TitleCited byYear
Корпоративне управління: підручник
ІА Ігнатьєва, ОІ Гарафонова
К.: Центр учбової літератури, 2013
662013
Управління змінами: теорія, методологія та практика: монографія
ОІ Гарафонова
К.: КНУТД, 2014
142014
Стратегічне управління: принципи та підходи до класифікації стратегій розвитку
ОІ Гарафонова
Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки …, 2013
122013
Концептуальні підходи до організаційного механізму реструктуризації інтегрованих корпоративних структур
ОІ Гарафонова
зб. наук. пр./ОІ Гарафонова//ІІ міжнародна періодична науково-практична …, 2005
122005
Теоретичні засади впровадження інформаційної логістики в туризмі
ОІ Гарафонова
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2016
82016
Організаційний механізм реструктуризації інтегрованих корпоративних структур
ОІ Гарафонова
Автореферат дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук/08.06, 2006
72006
Тенденції розвитку вітчизняних інтегрованих корпоративних структур
ОІ Гарафонова
Вісник Тернопільської академії народного господарства, 163-172, 2005
72005
Організаційні аспекти процесів реструктуризації
ОІ Гарафонова
Економіка та підприємництво: Зб. наук. праць молодих учених та аспірантів …, 0
6
Upravlinnia zminamy: teoriia, metodolohiia ta praktyka [Change Management: Theory, Methodology and Practice]
OI Harafonova
Kyiv: KNUTD, 364, 2014
52014
Легка промисловість України: структура, зміни та напрями розвитку
ОІ Гарафонова
Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки …, 2014
52014
Business process reengineering as a basis for improvement of domestic enterprises
IP Mykolajchuk, OI Harafonova
Visnyk Khmel'nyts' koho natsional'noho universytetu. Ekonomichni nauky 2 (2 …, 2006
52006
Особливості управління товарним асортиментом на малому підприємстві
ТВ Білоус, ОІ Гарафонова, ОВ Ульченко
Бізнес Інформ, 216-221, 2016
42016
Використання CRM-системи та кластеризації у маркетинговій діяльності сучасного підприємства
ОІ Гарафонова
Науковий вісник Полісся, 085-089, 2015
42015
Основні напрямки оцінки інноваційного розвитку та управління інноваціями на підприємствах
ОІ Гарафонова
Бізнес Інформ, 100-103, 2014
42014
Створення потенціалу змін в системі управління промисловим підприємством
ОІ Гарафонова
Вісник [Київського інституту бізнесу та технологій], 40-44, 2014
42014
Державне регулювання інноваційного розвитку легкої промисловості в умовах трансформаційних змін в економіці України
ВГ Маргасова, КЮ Сіренко
Бізнес Інформ, 54-60, 2013
42013
Korporatyvne upravlinnya [Corporate management]
IA Ihnat’yeva, OI Harafonova
Retrieved from URL: culonline. com. ua/Books/Corp_upr_Ignatieva. pdf (in …, 2013
42013
Формування конкурентного потенціалу підприємства на основі мотивації інноваційної діяльності та реалізації його конкурентних переваг
ОІ Гарафонова
Моделювання регіональної економіки, 283-288, 2013
42013
Сучасний розвиток інтернет-маркетингу
ОІ Гарафонова
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2016
32016
Scientific and methodological approaches to assessing strategic position enterprise
OI Harafonova
Науковий вісник Полісся, 266-270, 2016
32016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20