник / Под ред. О.Г.Данильяна
ЮЮК Олег Геннадьевич Данильян, Людмила Даниловна Байрачная, Александр ...
Москва : ИНФРА-М, 2013
65*2013
Політична енциклопедія/редкол
Ю Левенець
Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. К.: Парламентське …, 2011
65*2011
Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні: монографія
ЛМ Герасіна, ОГ Данильян, ОП Дзьобань, ЮЮ Калиновський, ...
Х.: Право, 59, 2009
40*2009
Національна безпека України в етноментальному та міжнародному вимірах/[Данільян ОГ, Дзьобань ОП, Калиновський ЮЮ, Мойсеєва НІ]
ОГ Данільян
ОГ Данільян, ОП Дзьобань, ЮЮ Калиновський, НІ Моїсеєва–Х, 2004
30*2004
Правосвідомість українського суспільства як соціокультурний феномен: філософсько-правова рефлексія
ЮЮ Калиновський
України ім. Ярослава Мудрого 434, 2010
282010
Правове виховання в сучасній Україні : монографія. – 2-ге вид., переробл. і допов. / за ред. ВЯ Тація, АП Гетьмана, ОГ Данильяна
ЮЮК АП Гетьман, ЛМ Герасіна, ОГ Данильян, ОП Дзьобань
Харків : Право, 2013
27*2013
Політологічний енциклопедичний словник/уклад.: ЛМ Герасіна, В. Л. Погрібна, ІО Поліщук та ін. За ред. МП Требіна
Л Герасіна
Х.: Право, 2015
21*2015
Філософія права
ОГ Данильян
Харків: Право, 2009
19*2009
Територіальна громада: управління розвитком: монографія/за заг. ред
Ю Куц, О Решевець
Ю. Куца. Харків: Константа, 2013
14*2013
Академічна чесність як чинник правового виховання студентської молоді
ЮЮ Калиновський
122012
Парадигмальні виміри правосвідомості українського суспільства: монографія
ЮЮ Калиновський
Х.: Майдан, 2012
112012
Структура правосвідомості: філософсько-правова рефлексія
ЮЮ Калиновський
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2010
112010
Медійний вплив на процес формування правосвідомості та правової культури українського суспільства
ЮЮ Калиновський, СБ Жданенко
Грані, 2005
112005
Громадянська правосвідомість як основа функціонування правового суспільства
ЮЮ Калиновський
Грані.-2OO5, 118-122, 2005
102005
Правове виховання як домінанта розвитку правової культури та правосвідомості українського суспільства
ЮЮ Калиновський
Проблеми правового виховання в сучасній Україні («Круглий стіл»), 253-255, 2009
92009
Приказки та прислів’я як індикатори повсякденної правосвідомості
ЮЮ Калиновський
Гуманітарний часопис, 75-80, 2006
82006
Вибір та реалізація етнонаціональної моделі в процесі державотворення
ЮЮ Калиновський
автореф. дис.... канд. політ. наук: 23.00. 02, 1999
81999
Правове виховання у вищих навчальних закладах України: проблеми та перспективи
ЮЮ Калиновський, ОМ Аксьонова
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2013
72013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20