Проблеми теорії та методології бухг.обліку, контролю і аналізу
Проблеми теорії та методології бухг.обліку, контролю і аналізу
міжнародний збірник наукових праць ЖДТУ
No verified email - Homepage
TitleCited byYear
Витрати виробництва та їх класифікація для потреб управління
ФФ Бутинець
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2012
1172012
Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления в рамках системы муниципального социального контроллинга
ЕН Харитонова
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2012
52*2012
Основні засоби: точка зору економіста
ТА Бутинець
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2012
502012
Нормативно-правове забезпечення обліку і контролю витрат та доходів підприємств
ВА Дерій
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2010
342010
Затрати і витрати: проблема трактування понять
МІ Скрипник
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2009
332009
Внутрішній контроль: елементи організації системи
ТА Бутинець
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2008
332008
Особливості впровадження комп’ютерних систем бухгалтерського обліку на великих підприємствах
ВВ Євдокимов
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2009
272009
Розвиток оцінки в бухгалтерському обліку
ІВ Супрунова
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2012
252012
Методичні підходи до обліково-аналітичного забезпечення та аудиту управлінської діяльності аграрних підприємств
ВВ Вольська
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2012
252012
Поняття “основні засоби” та канали їх вибуття на підприємстві
ЄС Пиріжок, НТ Кулікова
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2011
242011
Теоретико–методичні аспекти впливу управління персоналом на ефективність системи управління підприємством
ІВ Ганза
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2011
242011
Методичні підходи до бухгалтерського обліку трансакційних витрат
ММ Шигун
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2009
242009
Виплати працівникам за ПСБО 26 та МСФЗ (IAS) 19: порівняльний аспект
НВ Овсюк, ОЮ Радченко
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2012
232012
Організація процесу внутрішнього аудиту на підприємстві
ОВ Філозоп
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2009
232009
Методика перевірки операцій з оплати праці та пов’язаних з нею розрахунків
ІВ Саух
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2011
222011
Методи аналізу фінансових ризиків
ОА Зоріна
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2011
222011
Трансакційні витрати у вітчизняній обліковій системі: ХХІ століття–нове уявлення майбутнього
ЖМ Ющак, СІ Мельник
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2009
222009
Удосконалення процесу інформаційного забезпечення як інструменту ефективного управління підприємством
ІВ Титаренко
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2011
212011
Власний капітал підприємства, як економічна категорія, та його облік
АП Бобяк
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2011
212011
Визнання та оцінка інвестиційної нерухомості в бухгалтерському обліку
ІВ Супрунова
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2010
202010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20