Beata Woziwoda
Beata Woziwoda
Подтвержден адрес электронной почты в домене biol.uni.lodz.pl
Название
Процитировано
Процитировано
Год
The negative impact of intentionally introduced Quercus rubra L. on a forest community
B Woziwoda, D Kopec, J Witkowski
Acta societatis botanicorum Poloniae 83 (1), 2014
892014
Commercial forestry as a vector of alien tree species-the case of Quercus rubra L. introduction in Poland
B Woziwoda, M Potocki, J Sagan, M Zasada, R Tomusiak, S Wilczyński
Baltic Forestry 20 (1), 131-141, 2014
482014
Afforestation or natural succession? Looking for the best way to manage abandoned cut-over peatlands for biodiversity conservation
B Woziwoda, D Kopeć
Ecological Engineering 63, 143-152, 2014
432014
Species diversity, biomass accumulation and carbon sequestration in the understorey of post-agricultural Scots pine forests
B Woziwoda, A Parzych, D Kopeć
Silva Fenn 48 (5), 23, 2014
192014
Propagule pressure, presence of roads, and microsite variability influence dispersal of introduced Quercus rubra in temperate Pinus sylvestris forest
B Woziwoda, A Krzyżanowska, MK Dyderski, AM Jagodziński, ...
Forest Ecology and Management 428, 35-45, 2018
162018
Assemblages of native bryophytes in secondary forests with introduced Quercus rubra
B Woziwoda, M Staniaszek‐Kik, E Stefańska‐Krzaczek
Nordic Journal of Botany 35 (1), 111-120, 2017
162017
Bilans martwego drewna w rezerwacie „Polesie Konstantynowskie”
K Pawicka, B Woziwoda
sylwan 155 (12), 851-858, 2011
122011
Changes in oak-hornbeam forest in the north part of the Wysoczyzna Łaska mesoregion (Central Poland)
B Woziwoda
Ecological Questions 2, 117-129, 2002
122002
Biological Flora of the British Isles: Quercus rubra
MK Dyderski, D Chmura, Ł Dylewski, P Horodecki, AM Jagodziński, ...
Journal of Ecology 108 (3), 1199-1225, 2020
112020
Natural regeneration and recruitment of native Quercus robur and introduced Q. rubra in European oak-pine mixed forests
B Woziwoda, MK Dyderski, S Kobus, A Parzych, AM Jagodziński
Forest Ecology and Management 449, 117473, 2019
102019
Effects of land use change and Quercus rubra introduction on Vaccinium myrtillus performance in Pinus sylvestris forests
B Woziwoda, MK Dyderski, AM Jagodziński
Forest Ecology and Management 440, 1-11, 2019
102019
Effects of forest history on the biodiversity of vascular plants flora
A Majchrowska, B Woziwoda
The role of geobotany in biodiversity conservation. University of Silesia …, 2009
102009
Roznorodnosc florystyczna roznowiekowych lasow izolowanych w krajobrazie rolniczym Polski Srodkowej, a problem zachowania i ochrony rodzimych gatunkow lesnych
B Woziwoda
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 8 (1 [11]), 103-109, 2006
92006
Soil environment of Pulsatilla vernalis (L.) Mill. at selected sites in the Polish lowland
A Grzyl, A Niewiadomski, B Woziwoda
Acta Societatis Botanicorum Poloniae 82 (4), 2013
82013
Identyfikacja i ocena stanu zachowania siedlisk grądowych (kod Natura 2000: 9170) w lasach Polski Środkowej
B Woziwoda
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 9 (2-3 [16] cz. 1), 2007
82007
Inwentaryzacja flory roslin naczyniowych w lasach Nadlesnictwa Poddebice [RDLP Lodz]
B Woziwoda
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 8 (4 [14]), 115-125, 2006
82006
Inwazje drzew introdukowanych w celach komercyjnych jako problem globalny
B Woziwoda
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 14 (4 [33]), 2012
72012
Impact of Land Use Changes and Dynamic Vegetation Changes on Vascular Flora Diversity in Małków–Bartochów (the Warta River Valley)
B Woziwoda, D Michalska-Hejduk
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Biologica et Oecologica 7, 125-138, 2011
72011
Zróżnicowanie siedlisk i drzewostanów w lasach gminy Szadek
B Woziwoda
Biuletyn Szadkowski, 119-133, 2009
72009
Inwentaryzacja flory roślin naczyniowych w lasach Nadleśnictwa Poddębice (RDLP Łódź),[w:] Sposoby rozpoznawania, oceny i monitoringu wartości przyrodniczych polskich lasów, red
B Woziwoda
D. Anderwald,,, Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 8 (4 …, 2006
72006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20