Підписатись
Вікторія Вороніна
Вікторія Вороніна
Інші іменаViktoriia Voronina
Полтавський державний аграрний університет
Підтверджена електронна адреса в pdaa.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством
ГА Іващенко, СО Головаш
Економіка та суспільство, 260-267, 2017
1202017
Особливості документального відображення руху готової продукції
ВЛ Вороніна, ВВ Черниш
Крымский экономический вестник 1 (2), 75-77, 2013
372013
Кадрова політика підприємства: сутність та значення для потреб управління
БО Язлюк, ВЛ Вороніна, ВО Гордієнко
Український журнал прикладної економіки 4 (4), 191-198, 2019
302019
Оптимизация управления прибылью торговых предприятий на основе разработки комплексной системы управления прибылью
ІА Маркіна, ВЛ Вороніна
Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса.–2013 …, 2013
282013
Стратегічне управління прибутком торговельного підприємства з урахуванням стадії його життєвого циклу
ІА Маркіна, ВЛ Вороніна
Экономика Крыма, 199-204, 2013
282013
Теоретичні основи управління витратами підприємства
ІА Маркіна, ВЛ Вороніна, АІ Рудич
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, С. 140-147, 2020
272020
Управління інноваційним потенціалом як фактор стратегічного розвитку та конкурентних переваг підприємства
ВЛ Вороніна, ДР Хорошко
Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 76-81, 2020
262020
Організаційна структура управління: сутність та класифікація
ВЛ Вороніна, МП Дорошенко
Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І …, 2019
21*2019
Управління прибутком торговельних підприємств
ІА Маркіна, ВЛ Вороніна
Маркіна І.А., Вороніна В.Л. Управління прибутком торговельних підприємств …, 2018
212018
Менеджмент персоналу в умовах стійкого інноваційного розвитку підприємства
ІА Маркіна, ВЛ Вороніна, КЄ Філатова
Підприємництво та інновації, 39-42, 2021
182021
Сутність та функції прибутку в умовах сучасного економічного росту країни
ВЛ Вороніна
Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки. Вип. 33: у 3-х ч./М-во …, 2013
162013
Шляхи вдосконалення обліку готової продукції [Електронний ресурс]
ВЛ Вороніна
ВЛ Вороніна.–2013, 2013
142013
Стратегія розвитку персоналу в системі стратегічного менеджменту
ВЛ Вороніна, АВ Горопашна, ДЄ Стовбун
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2021
102021
Лідерство як феномен сучасного менеджменту
ІА Маркіна, ВЛ Вороніна, ІА Дмитренко
Економічний простір: Збірник наукових праць, 88-91, 2020
92020
Підходи до обліку доходів за міжнародними та національними стандартами
ВЛ Вороніна, ММ Зюкова
Причорноморські економічні студії, С. 195-201, 2020
9*2020
Marketing information for holding leading positions in the market segment of the grain processing enterprises
YA I. Markina. V. Voronina
Markina I., Voronina V., Aksiuk Y. Marketing information for holding leading …, 2018
9*2018
Торгові мережі України: особливості функціонування, управління та розвитку
ВЛ Вороніна
Економічний форум, 56-63, 2018
82018
Шляхи вдосконалення обліку готової продукції
ВЛ Вороніна, ВВ Черниш
Економіка і підприємництво: теоретико–методологічні аспекти обліку, аналізу …, 2013
82013
Інноваційні підходи в управлінні HR-процесами на вітчизняних підприємствах
НМ Чернікова, ВЛ Вороніна, КГ Чеботарьов
Трансформаційна економіка, 70-75, 2023
72023
Окремі аспекти управління економічною безпекою підприємств, як фактора їх ефективного функціонування
ВЛ Вороніна, АІ Мілька
Управління стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку: монографія …, 2020
72020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20