Подписаться
Лариса Урюпіна
Лариса Урюпіна
Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних
Подтвержден адрес электронной почты в домене online.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Технологічні карти та витрати на вирощування сільськогосподарських культур
ПТ Саблук, ДІ Мазоренко, ГЄ Мазнев, ГІ Яровий, ОМ Гончаров, ...
Харків: ХНТУСГ.-2004.-307 с, 2005
342005
Технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур
ЛМ Тіщенко, СІ Корнієнко, ВА Дубровін, ВВ Адамчук, ВФ Пащенко, ...
Харків, ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2015
72015
Использование цитоплазматической мужской стерильности в гетерозисной селекции моркови
ДО Кривец, ЕМ Черненко, ВЛ Черненко, ЛМ Урюпина, ОП Стовбир
Республиканская научная конференция молодых ученых "Генетика и селекция на …, 1999
6*1999
Обгрунтування доцільності державної підтримки вітчизняного сільгоспмашинобудування
ВФ Пащенко, СІ Корнієнко, СО Харченко, ЮМ Сиромятников, ...
ХНТУСГ, 2016
52016
Сорти і гібриди овочевих та баштанних культур
ТК Горова, ЛЄ Плужнікова, ВВ Хареба, ММ Гаврилюк, АІ Ящук, ...
Книга-каталог, 173 с., 2003
22003
Енерґетична ефективність вирощування огірка на насіннєві цілі у східному Лісостепу України
ОД Вітанов, ОВ Солдатенко, ЛМ Урюпіна
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 10-13, 2014
12014
Продуктивний потенціал насіннєвих рослин буряку столового залежно від елементів технології
ЛМ Урюпіна, СІ Корнієнко, ЛА Терьохіна, ОВ Куц
Сортовивчення та охорона прав на сорти, 44-48, 2014
1*2014
ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ КАРТОПЛІ ЗА УМОВ ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ КЛІМАТУ
ОВ Мельник, ОП Стовбір, ЛМ Урюпіна
INNOVATIONS AND PROSPECTS OF WORLD SCIENCE, 18, 2021
2021
Енергоефективна технологія вирощювання насіння буряка столового
ОД Вітанов, ОМ Могильна, ОВ Романов, ЄО Томах, ОВ Куц, ГІ Яровий, ...
Вінниця: ТОВ «Нілан», 2020
2020
ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ТА БІОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ЦИБУЛІ РІПЧАСТОЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ СІРКОВМІСНИХ ДОБРИВ
ІМ Гордієнко, ГІ Яровий, ЛМ Урюпіна
Конференцію зареєстровано в УкрІНТЕІ (посвідчення № 645 від 21.10. 2020р)., 210, 2020
2020
Рекомендовано до друку вченою радою Інституту овочівництва і баштанництва НААН (протокол № 9 від 16.12. 2020 р.) Методичні рекомендації щодо складання зведеного прогнозного …
ЛМ Урюпіна
2020
На допомогу городникам
ОД Вітанов, ОМ Могильна, ЛА Терьохіна, ТВ Парамонова, ...
Харків: ХНАУ ім. ВВ Докучаєва, 2020
2020
Адаптивна система виробництва овочів
ОД Вітанов, ВЮ Гончаренко, ЮД Зелендін, НВ Чефонова, ДВ Іванін, ...
Овочівництво і баштанництво, 32-38, 2019
2019
Компютерна програма" Оптимізація управління технологічних процесів в сільському господарстві"
ОВ Нанка, СІ Корнієнко, ОВ Ульянченко, ВВ Адамчук, ВІ Мельник, ...
2017
Економічна та енергетична оцінка вирощування картоплі ранньої
ТВ Семибратська, ВО Муравйов, ОВ Мельник, ЛМ Урюпіна
Харків: ХНАУ, 2016
2016
Ефективність виробництва насіння огірка за різних строків збирання та способів зрошення
ОД Вітанов, ОВ Солдатенко, ЛМ Урюпіна
Овочівництво і баштанництво, 46, 2015
2015
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА НАСІННЯ ОГІРКА ЗА РІЗНИХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ ТА СПОСОБІВ ЗРОШЕННЯ
ОВ Солдатенко
Овочівництво і баштанництво: міжвідомчий тематичний науковий збірник …, 2015
2015
Productive potential of beetroot seed plants depending on the technology elements
СІ Корнієнко, ЛА Терьохіна, ОВ Куц, ЛМ Урюпіна
2014
Продуктивный потенциал семенных растений свеклы столовой в зависимости от элементов технологи
СИ Корниенко, ЛА Терëхина, АВ Куц, ЛМ Урюпина
Plant Varieties Studying and Protection, 44-48, 2014
2014
Виробництво насіння огірка Ніжинського сортотипу за краплинного зрошення. Методичні рекомендації
СІ Корнієнко, ОД Вітанов, ОВ Солдатенко, ЛМ Урюпіна, та ін.
Харків, ІОБ НААН, 2014, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20