Кафедра філософії Національного юридичного університету імені Яровлава Мудрого
Кафедра філософії Національного юридичного університету імені Яровлава Мудрого
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
НазваПосиланняРік
Правовая реальность как предмет философского осмысления : Дис. ... д-ра юрид. наук
СИ МАКСИМОВ
Х.: Право, 2002
647*2002
Философия: учебник
ОГ Данильян, ВМ Тараненко
Харків : Право, 2013
171*2013
Философия : Учебник
ОГ Данильян, ВМ Тараненко
Х. : Право, 2012
171*2012
Національна безпека України: структура та напрямки реалізації
ОГ Данільян, ОП Дзьобань, МІ Панов
Харків: Фоліо, 3-22, 2002
1292002
Правосвідомість українського суспільства: ґенеза та сучасність: монографія
ЮЮ Калиновський
Х.: Право 288, 2008
1142008
Національна безпека в умовах соціальних трансформацій (методологія дослідження та забезпечення)
ОП Дзьобань
682006
Философия: учебник
ОГ Данильян, ВМ Тараненко
М.: Эксмо, 2005
682005
Національна безпека України: сутність, структура та напрямки реалізації
ОГ Данільян, ОП Дзьобань, МІ Панов
Х.: Фоліо 285, 2002
672002
Правова реальність як предмет філософського осмислення
СІ Максимов
Ярослава Мудрого, 2002
612002
Філософія інформаційного права: світоглядні й загальнотеоретичні засади: монографія
ОП Дзьобань
Х.: Майдан 360, 2013
462013
Філософія права: сучасні інтерпретації: вибрані праці: статті, аналітичні огляди, переклади (2003-2010)
СІ Максимов
Х.: Право, 103, 2010
442010
Религиоведение : Учебник
ОГ Данильян, ВМ Тараненко
Москва : Эксмо, 2005
42*2005
Інформаційне насильство та безпека: світоглядно-правові аспекти
ОП Дзьобань
412011
Права людини: універсальність і культурна різноманітність
С Максимов
Право України, 36-43, 2010
412010
Основи філософії
ОГ Данильян, ВМ Тараненко
Навч. Посібник.–Харків: Право, 2003
392003
Современный словарь по общественным наукам
ОГ Данильян, АП Дзебань, СБ Жданенко, ЮЮ Калиновский, ...
Москва : ИНФРА-М, 2013
36*2013
Современный словарь по общественным наукам
ОГ Данильян
Москва : ИНФРА-М,, 2007
362007
Современный словарь по общественным наукам
ОГ Данильян, АП Дзебань, ЮЮ Калиновский, МП Колесников, ...
Москва : Эксмо, 2005
362005
Философия права учебник
ОГ Данильяна
Харьков : Прапор, 2005
35*2005
Філософія інформаційних комунікацій
ОП Дзьобань
312012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20