Виктория Спасенко; Вікторія Спасенко; Viktoriia Spasenko
Виктория Спасенко; Вікторія Спасенко; Viktoriia Spasenko
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Деякі питання адміністративно-правового регулювання діяльності державної реєстраційної служби України
ВО Спасенко
Часопис Київського університету права, 153-157, 2013
92013
Правовий статус реєстраційної служби в Україні
ВО СПАСЕНКО
ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00. 07 «Адміністративне право і процес, 2015
12015
Державна реєстраційна служба України та Національне агенство публічного реєстру Грузії: досвід функціонування
ВО Спасенко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 93-95, 2014
12014
Сутність та ознаки інституту державної реєстрації: адміністративно-правовий аспект
В Спасенко
Юридична Україна, 38-43, 2013
12013
Електронне урядування в діяльності Державної реєстраційної служби України
ВО Спасенко
видавництво" Право", 2013
12013
До питання елементів правового статусу органу виконавчої влади
ВО Спасенко
Проблеми та перспективи конституційного розвитку в Україні: тези доп. та …, 2016
2016
Some aspects of administrative responsibility for administrative offenses related to corruption
V Spasenko, Z Yana
Державне будівництво і місцеве самоврядування: збірник наукових праць, 115-127, 2016
2016
До питання правозастосування у сфері запобігання корупції
ВО Спасенко
Корупція в Україні: організаційно-правові аспекти протидії, 80-95, 2016
2016
Some aspects of administrative responsibility for administrative offenses related to corruption
V Spasenko
2016
Правовий статус реєстраційної служби в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
ВО Спасенко
2015
Протидія корупційним проявам у сфері надання адміністративних послуг
ВО Спасенко
Корупція в Україні: питання протидії / Нац. акад. прав. наук України, НДІ …, 2015
2015
До питання про децентралізацію влади у сфері державної реєстрації
ВО Спасенко
Сучасна адміністративно-правова доктрина захисту прав людини : тези доп. та …, 2015
2015
Protection of Personal Data in the State Registration Service of Ukraine
V Spasenko
2014
Реализация Закона Украины «Об административных услугах» в деятельности Государственной регистрационной службы Украины
ВА Спасенко
Legea si Viata, 157-160, 2014
2014
Щодо функцій керівника Державної реєстраційної служби України
ВО Спасенко
Юридична осінь 2013 року : зб. тез доп. та наук. повідомл. учасн. всеукр …, 2013
2013
ОКРЕМІ ПИТАННЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У СФЕРІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
ВО СПАСЕНКО
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ВО Спасенко
Голова Оргкомітету–Кагановська ТЄ, декан юридичного факультету, 491, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–17