Ірина Свістельник, Iryna Svistelnyk
Ірина Свістельник, Iryna Svistelnyk
канд. наук, доц., Львівський держ. ун-т фізичної культури ім. Івана Боберського,ORCID 0000-0003-4701
Подтвержден адрес электронной почты в домене ldufk.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фізична реабілітація : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами
І Свістельник
К. : Кондор, 2012
41*2012
Вища фізкультурна освіта: тенденції інформаційного розвитку
І Свістельник
Актуальні проблеми фізкультурної освіти : матеріали ІІ електрон. наук. конф …, 2006
382006
Інформаційна культура–важлива складова загальної культури особистості
РС Гуревич, ІР Свістельник
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2004
372004
Інформаційна культура студента : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання та спорту
І Свістельник
К.. : Кондор (Гриф МОН України), 2012
28*2012
Інформаційна компетентність науковців вищої фізкультурної освіти
І Свістельник
242006
Веб-сайт ВНз фізкультурного профілю як інструмент інформаційного забезпечення фахівців галузі фізичної культури і спорту
І Свістельник
23*2010
Новітні технології у структурі інформаційного забезпечення фізкультурної освіти
І Свістельник
Теорія та методика фізичного виховання, С. 29-31, 2006
232006
Пошук інформації в мережі Інтернет: лекція з навчальної дисципліни" Інформаційна культура студента" для студентів спеціальності 017 „Фізична культура і спорт” факультету …
І Свістельник
192019
Інформаційне забезпечення пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні
Т Сим, І Свіcтельник
Бібліотечний вісник, 20-22, 2003
192003
Інноваційні технології подання спортивної інформації у вищій фізкультурній освіті
І Свістельник
17*2006
Бібліографічний покажчик авторефератів дисертацій та дисертацій бібліотеки ЛДУФК
І Свістельник
162004
Інноваційні процеси в інформаційній діяльності ВНЗ фізкультурного профілю
І Свістельник
Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання …, 2014
152014
Інформаційна культура сучасного інформаційного суспільства
ВЮ Степанов, ІР Свістельник
Вісник Харківської державної академії культури, 91-97, 2009
152009
Стретчинг як один із видів оздоровчого фітнесу/Уляна Шевців, Ірина Свістельник, Анастасія Шира
У Шевців, С І
Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: матеріали …, 2018
132018
E-learning у вищій фізкультурній освіті: реалії і перспективи
ІР Свістельник
Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах : матеріали ІІ Всеукр …, 2017
132017
Технологический подход к физкультурному образованию студентов на основе модульного обучения
Загревская, АИ, Свистельник, ИР
Вестник Томского государственного университета, 2009
132009
Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного опису
Н Свістельник, І., Величкович
Львів, 2009
13*2009
Зміни показників гнучкості у дітей молодшого шкільного віку під впливом занять стретчингом
У Шевців, І Свістельник
Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали …, 2020
122020
Застосування інформаційних технологій у вищій фізкультурній освіті
І Свістельник
Наука і освіта - 2006 : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. 10, С. 35-36, 2006
112006
Електронні засоби інформаційного супроводу навчального процесу у ВНЗ фізкультурного профілю
І Свістельник
Слобожанський науково-спортивний вісник : [зб. наук. пр.], С. 236-237, 2005
11*2005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20