Писанко М.Л. / Писанко М.Л. / Maria Pysanko
Писанко М.Л. / Писанко М.Л. / Maria Pysanko
Київський національний лінгвістичний університет / Киевский национальный лингвистический университет
Подтвержден адрес электронной почты в домене knlu.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування англомовної соціокультурної компетенції у студентів мовних спеціальностей на базі німецької мови як першої іноземної
МЛ Писанко
Київський національний лінгвістичний університет, 2008
292008
Навчання перекладу учнів старших класів шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови. Частина 2
КО Шевелько, МЛ Писанко
Бібліотечка журналу “Іноземні мови”.–Вип 4, 2013
52013
Формування англомовної соцiокультурної компетенцiї у студентiв мовних спецiальностей на базi нiмецької мови як першої iноземної: дис.. канд. наук: 13.00. 02.-Писанко Марiя …
МЛ Писанко
52008
Модель організації навчання студентів мовних спеціальностей стандартів англомовної комунікативної поведінки
МЛ Писанко
Іноземні мови, С. 33-39, 2007
52007
Оволодіння англомовними стандартами комунікативної поведінки в усному і писемному спілкуванні. Частина 2
МЛ Писанко, НК Скляренко
Ленвіт, 2007
42007
Оволодіння англомовними стандартами комунікативної поведінки в усному і писемному спілкуванні. Частина 1
МЛ Писанко, НК Скляренко
Ленвіт, 2007
42007
Критерії аналізу елективних курсів з навчання перекладу учнів старших класів шкіл філологічного профілю
МЛ Писанко
Іноземні мови, С. 23-26, 2015
32015
Експериментальна перевірка ефективності методики навчання студентів мовних спеціальностей англомовних стандартів комунікативної поведінки
МЛ Писанко
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія …, 2007
3*2007
Здатність та готовність до міжкультурного спілкування як компонент лінгвосоціокультурної компетентності
НВ Осадча
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2015
22015
Вправи для формування у майбутніх фахівців сфери обслуговування професійно орієнтованої компетенції у німецькому діалогічному мовленні
ЯВ Окопна
Іноземні мови, 29-36, 2011
22011
Формирование социокультурной компетенции у студентов языковых вузов посредством обучения их стандартам англоязычного коммуникативного поведения
МЛ Писанко
Лингвокультурное образование в системе вузовской подготовки специалистов, С …, 2009
22009
Методика навчання майбутніх філологів ведення дискусії англійською мовою на основі проблемних ситуацій
ПМЛ Зайцева І.В.
Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія: зб. наук. праць / гол. ред …, 2017
12017
Програма навчальної дисципліни «Основи наукового письма англійською мовою» для майбутніх філологів
МЛ Писанко
Іноземні мови, 51-57, 2017
12017
Навчання майбутніх філологів англійського писемного мовлення на початковому етапі
МЛ Писанко
Іноземні мови, С. 45-49., 2012
12012
НАВЧАННЯ УСНОГО ПЕРЕКЛАДУ З АРКУША СТУДЕНТІВ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
МЛ Писанко
Науково-методичний журнал" Іноземні мови" 103 (3), 3-11, 2020
2020
Psycholinguistic Background of Training English Discussion Skills in Students of Philology Departments
IALMAZ Mariia L. Pysanko, Iryna V. Zaytseva, Olena A. Lysenko
International Journal of Higher Education 9 (#7), 289-297, 2020
2020
MOODLE ЯК ЗАСІБ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ АУДІЮВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
МЛ Писанко, ОЄ Мартиненко
Інформаційні технології і засоби навчання 75 (№1, 2020), https://journal …, 2020
2020
Історія однієї вулиці: за київськими нотатками Костянтина Паустовського
МЛ Писанко, КА Писанко
Краєзнавство. Географія. Туризм., 22-29, 2019
2019
НАВЧАННЯ СИНХРОННОГО ПЕРЕКЛАДУ СТУДЕНТІВ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
МЛ Писанко
ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія …, 2019
2019
Навчання перекладу: витоки, сьогодення, перспективи: бесіда з Черноватим ЛМ
М Писанко
ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія …, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20