Подписаться
Наталя Бідюк / Natalya Bidyuk
Наталя Бідюк / Natalya Bidyuk
Хмельницький національний університет / Khmelnytskyi National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене khmnu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Models and organisational characteristics of preschool teachers’ professional training in some EU countries and Ukraine
N Melnyk, N Bidyuk, A Kalenskyi, B Maksymchuk, N Bakhmat, ...
Zbornik Instituta za pedagoska istrazivanja 51 (1), 46-93, 2019
2472019
Розвиток змісту та форм організації підготовки бакалаврів інженерії в університетах Великої Британії
НМ Бідюк
Автореферат дис. канд. пед. наук.–Тернопіль, 2000
642000
Теорія і практика професійного навчання безробітних у США
НМ Бідюк
Дис. докт. пед. наук. Київ, 2009
492009
Використання інтерактивних технологій навчання у професійній підготовці американських безробітних
НМ Бідюк
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2009
292009
Foreign experience and Ukrainian realities of mass open online courses use in international education area
NM Avshenyuk, VI Berezan, NM Bidyuk, MP Leshchenko
Інформаційні технології і засоби навчання, 262-272, 2018
182018
Didactic Aspects of Teachers’ Training for Differentiated Instruction in Modern School Practice in Ukraine.
K Nychkalo, N., Lukianova,Bidyuk, N., L., Tretko, V., & Skyba
International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. 19 (9 …, 2020
142020
Магістерська підготовка як складова професійного становлення молодого дослідника: британський та ураїнський досвід
Н Бідюк
Порівняльна професійна педагогіка, 111-118, 2014
132014
Розвиток системи освіти дорослих у США (друга половина ХХ–початок ХХІ століття)
НМ Бідюк
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 3-10, 2015
112015
Теорія і практика професійної підготовки філологів в університетах США
МВ Іконнікова
92019
Use of information technologies for quality training of future specialists.
O Plakhotnik, O., Zlatnikov, V., Strazhnikova, I., Bidyuk, N., Shkodyn, A ...
Amazonia Investiga 12 (65), 49-58, 2023
72023
Теоретичні і методичні концепти філологічної освіти у США
Н Бідюк, М Іконнікова
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2016
72016
Специфіка підготовки педагогічного персоналу для роботи з дорослими у США
Н Бідюк
Хмельницький національний університет, 2011
72011
Ретроспективний огляд розвитку освітнього напряму міжнародні відносини” як складової гуманітарної освіти у США
Н Бідюк, О Тарасова
Педагогіка і психологія професійної освіти, 242-253, 2013
62013
Педагогічні засади організації дозвіллєвої діяльності учнівської молоді в системі позашкільної освіти Польщі
Н Бідюк
Порівняльна професійна педагогіка, 82-90, 2012
62012
Професійна адаптація випускників вищих навчальних закладів до вимог сучасного ринку праці: світовий досвід/Бідюк Наталя
НМ Бідюк
Інноваційність у науці і освіті/[В. Кремень (голова редкол.), Є. Куніковські …, 0
6
Організаційно-дидактичні засади професійної підготовки майбутніх учителів старшої школи в США
Н Бідюк
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка …, 2011
52011
Сучасні тенденції розвитку дошкільної освіти в Австралії
Н Бідюк, Л Глушок
Хмельницький національний університет, 2011
42011
Особливості формування перекладацької компетентності майбутніх учителів іноземної мови та літератури
НМ Бідюк
Слобожанський науковий вісник. Серія: Філологія, 36-42, 2023
32023
The virtual museum space as a platform for student research activities in the history of economics
NM Bidyuk, VS Tserklevych, VV Tretko
Information Technologies and Learning Tools 81 (1), 167-179, 2021
32021
Сучасна хореографічна освіта: британський та український досвід.
НМ Бідюк, ДЄ Бідюк
22020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20