Кафедра філософії Національного юридичного університету імені Яровлава Мудрого
Кафедра філософії Національного юридичного університету імені Яровлава Мудрого
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
НазваПосиланняРік
Правовая реальность как предмет философского осмысления : Дис. ... д-ра юрид. наук
СИ МАКСИМОВ
Х.: Право, 2002
692*2002
Философия: учебник
ОГ Данильян, ВМ Тараненко
Харків : Право, 2013
153*2013
Философия : Учебник
ОГ Данильян, ВМ Тараненко
Х. : Право, 2012
153*2012
Національна безпека України: структура та напрямки реалізації
ОГ Данільян, ОП Дзьобань, МІ Панов
Харків: Фоліо, 3-22, 2002
1362002
Правосвідомість українського суспільства: ґенеза та сучасність: монографія
ЮЮ Калиновський
Х.: Право 288, 2008
1222008
Современный словарь по общественным наукам
ОГ Данильян, АП Дзебань, СБ Жданенко, ЮЮ Калиновский, ...
Москва : ИНФРА-М, 2013
80*2013
Современный словарь по общественным наукам
ОГ Данильян
Москва : ИНФРА-М,, 2007
80*2007
Современный словарь по общественным наукам
ОГ Данильян, АП Дзебань, ЮЮ Калиновский, МП Колесников, ...
Москва : Эксмо, 2005
80*2005
Философия: учебник
ОГ Данильян, ВМ Тараненко
М.: Эксмо, 2005
742005
Національна безпека в умовах соціальних трансформацій (методологія дослідження та забезпечення)
ОП Дзьобань
732006
Національна безпека України: сутність, структура та напрямки реалізації
ОГ Данільян, ОП Дзьобань, МІ Панов
Х.: Фоліо 285, 2002
732002
Философия права учебник
ОГ Данильяна
Харьков : Прапор, 2005
662005
Правова реальність як предмет філософського осмислення
СІ Максимов
Ярослава Мудрого, 2002
632002
Філософія права: сучасні інтерпретації: вибрані праці: статті, аналітичні огляди, переклади (2003-2010)
СІ Максимов
Х.: Право, 103, 2010
592010
Філософія права: сучасні інтерпретації: вибрані праці: статті, аналітичні огляди, переклади (2003-2010)
СІ Максимов
Х.: Право, 103, 2010
592010
Філософія інформаційного права: світоглядні й загальнотеоретичні засади: монографія
ОП Дзьобань
Х.: Майдан 360, 2013
532013
Філософія
ОГ Данильян, ВМ Тараненко
532010
Філософія
ОГ Данильян, ВМ Тараненко
532010
ГЕНЕРИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ В ЛЕЧЕНИИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА
МЛ МАКСИМОВ, ОВ ДРАЛОВА, АС ЕРМОЛАЕВА
Лекарственные средства: Прикладная фармакология и персонализированная …, 2010
492010
ГЕНЕРИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ В ЛЕЧЕНИИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА
МЛ МАКСИМОВ, ОВ ДРАЛОВА, АС ЕРМОЛАЕВА
Лекарственные средства: Прикладная фармакология и персонализированная …, 2010
492010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20