Follow
Денис Складанний / Skladannyy Denys
Денис Складанний / Skladannyy Denys
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Verified email at xtf.kpi.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Вступ до планування оптимального експерименту
ГО Статюха, ДМ Складанний, ОС Бондаренко
НТУУ «КПІ», 2011
242011
Analysis of the efficiency of purification of gas flows in a centrifugal filter
T Boyko, D Skladanyy, A Abramova, S Plashykhin, N Semenyuk
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (10 (80)), 4-9, 2016
82016
Когнітивне моделювання процесів публічно-приватного партнерства в регіонах України
ВФ Тищенко, ДМ Складанний
Проблеми економіки, 288-297, 2013
82013
Структури наскрізної підготовки фахівців за спеціалізацією «Комп'ютерно-інтегровані технології сталих хімічних виробничих комплексів»
ТВ Бойко, ДМ Складанний, ОС Бондаренко, ДН Складанный, ...
НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2016
52016
Разработка высокопродуктивных токовых режимов процесса электроэкстракции меди в виде компактного металла
МИ Донченко, ОВ Линючева, ДЮ Ущаповский, МВ Бык, ...
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 6 (6 (72)), 48-55, 2014
5*2014
До питання про планування навчального процесу підготовки бакалаврів за напрямом «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
ТВ Бойко, ДМ Складанний, ДН Складанный
НТУУ «КПІ», 2014
42014
Оптимізація органосольвентних способів одержання солом’яної целюлози
ВА Барбаш, ІВ Трембус, ДМ Складанний
НТУУ «КПІ», 2008
42008
Моделювання процесу вилучення іонів нікелю із комбінованих розчинів
ГГ Афонін, ЮО Безносик, ЮС Дзязько, ДМ Складанний, ...
Технологический аудит и резервы производства, 53-57, 2016
32016
Досвід застосування кластерного алгоритму для багатоекстремальної оптимізації складу полімерного композиту
ДМ Складанний
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (4 (62)), 4-8, 2013
32013
Визначення областей стійкої кінетики процесу гранулоутворення органомінеральних добрив
ЯМ Корнієнко, ГО Статюха, ДМ Складанний
Наукові вісті НТУУ “КПІ, 122-127, 2002
32002
Flue Gas Purification from Sulfur Oxides and Ash during Solid Fuel Combustion in Low-Power Boilers
ASS S.V. Plashykhin,T.V. Bojko, D.N. Skladannyy, Ju.A. Zaporozhets
International Journal of Energy for a Clean Environment, 355–374, 2020
22020
Моделювання і оптимізація процесу цементації ртуті в умовах статистичної невизначеності
ТВ Бойко, ДМ Складанний, ТЄ Потапенко
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 21-25, 2017
22017
Application of simulation modeling for assessment of environmental safety of soils
T Bojko, D Skladannyy, J Zaporozhets, S Plashykhin
Technology audit and production reserves 1 (3 (51)), 25-30, 2020
12020
Оптимізація процесу одержання целюлози із лляного волокна із формалізацією критеріїв оптимальності
ІМ Дейкун, ДМ Складанний
Біоресурси і природокористування 10 (1-2), 2018
12018
Пошук стабільних умов проведення процесу зневоднення та грануляції у псевдозрідженому шарі з використанням методу Г. Тагучі
ЯМ Корнієнко, ГО Статюха, ДМ Складанний, ГБ Савченко
12003
Моделювання показників якості процесу знесолення водного середовища енергетичного реактора
СЛ Мердух, ЮА Запорожець, ДМ Складанний, СВ Плашихін
Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія …, 2021
2021
Моделювання та оптимізація об'єктів та систем управління
ДМ Складанний, ЮА Запорожець, СЛ Мердух, СВ Плашихін
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021
2021
Комп’ютерне моделювання процесу фільтрації забрудненої води при проходженні через шар ґрунту
ЮА Запорожець, ДМ Складанний, СВ Плашихін
Комп'ютерне моделювання і керування в техніці та технологіях КМКТТ-2021 …, 2021
2021
Software implementation of the technogenic risk assessment method of an industrial object using the monte-carlo method
T Bojko, A Abramova, D Skladannyy, P Vavulin
Technology audit and production reserves 2 (2), 52, 2020
2020
Технологічні вимірювання і прилади. Вимірювання рівня та витрат
СГ Бондаренко, ДМ Складанний, АО Абрамова
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20