Подписаться
Глазунова (Безручко) Ольга Олександрівна, Hlazunova (Bezruchko) Olha; orcid.org/0000-0002-1949-0754
Глазунова (Безручко) Ольга Олександрівна, Hlazunova (Bezruchko) Olha; orcid.org/0000-0002-1949-0754
Подтвержден адрес электронной почты в домене univd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління інноваційним потенціалом підприємства в умовах циклічності
O Maslak, O Bezruchko, M Maslak
Економіка і організація управління, 166-173, 2014
522014
Економіка підприємства: магістерський курс
МВ Загірняк, ПГ Перерва, ОІ Маслак, НЄ Гришко, ВВ Бала, ...
ТОВ" Кременчуцька міська друкарня", 2015
382015
Особливості оцінювання економічного потенціалу підприємства в умовах циклічних коливань
ОІ Маслак, ОО Безручко
Вісник соціально-економічних досліджень, 121-127, 2013
322013
Управління економічним потенціалом підприємства на різних стадіях його життєвого циклу
ОІ Маслак, О Безручко
Сумський державний університет, 2014
17*2014
Особливості управління економічним потенціалом підприємства в умовах мінливого зовнішнього середовища
ОО Безручко
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2014
172014
Визначення перспектив розвитку інвестиційної діяльності в Полтавському регіоні з використанням кореляційно-регресійної моделі
ОІ Маслак, ОО Безручко, ВА Таловер
Інвестиції: практика та досвід, 12-17, 2016
15*2016
Developing the intra-firm technology transfer system at the industrial enterprise based on matrix approach
O Maslak, N Grishko, K Vorobiova, O Hlazunova, M Maslak
Problems and Perspectives in Management, 242-252, 2017
142017
Approaches to the management of the costs of innovation activity of mining enterprises: aspects of economic security
OI Maslak, NY Grishko, OO Hlazunova, KO Vorobiova
Науковий вісник Національного гірничого університету, 137-145, 2017
142017
Використання нереалізованого економічного потенціалу підприємств в умовах циклічного розвитку
ОІ Маслак, НЄ Гришко, ОО Безручко
Економічний часопис-ХХІ, 43-46, 2015
13*2015
Intellectual capital as a factor of economic development of Ukraine
O Maslak, N Grishko, O Hlazunova, M Maslak
Journal of Turiba University “Acta Prosperitatis 7, 104-118, 2016
122016
Зовнішнє середовище економічного потенціалу підприємства
ОІ Маслак, ОД Коноваленко, ОО Безручко
Технологический аудит и резервы производства 3 (3 (17)), 35-42, 2014
11*2014
Визначення рівня конкурентної переваги машинобудівного підприємства на засадах забезпечення розвитку його економічного потенціалу
ОІ Маслак, ЛА Квятковська, ОО Безручко
Ефективна економіка, 2014
102014
Osoblyvosti formuvannia ekonomichnoho potentsialu pidpryiemstva v umovakh tsyklichnykh kolyvan [Features of formation of economic potential of enterprise in conditions of …
OI Maslak, LA Kviatkovska, OO Bezruchko
C:/Users/User/Downloads/ape_2012_9_5. pdf [in Ukrainian], 2012
102012
Фактори розвитку трансферу технологій машинобудівного підприємства
ОІ Маслак, МВ Маслак, ОО Безручко
Актуальні проблеми економіки, 171-181, 2016
92016
Osoblyvosti otsiniuvannia ekonomichnoho potentsialu pidpryiemstva v umovakh tsyklichnykh kolyvan [Features of estimation of economic potential of the enterprise in the …
OI Maslak, OO Bezruchko
Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen 1 (48), 121-127, 2013
72013
The optimization of the management mechanism of the intellectual capital of Ukraine
O Maslak, N Grishko, K Vorobiova, O Hlazunova
Sumy State University, 2018
62018
Инновационный потенциал устойчивого развития
ОИ Маслак, НЕ Гришко, ОА Безручко
Високая школа «Европейские региональные студии, 51-60, 2015
52015
Торгівельне посередництво як особливий вид підприємницької діяльності на ринку товарів та послуг
ОО Безручко
Економічні науки. Економіка підприємства 235, 2010
52010
Оценка циклической динамики экономического потенциала промышленного предприятия
О Маслак, О Безручко
Общество и экономика, 134-149, 2013
42013
Сучасний стан ринку машинобудівної промисловості в полтавському регіоні
ОІ Маслак, ОО Безручко, ІВ Мовчан
Ефективна економіка, 2011
42011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20