Шевчук Руслан Иванович
Шевчук Руслан Иванович
Медицинский институт непрерывного образования ФГБОУ ВО МГУПП
Подтвержден адрес электронной почты в домене mgupp.ru - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інформаційна технологія автоматичної генерації тестових завдань з керованою складністю
АМ Мельник, РМ Пасічник, РП Шевчук
Системи обробки інформації, 57-61, 2011
92011
Нейросетевой подход к обнаружению сетевых атак на компьютерные системы
МП Комар, ИО Палий, РП Шевчук, ТБ Федысив
Інформатика та математичні методи в моделюванні 1 (2), 156-160, 2011
82011
Підвищення ефективності клієнт-серверних систем середньої складності
Р Шевчук, А Яцинич
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
82010
Базові структури операційних пристроїв хешування для процесорів підтримки протоколу IPSEC
ЛМ Коркішко, ТА Коркішко, РП Шевчук
International Journal of Computing 2 (1), 41-47, 2014
72014
Порівняльний аналіз алгоритмів стиснення мовних сигналів
АО Мельник, РП Шевчук
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2004
62004
Удосконалення комплексу вимог до педагогічних програмних засобів
Р Шевчук
Правова інформатика, 18, 2008
42008
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт з дисципліни “Теплові двигуни самохідних машин “для студентів напряму підготовки 6.050601 “Теплоенергетика” денної і заочної …
ІП Ріло, ОА Колесник
32010
Принципи побудови та функціонування мобільних кіберфізичних систем
РП Шевчук
НВФ «Українські технології», 2015
22015
Оцінка стійкості стеганофонічних систем
РП Шевчук, ОВ Карпова
Матеріали Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів “Сучасні …, 2011
22011
Особливості багатоканального транскодування форматів стиснених мовних сигналів
А Мельник, Р Шевчук
Вісник Тернопільського державного технічного університету 10 (2), 115-121, 2005
22005
Мобільна кіберфізична система для динамічного відображення інформації про об'єкти на цифровій карті місцевості
РП Шевчук, АМ Мельник
Науковий вісник НЛТУ України 27 (4), 2017
12017
Персональний мобільний помічник туриста з динамічним відображенням об'єктів на цифровій карті місцевості
РП Шевчук, АВ Когут, ЯВ Бойко
Матеріали ІV Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів …, 2014
12014
Ідентифікація та виконання голосових команд персональними мобільними помічниками із використанням продукційної моделі представлення знань
РП Шевчук
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Комп’ютерні системи …, 2013
12013
Підвищення ефективності оброблення сонограм мовних сигналів
РП Шевчук, ОМ Мошонець
Організатори школи-семінару, 88, 2011
12011
Оцінка технічних характеристик операційних пристроїв процесорів хешування
Р Шевчук, В Манжула, О Адамів
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2009
12009
Програмний сервіс для автоматичної перевірки параметрів безпеки персональних сторінок користувачів у соціальних мережах
РП Шевчук, ОО Опалько
Тернопіль: ТНЕУ, 2019
2019
Програмне забезпечення для обробки тривимірних зображень
РП Шевчук, ПР Гудзан
Тернопіль: ТНЕУ, 2019
2019
Автоматична кодогенерація модулів веб-ресурсів
РП Шевчук, АВ Квич
Тернопіль: ТНЕУ, 2019
2019
Програмний сервіс для оповіщення про загрози безпеки життєдіяльності людини
РП Шевчук, АВ Клюйко
Науковий вісник НЛТУ України 27 (9), 2017
2017
Візуальний конструктор графових моделей для програмування мікроконтролерів
РП Шевчук, БВ Кульчицький–Поливко
Тернопіль, ТНЕУ, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20