Подписаться
Кубаєнко Андрій Володимирович
Кубаєнко Андрій Володимирович
Подтвержден адрес электронной почты в домене onua.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Activation of the Economic Security of Ukraine in Terms of the European Integration
AV Kubaienko
132018
Classification of Forms of Shadow Economic Activity from the Viewpoint of Ensuring Economic Security
A Kubaienko
Baltic Journal of Economic Studies 4 (1), 242-247, 2018
92018
Формування суспільної довіри та підтримки громадян в умовах становлення Національної поліції України
АВ Кубаєнко
52017
Адміністративно-правове регулювання забезпечення прав та свобод громадян у діяльності правоохоронних органів України: порівняльний аспект
АВ Кубаєнко
АВ Кубаєнко, 2011
32011
ПРОБЛЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ПОЛІЦІЇ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
АВ Кубаєнко
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції, 114-118, 2017
22017
Сучасні тенденції розвитку довіри населення в умовах реформування правоохоронних органів
АВ Кубаєнко
Одеса: ОДУВС, 2016
22016
Принципи організації та діяльності підрозділів поліції в Україні
АВ Кубаєнко
Одеса: ОДУВС, 2015
22015
Класифікація ризиків та загроз економічній безпеці у сфері господарювання
АВ Кубаєнко
Південноукраїнський правничий часопис, 147-149, 2014
22014
Професійно важливі якості особистості та спосіб життя працівника міліції
АВ Кубаєнко
Професійне становлення особистості: матеріали V Всеукраїнської науково …, 0
2
Взаємодії поліції та суспільства у сфері реалізації правоохоронної функції
А Кубаєнко
Юридичний вісник, 81-87, 2020
12020
Проблемно-орієнтований підхід у діяльності поліції
АВ Кубаєнко
ПРИВІТАННЯ ПРЕЗИДЕНТА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ …, 2020
12020
Formuvannia suspilnoi doviry ta pidtrymky hromadian v umovakh stvorennia Natsionalnoi politsii Ukrainy [Formation of public trust and support of citizens in the conditions of …
A Kubaienko
12017
Теоретико-прикладні питання адміністративно-юрисдикційної діяльності поліцейських
АВ Кубаєнко
Одеса: ОДУВС, 2017
12017
Комплексні проблеми реформування системи правоохоронних органів в Україні
АВ Кубаєнко
Південноукраїнський правничий часопис, 9-11, 2015
12015
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІЙ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ НА МОРІ
АВ Кубаєнко, ОВ Крижановська
MARITIME SECURITY OF THE BALTIC-BLACK SEA REGION: CHALLENGES AND THREATS, 91, 2021
2021
Сучасна концепція реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів: навчально-методичний посібник
НМ Бакаянова, НМ Бакаянова, АВ Кубаєнко, АВ Кубаєнко, ІО Кісліцина, ...
Одеса: Фенікс, 2021
2021
Критерії визначення ефективності діяльності правоохоронних органів
АВ Кубаєнко
Видавничий дім «Гельветика», 2021
2021
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ КОЛЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ПРАВОВЛАСНИКІВ У СФЕРІ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І (АБО) СУМІЖНИХ ПРАВ
АВ Кубаєнко
ПРАВНИЧИЙ ЧАСОПИС, 145, 2021
2021
Організація діяльності Національної поліції України та оперативних підрозділів
НМ Бакаянова, НМ Бакаянова, АВ Кубаєнко, АВ Кубаєнко, ОГ Свида, ...
Одеса: Фенікс, 2020
2020
Організація правоохоронної діяльності Національної поліції України
НМ Бакаянова, НМ Бакаянова, АВ Кубаєнко, ОГ Свида
Одеса: Фенікс, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20