Проблеми теорії та методології бухг.обліку, контролю і аналізу
Проблеми теорії та методології бухг.обліку, контролю і аналізу
міжнародний збірник наукових праць ЖДТУ
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Витрати виробництва та їх класифікація для потреб управління
ФФ Бутинець
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2012
1042012
Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления в рамках системы муниципального социального контроллинга
ЕН Харитонова
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2012
50*2012
Основні засоби: точка зору економіста
ТА Бутинець
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2012
462012
Нормативно-правове забезпечення обліку і контролю витрат та доходів підприємств
ВА Дерій
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2010
332010
Затрати і витрати: проблема трактування понять
МІ Скрипник
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2009
322009
Внутрішній контроль: елементи організації системи
ТА Бутинець
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2008
292008
Особливості впровадження комп’ютерних систем бухгалтерського обліку на великих підприємствах
ВВ Євдокимов
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2009
262009
Розвиток оцінки в бухгалтерському обліку
ІВ Супрунова
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2012
242012
Методичні підходи до обліково-аналітичного забезпечення та аудиту управлінської діяльності аграрних підприємств
ВВ Вольська
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2012
242012
Методичні підходи до бухгалтерського обліку трансакційних витрат
ММ Шигун
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2009
242009
Організація процесу внутрішнього аудиту на підприємстві
ОВ Філозоп
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2009
232009
Виплати працівникам за ПСБО 26 та МСФЗ (IAS) 19: порівняльний аспект
НВ Овсюк, ОЮ Радченко
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2012
222012
Методика перевірки операцій з оплати праці та пов’язаних з нею розрахунків
ІВ Саух
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2011
222011
Визнання та оцінка інвестиційної нерухомості в бухгалтерському обліку
ІВ Супрунова
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2010
222010
Трансакційні витрати у вітчизняній обліковій системі: ХХІ століття–нове уявлення майбутнього
ЖМ Ющак, СІ Мельник
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2009
222009
Поняття “основні засоби” та канали їх вибуття на підприємстві
ЄС Пиріжок, НТ Кулікова
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2011
212011
Теоретико–методичні аспекти впливу управління персоналом на ефективність системи управління підприємством
ІВ Ганза
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2011
212011
Власний капітал підприємства, як економічна категорія, та його облік
АП Бобяк
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2011
212011
Методи аналізу фінансових ризиків
ОА Зоріна
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2011
192011
Підходи до організації системи внутрішнього контролю
ВД Бєлік
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2009
182009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20