Подписаться
Тамара Клебанова
Тамара Клебанова
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Подтвержден адрес электронной почты в домене m.hneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Антикризове управління підприємством
АП Науменко, ТО Гаврилко
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури, 2010
12662010
Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: монографія
ВМ Геєць, МО Кизим, ТС Клебанова, ОІ Черняк
Х.: ВД «ІНЖЕК 240, 2006
2712006
Экономическая безопасность региона: анализ, оценка, прогнозирование
ВС Пономаренко, ТС Клебанова, НЛ Чернова
Х.: ИНЖЭК, 54-62, 2004
2292004
Моделі і методи соціально-економічного прогнозування: підручник
ВМ Геєць, ТС Клебанова, ОІ Черняк
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2005
1582005
Методы прогнозирования: учебное пособие
ТС Клебанова, ВВ Иванов, НА Дубровина
Харьков: Изд. ХГЭУ, 2002
882002
Теория экономического риска
ТС Клебанова, ЕВ Раевнева
Х.: ИНЖЕК, 2003
812003
Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління
ТС Клебанова, ОМ Бондар, ОВ Мозенков, ОВ Раєвнєва, НА Дубровіна
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2003
702003
Моделирование экономической динамики
ТС Клебанова, НА Дубровина, ОЮ Полякова, ЕВ Раевнева, АВ Милов, ...
Х.: Издательский Дом «ИНЖЭК, 2004
652004
Моделирование финансовых потоков предприятия в условиях неопределенности: Монография
ТС Клебанова, ЛС Гурьянова, Н Богониколос, ОЮ Кононов, ...
Х.: ИД «ИНЖЭК, 2006
522006
Математические модели трансформационной экономики
ТС Клебанова, ЕВ Раевнева, КА Стрижиченко, ЛС Гурьянова, ...
Харьков: ИД «ИНЖЭК 280, 2004
482004
Модели и методы координации в крупномасштабных экономических системах
ТС Клебанова, ЕВ Молдавская, Х Чанг
Х.: Бизнес Информ, 2002
482002
Система загроз економічній безпеці суб’єктів господарювання
ОВ Орлик
Вісник соціально-економічних досліджень, 250-257, 2014
422014
Эконометрия
ТС Клебанова, НА Дубровина, ЕВ Раевнева
Х.: ИД" ИНЖЭК, 2003
422003
Нечітка логіка та нейронні мережі в управлінні підприємством: монографія
ТС Клебанова, ЛО Чаговець, ОВ Панасенко
Х.: ВД «ІНЖЕК 240, 2011
392011
Моделювання економiчної безпеки: держава, регiон, пiдприємство та iн.; за ред. ВМ Гейця
ВМ Ге, МО Кизим, ТС Клебанова, ОI Черняк
382006
Математичні методи і моделі ринкової економіки: навч. посібн.
ТС Клебанова, ОІ Черняк, МО Кизим, ОВ Раєвнєва
Харків: ВД «ІНЖЕК, 2010
322010
Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків: навч. посіб
ОП Логвінова, ІМ Семененко
Харків: Лідер 368, 2015
312015
Адаптивные модели в системах принятия решений: монография/Под. ред. НА Кизима, ТС Клебановой
НА Кизим
Х.: ИД «ИНЖЕК, 2007
312007
Моделювання податкового навантаження підприємства в умовах трансформаційної економіки: монографія
ТС Клебанова, ГС Ястребова
Х.: ВД «ІНЖЕК 268, 2, 2009
302009
Forecasting the cyclical dynamics of the development territories: Conceptual approaches, models, experiments
Y Daradkeh, L Guryanova, S Kavun, T Klebanova
European Journal of Scientific Research 74 (1), 5-20, 2012
282012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20