Хаустова  Євгенія Борисівна, Khaustova Yevheniia Borysivna
Хаустова Євгенія Борисівна, Khaustova Yevheniia Borysivna
Київський національний університет технологій та дизайну
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід: монографія
МП Денисенко, ЛІ Михайлова, ІМ Грищенко, АП Гречан, ЄА Бельтюков, ...
Суми: Університетська книга, 2008
532008
Теорія бухгалтерського обліку: навч. посіб.
ВІ Ждан, ЄБ Хаустова, ІВ Колос, ОС Бондаренко
К.: Центр навчальної літератури 384, 6, 2006
29*2006
Vykorystannia zbalansovanoi systemy pokaznykiv u diialnosti vyshchykh navchalnykh zakladiv
SV Breus, Y Khaustova
Aktualni problemy ekonomiky, 183, 2016
14*2016
Інноваційний розвиток суспільства на основі інтелектуального капіталу
M Denisenko
Scientific Notes of Ostroh Academy National University," Economics" Series …, 2013
122013
Iнвестицiйно-iнновацiйна дiяльнiсть: теорiя, практика, досвiд: Монографiя та iн.; За ред. д. е. н., проф., акад. МП Денисенка, д. е. н., проф. ЛI Михайлової
МП Денисенко, ЛI Михайлова, IМ Грищенко, АП Гречан
82008
Investigation of risk in the activities of higher education institutions in the context of securing their economic safety
A Kasych, S Breus, Y Khaustova
Technology audit and production reserves 6 (4 (38)), 30-34, 2017
62017
Zbalansovana systema pokaznykiv vyshchoho navchalnoho zakladu: vid zahalnoyi stratehiyi do pokaznykiv diyalnosti strukturnoho pidrozdilu [University balanced scorecard: from an …
IM Hryshchenko, SV Breus, YB Khaustova
Visnyk Kyyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohiy ta dyzaynu. Seriya …, 2016
6*2016
Проблеми заробітної плати в Україні та шляхи їх вирішення
ЄБ Хаустова, ІВ Маринченко
Міжнародний науковий журнал, 2015
52015
International economic relations and sustainable development
OV Prokopenko, TO Kurbatova, V Babenko, М Baldzhy, M Denysenko, ...
Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium, 2017
42017
BALANCED SCORECARD: FORMATION WITH PERSPECTIVE TO ENSURE ECONOMIC SECURITY OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
SV Breus, YВ Khaustova, MР Denysenko
Вісник Полісся, 104-109, 2017
42017
Інноваційні процеси в змішаній економіці. Монографія
МП Денисенко
К.: ІПК ДСЗУ,–2008.–240 с, 2008
4*2008
Деякі особливості системи стратегічного управління на підприємствах швейної галузі
ЄБ Хаустова
Економіст, 2001
32001
Оцінка гнучкості збутової діяльності швейних підприємств
ЄБ Хаустова
Економіст, 2001
32001
Підвищення гнучкості виробничо-збутової діяльності швейних підприємств
ЄБ Хаустова
Економіст, 2000
32000
Features of social entrepreneurship as a factor in the development of social innovation
Y Khaustova, S Breus, S Nevmerzhytska, T Tsalko, T Kharchenko
Journal of Entrepreneurship Education, 2019
22019
The economic security of higher education institutions from the perspective of international competition
A Kasych, B Svitlana, Y Khaustova
Baltic Journal of Economic Studies 4 (5), 1-9, 2018
22018
Оптимізація матеріальних потоків в умовах гнучкої системи виробництво-збут
ЄБ Хаустова
Економіст, 2000
22000
ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДКРИТИХ ІННОВАЦІЙНИХ СТРУКТУР В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ЄБ Хаустова, ЛВ Шевченко, МК Лебедєв
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ УНІВЕРСИТЕТУ «КРОК», 204, 2018
12018
Intellectual capital development and protection assessment for institutions of higher education in Eastern Ukraine
Y Khaustova, M Denysenko
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2018
12018
Обліково-аналітичне забезпечення капіталізації інтелектуальних активів в умовах діяльності державного вищого навчального закладу
ЄБ Хаустова
Інвестиції: практика та досвід, 2016
12016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20