Підписатись
Ярослав Нагрибельний
Ярослав Нагрибельний
доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри управління судном
Підтверджена електронна адреса в ksma.ks.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Diagnostic system of perception of navigation danger when implementation complicated maneuvers
PS Nosov, SM Zinchenko, IS Popovych, AP Ben, YА Nahrybelnyi, ...
Radio Electronics, Computer Science, Control, 146-161, 2020
392020
Identification of marine emergency response of electronic navigation operator
PS Nosov, VV Cherniavskyi, SM Zinchenko, IS Popovych, YА Nahrybelnyi, ...
Radio Electronics, Computer Science, Control 1 (1), 208-223, 2021
382021
Development of means for experimental identification of navigator attention in ergatic systems of maritime transport
ПС Носов, ИВ Паламарчук, СМ Зинченко, ИС Попович, ...
Вестник Карагандинского университета. Cерия: Физика, 58-69, 2020
372020
Models of decision making by a navigator under implicit agreements with COLREG rules
PS Nosov, SM Zinchenko, AP Ben, DOM Nahrybelnyi Ya А
Науковий вісник ХДМА, 20, 2019
292019
Професійна освіта в освітній системі Російської імперії (ХІХ–початок ХХ ст.)
ЯА Нагрибельний
Чорноморський літопис, 162-165, 2011
42011
Основні чинники розвитку морської освіти в причорноморському регіоні Херсонської губернії у другій половині ХІХ–на початку ХХ століття
ЯА Нагрибельний
Молодий вчений, 47, 2017
32017
Формування особистості засобом навчання у морських закладах Півдня Херсонщини (кін. ХІХ ст.)
ЯА Нагрибельний
Педагогічний альманах, 295-300, 2014
32014
Розвиток сільськогосподарської освіти на Херсонщині у другій половині ХІХ–на початку ХХ ст.
ЯА Нагрибельний
Чорноморський літопис, 169-173, 2012
32012
Розвиток професійної освіти на Херсонщині у другій половині ХІХ–на початку 1920-х рр
ЯА Нагрибельний
Ярослав Анатолійович Нагрибельний.–Миколаїв, 2012.–20 с, 0
3
Digital educational environment as a system-forming element of digital didactics
O Sagan, Y Nahrybelniy, I Nahrybeina, V Fediaieva, N Liba, ...
Revista Inclusiones, 282-290, 2020
22020
Дослідження розвитку професійної освіти на Півдні України
ЯА Нагрибельний
Наукові праці. Історія 180 (168), 2012
22012
Осмислення ідей ЯА Коменського в контексті сучасних реалій
Я Нагрибельний
New pedagogical thought 101 (1), 8-12, 2020
12020
Історико-педагогічний аналіз трансформування складників системи вищої освіти України за стандартами Болонського процесу
ЯА Нагрибельний
Міжнародний науковий журнал Науковий огляд 1 (64), 165-181, 2020
12020
Становлення і розвиток змісту навчальної дисципліни «Історія педагогіки» в освітній парадигмі України (1991–2019 рр.): дис.… д-ра пед. наук: 13.00. 01/Центральноукр. держ. пед …
ЯА Нагрибельний
Кропивницький, 2020
12020
Ґенеза впровадження ідей Болонського процесу в систему вищої освіти України
ЯА Нагрибельний
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VIII (88 …, 2020
12020
Етнопедагогіка як змістовий складник навчальної дисципліни «Історія педагогіки» у закладі вищої освіти
Я НАГРИБЕЛЬНИЙ
АКТУАЛЬНI ПИТАННЯ ГУМАНIТАРНИХ НАУК, 2020118, 2020
12020
Філософські засади навчання історії педагогіки як професійно значущої дисципліни в сучасних закладах вищої освіти
Я Нагрибельний, Н Інна
POLISH SCIENCE JOURNAL, 142, 2019
12019
Дидактичні засади навчання історії педагогіки в закладах вищої педагогічної освіти незалежної України
ЯА Нагрибельний
Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2019
12019
ТЕНДЕНЦІЇ У ФОРМУВАННІ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ” В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
ЯА Нагрибельний
“НАУКОВІ ЗАПИСКИ” започатковано у 1939 році в КДПІ імені ОМ Горького, 140, 2019
12019
Філософія освіти Мирослава Стельмаховича в сучасному вимірі педагогіки
ЯА Нагрибельний
Педагогічний альманах, 23-29, 2019
12019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20