Подписаться
Анна Колодка
Анна Колодка
асистент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю
Подтвержден адрес электронной почты в домене kmm.sumdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Імідж організації як економічна категорія: сутність, зміст, основні етапи формування
СМ Ілляшенко, АВ Колодка
Донецький економіко-гуманітарний інститут, 2012
642012
Применение методов и инструментов маркетинга в управлении знаниями
СН Ильяшенко
Сумський державний університет, 2013
35*2013
Управління інтелектуальним капіталом підприємства: монографія
СМ Ілляшенко, ЄО Голишева, АВ Колодка
Суми: ТОВ «Триторія, 80-191, 2017
272017
Роль іміджу у забезпеченні сталого розвитку промислових підприємств
СМ Ілляшенко, АВ Колодка
Чабаненко Ю., 2016
202016
Комплексна схема управління іміджем підприємства на етапах його життєвого циклу
АВ Колодка
Маркетинг і менеджмент інновацій, 132-141, 2014
182014
Аналіз методичних підходів до оцінки іміджу промислового підприємства
АВ Колодка
Наука й економіка, 81-87, 2014
162014
Інновації і маркетинг–рушійні сили економічного розвитку
СМ Ілляшенко, ВВ Божкова, ЮА Дайновський, ОБ Жихор, ...
ТОВ" Друкарський дім" Папірус", 2012
162012
Роль іміджу у забезпеченні економічної безпеки підприємства
СМ Ілляшенко, АВ Колодка
Чабаненко ЮА, 2013
112013
Стратегічне управління іміджем промислового підприємства
АВ Колодка
Економічна наука ХХІ століття: реалії та перспективи: збірник наукових праць …, 2013
72013
Iмiдж органiзацiї як економiчна категорiя: сутнiсть, змiст, основнi етапи формування
АВ Колодка, СМ Iлляшенко
Прометей, 164, 2012
72012
Оцінка іміджу промислового підприємства на прикладі ТОВ «Сумський машинобудівний завод»
АВ Колодка
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2015
62015
Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем. Порівняльний аналіз національних моделей формування механізмів забезпечення …
СМ Ілляшенко, ОВ Прокопенко, ЛГ Мельник, ОС Тєлєтов, ВВ Божкова, ...
Вид-во СумДУ, 2011
62011
Організаційно-економічні засади управління іміджем промислового підприємства
АВ Колодка
Сумський державний університет, 2016
52016
Інформаційні потоки в системі управління іміджем підприємства
АВ Колодка
Зб. тез доп. Міжн. наук.-практ. конф. Маркетингова діяльність підприємств …, 2015
42015
Інтрамаркетинг як основа управління іміджем підприємства
АВ Колодка
ТОВ «ДД «Папірус», 2013
42013
Партизанський маркетинг
АВ Колодка, МВ Неділько
Сумський державний університет, 2014
32014
Деякі аспекти зарубіжного та вітчизняного досвіду управління іміджем промислового підприємства
АВ Колодка
Сумський державний університет, 2015
12015
Анализ методических подходов к оценке имиджа промышленного предприятия
АВ Колодка
Научно-теоретический журнал Наука и экономика, 81-87, 2014
12014
Проблеми управління іміджем промислових підприємств на вітчизняному ринку
АВ Колодка
Збірник тез доповідей VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції …, 2014
12014
Особливості формування іміджу керівника організації
АВ Колодка
Сумський державний університет, 2013
12013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20