Жанна Василівна Колоїз (Zhanna Vasylivna Koloiz)
Жанна Василівна Колоїз (Zhanna Vasylivna Koloiz)
Криворізький державний педагогічний університет / Kriviy Rih State Pedagogical University
Подтвержден адрес электронной почты в домене kdpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Українська оказіональна деривація:[монографія]
ЖВ Колоїз
К.: Акцент 275, 160, 2007
1192007
Словник фразеологічних антонімів української мови
ВС Калашник, ЖВ Колоїз
К.: Довіра 284, 92, 2001
382001
Українська пареміологія : навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів
ЖВ Колоїз, НМ Малюга, НМ Шарманова
Кривий Ріг : ТО «ЦЕНТР-ПРИНТ», 2012, 2012
372012
До питання про диференціацію основних понять неології
ЖВ Колоїз
Вісник Запорізького державного університету: Філологічні науки, 78-83, 2002
282002
Оказіональна деривація: теоретичний та функціонально-прагматичний аспекти
ЖВ Колоїз
Харків:[Б. в.], 2007
272007
Тлумачно-словотвірний словник оказіоналізмів
ЖВ Колоїз
Кривий Ріг, 2003
212003
Слово благовісті. Словник-довідник фразем біблійного походження
ЗПБ Ж. В. Колоїз
Вид-во "І.В.І.", 2002
182002
Неузуальне словотворення: монографія
ЖВ Колоїз
НПП Астерікс, 2015
132015
Порушення фразеологічних норм як один із способів інтенсифікації виразності у мові ЗМІ
ЖВ Колоїз
Мандрівець., С. 34–40., 2004
72004
Українська пареміологія : навч. посіб. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл.
ЖВ Колоїз, НМ Малюга, НМ Шарманова
Кривий Ріг : ДВНЗ "КНУ", 349 с., 2014
62014
Біблійна алюзія як засіб вираження авторської інтенції в романі В. Шкляра „Залишенець. Чорний Ворон”
ЖВ Колоїз
Науковий вісник Чернівецького університету., С. 3–9., 2013
62013
Діалектизми в романі Марії Матіос «Солодка Даруся»
ЖВ Колоїз
Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2010
62010
Українська неологія: здобутки та перспективи
ЖВ Колоїз
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2009
62009
Оказіональність / узуальність як концептуальна лінгвістична категорія
ЖВ Колоїз
Українська мова., С.71–81., 2006
62006
Семантичні неологізми як результат семантичної деривації
ЖВ Колоїз
Вісник Харк. Нац. Ун-т ім. ВН Каразіна, 6-11, 2005
62005
Українсько-німецькі пареміологічні паралелі
ЖВ Колоїз
Науковий вісник Криворізького національного університету, С.60–81., 2012
52012
Мовна гра як вияв креативності в сучасній афористиці
ЖВ Колоїз
Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2016
42016
Лексичні архаїзми у творчій спадщині Івана Нечуя-Левицького
ЖВ Колоїз
Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2009
4*2009
Каламбур як засіб забезпечення оказіональної експресії
ЖВ Колоїз, Н Малюга
Науковий вісник Чернівецького ун-ту, Слов’янська філологія/М-во освіти і …, 2001
42001
Оказіоналізми в лексикографії
ЖВ Колоїз
Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного …, 2012
32012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20