Подписаться
Wojciech Krawiec
Wojciech Krawiec
Подтвержден адрес электронной почты в домене ue.wroc.pl
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Impact investment – istota i otoczenie rynku
WM Krawiec
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia 49, 279-290, 2015
52015
Reforma sektora finansów publicznych a funkcjonowanie parków narodowych
A Babczuk, W Krawiec
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach 1 …, 2009
52009
Obligacje społeczne–stan rozwoju w Polsce
W Krawiec
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia 52 (3), 83-92, 2018
42018
Organizacja e-księgowości w przedsiębiorstwie
W Krawiec, D Kubiak
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2011
42011
Polish Socially Responsible Investment Funds-investment policy and efficiency
W Krawiec
Prace Naukowe-Uniwersytetu Ekonomicznego We Wroclawiu, 101-109, 2013
32013
Znaczenie dyrektywy UCITS IV dla polskiego rynku funduszy inwestycyjnych
W Krawiec
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia 46 (1 …, 2012
32012
Koszty uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
W Krawiec
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 982 (Finanse i rachunkowość …, 2003
32003
Determinanty cen uprawnień do emisji CO2 na rynku europejskim w latach 2013-2016
W Krawiec
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 86 (2/2017 (86) Szczecin 2017), 231-240, 2017
22017
INWESTOWANIE ZAANGAŻOWANE SPOŁECZNIE JAKO FORMA REALIZACJI KONCEPCJI SRI IMPACT INVESTING AS A FORM OF THE REALIZATION OF SRI CONCEPTION
W Krawiec
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 395 1, 190-200, 2015
2*2015
Fundusze akcji globalnych rynków wschodzących versus fundusze akcji europejskich rynków wschodzących–analiza porównawcza
W Krawiec
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe …, 2015
22015
Fundusze surowcowe i ich efektywność w okresie zawirowań na rynkach finansowych
W Krawiec
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia 46 (4 …, 2012
22012
Entrepreneurial intentions of Polish and Czech students–comparative studies
J Adamek, W Krawiec, M Solarz
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu 63 (7), 2019
12019
Obligacje społeczne jako instrument finansowania przedsięwzięć społecznych
W Krawiec
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2018
12018
European Social Entrepreneurship Fund as the Instrument of Financing the Social Entrepreneurship
WM Krawiec
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H–Oeconomia 50 (4), 269, 2017
12017
Uprawnienia zbywalne do emisji gazów cieplarnianych jako innowacja finansowa
G Borys, W Krawiec
Studia Prawno-Ekonomiczne 104, 223-234, 2017
12017
Europejskie fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej instrumentem finansowania przedsiębiorczości społecznej
WM Krawiec
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia 50 (4 …, 2016
12016
Fundusze target date–nowy produkt w ofercie towarzystw funduszy inwestycyjnych
W Krawiec
Studia Ekonomiczne, 116-127, 2015
12015
TARGET DATE FUNDS 2055-SAME TARGET YEAR, DIFFERENT GLIDE PATHS.
W Krawiec
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2014
12014
The efficiency of active asset allocation funds in the period of instability at financial markets
W Krawiec
Folia Oeconomica Stetinensia 12 (2), 147-159, 2012
12012
Wybrane aspekty rachunkowości organizacji pozarządowych
W Krawiec, D Kubiak
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011
12011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20