Подписаться
Наталя Бідюк / Natalya Bidyuk
Наталя Бідюк / Natalya Bidyuk
Хмельницький національний університет / Khmelnytskyi National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене khmnu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Models and organisational characteristics of preschool teachers’ professional training in some EU countries and Ukraine
N Melnyk, N Bidyuk, A Kalenskyi, B Maksymchuk, N Bakhmat, ...
Zbornik Instituta za pedagoska istrazivanja 51 (1), 46-93, 2019
2372019
Розвиток змісту та форм організації підготовки бакалаврів інженерії в університетах Великої Британії
НМ Бідюк
Автореферат дис. канд. пед. наук.–Тернопіль, 2000
672000
Теорія і практика професійного навчання безробітних у США
НМ Бідюк
НМ Бідюк, 2010
472010
Foreign experience and Ukrainian realities of mass open online courses use in international education area
N Bidyuk, N Avshenyuk, V Berezan, M Leshchenko
Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine, 2018
172018
Магістерська підготовка як складова професійного становлення молодого дослідника: британський та ураїнський досвід
Н Бідюк
Хмельницький національний університет, 2014
122014
Теорія і практика професійної підготовки філологів в університетах США
МВ Іконнікова
102019
Розвиток системи освіти дорослих у США (друга половина ХХ–початок ХХІ століття)
НМ Бідюк
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 3-10, 2015
102015
Специфіка підготовки педагогічного персоналу для роботи з дорослими у США
Н Бідюк
Хмельницький національний університет, 2011
72011
Ретроспективний огляд розвитку освітнього напряму “Міжнародні відносини” як складової гуманітарної освіти у США
Н Бідюк, О Тарасова
Видавництво Львівської політехніки, 2013
62013
Педагогічні засади організації дозвіллєвої діяльності учнівської молоді в системі позашкільної освіти Польщі
Н Бідюк
Порівняльна професійна педагогіка, 82-90, 2012
62012
Професійна адаптація випускників вищих навчальних закладів до вимог сучасного ринку праці: світовий досвід/Бідюк Наталя
НМ Бідюк
Інноваційність у науці і освіті/[В. Кремень (голова редкол.), Є. Куніковські …, 0
6
Організаційно-дидактичні засади професійної підготовки майбутніх учителів старшої школи в США
Н Бідюк
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка …, 2011
52011
Сучасні тенденції розвитку дошкільної освіти в Австралії
Н Бідюк, Л Глушок
Хмельницький національний університет, 2011
42011
ЄВРОПЕЙСЬКІ ОРІЄНТИРИ В ОБГРУНТУВАННІ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ
Н БІДЮК
Редакційна колегія, 2015
32015
МОДЕЛИ И ОРГАНИЗАЦИОНЕ ОСОБИНЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОБУКЕ ВАСПИТАЧА У ПОЈЕДИНИМ ЗЕМЉАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И У УКРАЈИНИ
Н Мељник, Н Бидjук, А Каленски, Б Максимчук, Н Бахмат, ...
Zbornik Instituta za pedagoška istrazivanja/Journal of the Institute of …, 2019
22019
Media competence training of the German nursing personnel with the implementation of the mecopflege e-learning platform
N Bidyuk, H Oleskova
Institute of Information Technologies and Learning Tools; University of …, 2018
22018
Удосконалення самостійної роботи студентів-перекладачів з урахуванням досвіду закладів вищої освіти США
Н Бідюк, А Наконечна
Освітній простір України, 45-52, 2017
22017
Соціально-педагогічні засади виховання толерантності в учнівської молоді США
НМ Бідюк
Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького …, 2016
22016
Еволюція розвитку психолого-педагогічного консультування дорослих в США
Н Бідюк
Проблеми сучасної педагогічної освіти: педагогіка і психологія 26 (1), 15-22, 2010
22010
Дистанційне навчання в системі післядипломної педагогічної освіти Німеччини
НМ Бідюк
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2018
12018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20