Follow
Жанна Колоїз (Zhanna Koloiz)
Жанна Колоїз (Zhanna Koloiz)
Криворізький державний педагогічний університет / Kriviy Rih State Pedagogical University
Verified email at kdpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Українська оказіональна деривація:[монографія]
ЖВ Колоїз
К.: Акцент 275, 160, 2007
1662007
Українська пареміологія : навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів
ЖВ Колоїз, НМ Малюга, НМ Шарманова
Кривий Ріг : ТО «ЦЕНТР-ПРИНТ», 2012, 2012
762012
Словник фразеологічних антонімів української мови
ВС Калашник, ЖВ Колоїз
К.: Довіра 284 (2), 2001
722001
До питання про диференціацію основних понять неології
ЖВ Колоїз
Вісник Запорізького державного університету: Філологічні науки, 78-83, 2002
642002
Неузуальне словотворення: монографія
ЖВ Колоїз
НПП Астерікс, 2015
542015
Оказіональна деривація: теоретичний та функціонально-прагматичний аспекти
ЖВ Колоїз
Харків:[Б. в.], 2007
402007
Українська неологія: здобутки та перспективи
ЖВ Колоїз
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2009
382009
Тлумачно-словотвірний словник оказіоналізмів
ЖВ Колоїз
Кривий Ріг, 2003
292003
Слово благовісті. Словник-довідник фразем біблійного походження
ЗПБ Ж. В. Колоїз
Вид-во "І.В.І.", 2002
262002
Основи академічного письма: практикум
ЖВ Колоїз
Кривий Ріг: ФОП Маринченко СВ 178, 2019
192019
Лексичні архаїзми у творчій спадщині Івана Нечуя-Левицького
ЖВ Колоїз
Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2009
17*2009
Семантичні неологізми як результат семантичної деривації
ЖВ Колоїз
КДПУ, 2004
162004
Мовна гра як вияв креативності в сучасній афористиці
ЖВ Колоїз
Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2016
152016
Діалектизми в романі Марії Матіос «Солодка Даруся»
ЖВ Колоїз
Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2010
142010
Проект українського Словника прецедентних феноменів
ЖВ Колоїз
Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2017
132017
Українсько-німецькі пареміологічні паралелі
ЖВ Колоїз
Науковий вісник Криворізького національного університету, С.60–81., 2012
132012
Порушення фразеологічних норм як один із способів інтенсифікації виразності у мові ЗМІ
ЖВ Колоїз
Мандрівець., С. 34–40., 2004
112004
Українська пареміологія : навч. посіб. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл.
ЖВ Колоїз, НМ Малюга, НМ Шарманова
Кривий Ріг : ДВНЗ "КНУ", 349 с., 2014
102014
Біблійна алюзія як засіб вираження авторської інтенції в романі В. Шкляра „Залишенець. Чорний Ворон”
ЖВ Колоїз
Науковий вісник Чернівецького університету., С. 3–9., 2013
102013
Основні підходи до визначення лінгвістичного статусу неологізму
ЖВ Колоїз
Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2008
102008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20