Подписаться
Ольга Игоревна Пронина
Ольга Игоревна Пронина
ГВУЗ "Приазовский государственный технический университет"
Подтвержден адрес электронной почты в домене pstu.edu
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Использование нечетких множеств при определении класса автомобиля
ОИ Пронина, ЕЕ Пятикоп
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз …, 2017
42017
Анализ моделей и технологий распределения транспортных услуг
ОИ Пронина
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія …, 2016
42016
Формализованное представление индивидуальной городской поездки на основе лингвистических переменных
ОИ Пронина
Системи обробки інформації, 39-46, 2017
32017
Розпізнавання жестів за допомогою згорткової нейронної мережі
ОІ Проніна, РВ Остапенко, СВ Альошин
Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні …, 2021
12021
ПІДВИЩЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ВИБОРУ ПОЇЗДКИ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКИХ МОДЕЛЕЙ
ОІ Проніна
12018
Подсистема выбора оптимальной индивидуальной городской поездки
ОИ Пронина, ЕЕ Пятикоп, РИ Пронин
Вестник Херсонского национального технического университета, 174-180, 2017
12017
Моделирование бизнес-процессов обработки и распределения заказов транспортных услуг
ОИ Пронина
Вестник Приазовского государственного технического университета. Серия …, 2016
12016
МОДЕЛЮВАННЯ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТАДІЇ ХВОРОБИ АЛЬЦГЕЙМЕРА
ОІ Проніна, АВ Яблокова
Вісник Херсонського національного технічного університету, 2021
2021
Комп’ютерні мережі: робоча програма (силлабус) дисципліни «Комп’ютерні мережі» для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки», освітньої програми «Комп …
СВ Альошин, ОІ Проніна
2021
Теорія та практика мов програмування: робоча програма (силлабус) з навчальної дисципліни «Теорія та практика мов програмування» для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 122 …
ОІ Проніна
2021
Розпізнавання облич за допомогою згорнутої нейронної мережі
ОІ Проніна, ДВ Юхно, СВ Альошин
Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні …, 2020
2020
Теорія та практика мов програмування. Програмування С#: конспект лекцій з дисципліни «Теорія та практика мов програмування» для студентів cпеціальністі 122 «Комп'ютерні науки …
ОІ Проніна
2020
Теорія та практика мов програмування. Частина 1: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія та практика мов програмування. Частина 1» для …
ОІ Проніна
2020
Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень в умовах індивідуальних потреб замовника: монографія
ОІ Проніна, ОЄ П’ятикоп
2020
Методи та системи штучного інтелекту: робоча програма (силлабус) з дисципліни «Методи та системи штучного інтелекту» для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп …
ОІ Проніна
2020
ПРОФОРІЄНТАЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕКСПЕРТНОГО СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ
О Проніна, А Ховалець
Наука та виробництво, 305-311, 2020
2020
Аналітика великих даних: робоча програма (силлабус) з дисципліни «Аналітика великих даних» для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки», освітньою …
ОІ Проніна, ОИ Пронина
2019
Аналітика великих даних: методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Аналітика великих даних» для здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальністю 122 «Комп …
ОІ Проніна
2019
Аналітика великих даних: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Аналітика великих даних» для здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальністю …
ОІ Проніна
2019
Медична інформатика: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Медична інформатика» для студентів спеціальності 163 «Біомедична інженерія», освітньої …
ТО Левицька, ОІ Проніна
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20