Подписаться
Скиба Микола
Скиба Микола
ректор, Хмельницький національний університет
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основи інтелектуальної власності: Навчальний посібник
МК Драпак, М Скиба
К: Ін Юре, 2007
352007
Моніторинг якості навчального процесу у вищому закладі освіти
МЄ Скиба, СГ Костогриз, ГВ Красильникова
Хмельницький національний університет, 2009
272009
Теорія і практика професійно-орієнтаційної роботи з молоддю:[навчальний посібник]
МЄ Скиба, ОМ Коханко
Хмельницький: ХНУ 322, 2007
242007
Імплементація критеріїв європейської шкали оцінювання ESTS у систему вищої освіти України
МЄ Скиба
Хмельницький національний університет, 2011
152011
Щодо першочергових заходів з активізації інноваційної діяльності в Україні: аналітична записка
М Скиба
Режим доступу: http://www. niss. gov. ua/articles/654.–Назва з екрану, 0
11
Моделювання процесу подрібнення композиційних матеріалів з використанням методу скінчених елементів
МЄ Скиба, ЮБ Михайловський, ГС Головко
Вісник Технологічного університету Поділля, 7-10, 2003
92003
Система моніторингу якості вищої освіти в університетах Великої Британії: досвід для України
ГВ Красильникова
Хмельницький національний університет, 2014
62014
Розробка методики пошуку оптимальних параметрів для нелінійних моделей
МЄ Скиба, ЮБ Михайловський, ЕО Янковець
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2010
52010
Обладнання для переробки відходів
МЄ Скиба
Хмельницький: Вісник національного університету, Технічні науки, Т1, 90-96, 2004
52004
Методика математичного моделювання технології та механізмів легкої промисловості:[навч. посібник]
АК Кармаліта, ГА Піскорський, МЄ Скиба
Кармаліта АК, Піскорський ГА, Скиба МЄ–К.: ІЗМН, 1997
51997
Моделювання зміни надмолекулярної структури полімерних матеріалів під час орієнтаційної витяжки
ОМ Синюк, МЄ Скиба
Хмельницький національний університет, 2016
42016
Стратегія розроблення внутрішньої системи моніторингу якості професійної підготовки фахівців
ГВ Красильникова
Українська інженерно-педагогічна академія, 2014
32014
Зменшення витрат електроенергії для частотно-імпульсних приводів
ОМ Синюк, МЄ Скиба
Хмельницький національний університет, 2013
32013
Метод визначення ефективних властивостей багатошарових полімерних матеріалів
ОМ Синюк, МЄ Скиба
Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки, 54-62, 2015
22015
Структурно-механічна модель полімерних виробів, отриманих литтям під тиском
МЄ Скиба, ОМ Синюк
Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки, 27-33, 2014
22014
Оновлення змісту вищої професійної освіти на основі компетентнісного підходу
Г Красильникова
Нова педагогічна думка, 36-36, 2013
22013
Культурологічні та морально-етичні проблеми виховання студентської молоді
МЄ Скиба
Педагогічний дискурс, 293-295, 2012
22012
В’язкий опір деформації зсуву у номінально нерухомому фрикційному контакті
СГ Костогриз, ЮІ Шалапко, ВВ Мисліборський
Problems of Tribology 59 (1), 58-63, 2011
22011
Improvement of press-forms for polymeric items molding
M Skyba, O Synyuk
Archives of Foundry; Polish Academy of Sciences Branch Katowice Foundry …, 2004
22004
Управління якістю вищої освіти в університеті: інноваційні підходи, технології та засоби
МЄ Скиба, ГВ Красильникова, ГА Білецька
Хмельницький національний університет, 2019
12019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20