Михайло Грицишин
Михайло Грицишин
Заступник директора з наукової роботи-вчений секретар Національний науковий центр "Інститут
Подтвержден адрес электронной почты в домене imesg.gov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Актуальні проблеми технічної політики в аграрному секторі України
МВ Зубець, ЯС Гуков, МІ Грицишин
К.: ДІА, 2007
222007
Сучасні тенденції розвитку конструкцій сільськогосподарської техніки/За ред. ВІ Кравчука, МІ Грицишина, СМ Коваля
ВІ Кравчук, МІ Грицишин, СМ Коваль
К.: Аграрна наука, 2004
212004
Обґрунтування технологій збирання зернових і структури парку зернозбиральних комбайнів
І Масло, М Грицишин, М Босий
Техніка АПК, 8-9, 1999
211999
Концептуальні питання відтворення матеріально-технічної бази аграрного сектору економіки України
МІ Грицишин, ВВ Адамчук
Вісник аграрної науки, 49-53, 2007
182007
Система техніко-технологічного забезпечення виробництва продукції рослинництва
М Грицишин, В Адамчук
Аграрна наука, 2012
12*2012
Актуальнi проблеми технiчної полiтики в аграрному секторi України
МВ Зубець, ЯС Гуков, МI Грицишин
102007
Обгрунтування потреби в зернозбиральних комбайнах
М Грицишин, В Амонс, П Грицько
Техніка АПК, 9-15, 2003
102003
Стан механізації сільськогосподарського виробництва України
ЯС Гуков, МІ Грицишин
К.: НАУ 14, 64-70, 2003
82003
та ін. Концепція розроблення системи машин для виробництва сільськогосподарської продукції
ЯС Гуков, МІ Грицишин, ЛВ Погорілий
Вісник аграрної науки, 48-50, 2002
82002
Напрямки розвитку технології збирання врожаю зернових і переоснащення сільського господарства новою зернозбиральною технікою
ЛВ Погорілий, СМ Коваль, МІ Грищишин
К.: НАУ, 5-7, 2000
82000
ринок тракторів в Україні
н перепилиця м. грицишин
пропозиція, 4-6, 2017
72017
Наукові основи технічної політики в аграрному секторі України
ЯС Гуков, МІ Грицишин
Механізація та електрифікація сільського господарства.–2006.–Вип, 11, 2006
72006
Проблеми та переспективи вітчизняного сільськогосподарського машинобудування
ЯС Адамчук ВВ, Гуков, МІ Грицишин
Вісник аграрної науки, 42-45, 2010
62010
Тенденції світового ринку сільськогосподарської техніки
МІ Грицишин
Пропозиція, 2003
62003
Стан технічного забезпечення сільськогосподарського виробництва України
МІ Грицишин
МІ Грицишин, 44-47, 2002
62002
Прiоритетнi напрямки агроiнженерних дослiджень
ВВ Адамчук, МИ Грицишин
Механiзацiя та електрифiкацiя сiльського господарства 1, 14, 2013
52013
Пріоритетні напрямки агроінженерних досліджень
ВВ Адамчук, МІ Грицишин
Механізація та електрифікація сільського господарства, 14-23, 2013
52013
Пріоритетні напрями агроінженерних досліджень
М Грицишин, В Адамчук
Механгізація та електрифікація сільського господарства 1 (97), 14-23, 2013
5*2013
Управління процесом формування ринку сільськогосподарської техніки
М Грицишин, І Хитров, П Гринько, А Бурилко
Техніка АПК, 9-11, 2007
52007
Suchasni tendentsii rozvytku konstruktsij sil's' kohospodars' koi tekhniky
VI Kravchuk, MI Hrytsyshyn, SM Koval
Kyiv: Ahrarna nauka 398, 2004
52004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20