Подписаться
Анна Колодка
Анна Колодка
асистент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю
Подтвержден адрес электронной почты в домене kmm.sumdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Імідж організації як економічна категорія: сутність, зміст, основні етапи формування
СМ Ілляшенко, АВ Колодка
Видавництво ТОВ" Юго-Восток, Лтд", 2012
392012
Применение методов и инструментов маркетинга в управлении знаниями
СН Ильяшенко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 13-23, 2013
30*2013
Управління інтелектуальним капіталом підприємства: монографія
СМ Ілляшенко, ЄО Голишева, АВ Колодка
Суми: ТОВ «Триторія, 80-191, 2017
162017
Комплексна схема управління іміджем підприємства на етапах його життєвого циклу
АВ Колодка
Маркетинг і менеджмент інновацій, 132-141, 2014
112014
Інновації і маркетинг–рушійні сили економічного розвитку
СМ Ілляшенко
ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2012
112012
Роль іміджу у забезпеченні сталого розвитку промислових підприємств
СМ Ілляшенко, АВ Колодка
Чабаненко Ю., 2016
82016
Аналіз методичних підходів до оцінки іміджу промислового підприємства
АВ Колодка
Наука й економіка, 81-87, 2014
72014
Iмiдж органiзацiї як економiчна категорiя: сутнiсть, змiст, основнi етапи формування
АВ Колодка, СМ Iлляшенко
Прометей, 164, 2012
72012
Роль іміджу у забезпеченні економічної безпеки підприємства
СМ Ілляшенко, АВ Колодка
Чабаненко ЮА, 2013
62013
Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем. Порівняльний аналіз національних моделей формування механізмів забезпечення …
СМ Ілляшенко, ОВ Прокопенко, ЛГ Мельник, ОС Тєлєтов, ВВ Божкова, ...
Вид-во СумДУ, 2011
42011
Стратегічне управління іміджем промислового підприємства
АВ Колодка
Економічна наука ХХІ століття: реалії та перспективи: збірник наукових праць …, 0
4
Оцінка іміджу промислового підприємства на прикладі ТОВ «Сумський машинобудівний завод»
АВ Колодка
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2015
32015
Партизанський маркетинг
АВ Колодка, МВ Неділько
Сумський державний університет, 2014
32014
Інформаційні потоки в системі управління іміджем підприємства
АВ Колодка
Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції …, 2015
22015
Інтрамаркетинг як основа управління іміджем підприємства
АВ Колодка
ТОВ «ДД «Папірус», 2013
22013
Розробка наукових основ маркетингу інновацій
СМ Ілляшенко, ОВ Прокопенко, ОС Тєлєтов, ВВ Божкова, ОМ Суміна, ...
Вид-во СумДУ, 2011
22011
Організаційно-економічні засади управління іміджем промислового підприємства
АВ Колодка
Сумський державний університет, 2016
12016
Деякі аспекти зарубіжного та вітчизняного досвіду управління іміджем промислового підприємства
АВ Колодка
Сумський державний університет, 2015
12015
Анализ методических подходов к оценке имиджа промышленного предприятия
АВ Колодка
Научно-теоретический журнал Наука и экономика, 81-87, 2014
12014
Проблеми управління іміджем промислових підприємств на вітчизняному ринку
АВ Колодка
ТОВ" ДД" Папірус", 2014
12014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20