Підписатись
Проблеми теорії та методології бухг.обліку, контролю і аналізу
Проблеми теорії та методології бухг.обліку, контролю і аналізу
міжнародний збірник наукових праць ЖДТУ
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Витрати виробництва та їх класифікація для потреб управління
ФФ Бутинець
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2012
1862012
Основні засоби: точка зору економіста
ТА Бутинець
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2012
902012
Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления в рамках системы муниципального социального контроллинга
ЕН Харитонова
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2012
72*2012
Нормативно-правове забезпечення обліку і контролю витрат та доходів підприємств
ВА Дерій
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2010
692010
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ//Ways of improvement the accounting of payments to suppliers and contractors
ЯМ Демченко, ВМ Прохорова
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2014
652014
Методичні підходи до обліково-аналітичного забезпечення та аудиту управлінської діяльності аграрних підприємств
ВВ Вольська
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2012
622012
Внутрішній аудит як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємства
ІВ Колос, НЙ Радіонова, І Kolos, N Radionova
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2013
572013
Затрати і витрати: проблема трактування понять
МІ Скрипник
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2009
502009
Внутрішній контроль: елементи організації системи
ТА Бутинець
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2008
482008
Фінансово-економічна безпека або фінансова складова економічної безпеки: епістемологічний підхід
ТВ Давидюк
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2013
452013
Методи аналізу фінансових ризиків
ОА Зоріна
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2011
452011
Удосконалення процесу інформаційного забезпечення як інструменту ефективного управління підприємством
ІВ Титаренко
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2011
442011
Виплати працівникам за ПСБО 26 та МСФЗ (IAS) 19: порівняльний аспект
НВ Овсюк, ОЮ Радченко
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2012
432012
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИЗИКУ
ІМ Вигівська
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2010
41*2010
Поняття “основні засоби” та канали їх вибуття на підприємстві
ЄС Пиріжок, НТ Кулікова
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2011
402011
Власний капітал підприємства, як економічна категорія, та його облік
АП Бобяк
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2011
402011
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В ЦІЛЯХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ
СМ Гречко
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2011
392011
Аналіз інвестиційної привабливості підприємства: огляд методик
ОІ Пилипенко
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2009
382009
Особливості впровадження комп’ютерних систем бухгалтерського обліку на великих підприємствах
ВВ Євдокимов
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2009
382009
Теоретико–методичні аспекти впливу управління персоналом на ефективність системи управління підприємством
ІВ Ганза
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2011
332011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20