Подписаться
Микола Босовський, Nykolai Bosovskyi
Микола Босовський, Nykolai Bosovskyi
доцент кафедри математики та МНМ, Черкаський національний
Подтвержден адрес электронной почты в домене cdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Наступність у вивченні теорії границь у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах
МВ Босовський
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 02 «Теорія та методика навчання …, 2010
82010
Елементи математичного аналізу та проблема наступності
МВ Босовский
Дидактика математики: проблемы и исследования, 127-131, 2005
32005
Використання інформаційно кому-нікаційних технологій для створен-ня єдиного освітнього середовища
Б МВ
Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики : До 80-річчя з дня …, 2011
2*2011
Граничний перехід в геометричних задачах
МВ Босовський
Дидактика математики: проблеми і дослідження.–2004.–Вип 22, 132-135, 0
2
Навченість та компетентність студентів у контексті математичної підготовки
МВ Босовський, ОП Бочко
Дидактика математики: проблемы и исследования, 62-67, 2012
12012
ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ
МВ Босовський, ВО Коломієць
Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у …, 2021
2021
Використання комп’ютерної програми Skype у навчанні студентів ЗВО вищої математики
МВ Босовський, ВО Коломієць, МВ Босовський, ВО Коломієць
ШАНОВНІ УЧАСНИКИ, 117, 2020
2020
Робочі зошити з вищої математики у ЗВО
МВ Босовський, ВО Коломієць
СумДПУ імені АС Макаренка, 2020
2020
КОМПЕТЕНТНІСНІ ЗАВДАННЯ НА ІНТЕГРОВАНИХ УРОКАХ З МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ
МВ Босовський, ЗО Сердюк
міжнародної науково-методичної конференції ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ ПМО …, 2019
2019
РОЗВИТОК ТВОРЧОСТІ УЧНІВ НА ФАКУЛЬТАТИВНИХ ЗАНЯТТЯХ З МАТЕМАТИКИ
МВ Босовський, ЗО Сердюк, МВ Босовський, ЗО Сердюк
ШАНОВНІ УЧАСНИКИ, 89, 2018
2018
Застосування математичного моделювання на бінарних уроках з інформатики та математики
МВ БОСОВСЬКИЙ, ЗО СЕРДЮК
Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького …, 2018
2018
ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В УМОВАХ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕОРІЇ ГРАНИЦЬ
МВ БОСОВСЬКИЙ, АВ БОЖКО
Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького …, 2017
2017
Наступність у позакласній роботі з математики
МВ Босовський, МГ Донець
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2016
2016
ДО ПИТАННЯ ПРО ВИВЧЕННЯ ГРАНИЦІ ЧИСЛОВОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ
МВ Босовський, МВ Третяк
Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики, 145, 2015
2015
Деякі методичні аспекти вивчення меж послідовностей
МВ Босовський, О Бочко, М Третяк
Американський журнал досліджень в галузі освіти 3 (12В), 16-19, 2015
2015
ПОЗАКЛАСНА РОБОТА З МАТЕМАТИКИ В ШКОЛАХ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН
МВ Босовський, МГ Донець
Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького …, 2015
2015
Елементи комплексного анлізу: навч.-метод. посіб.
МВ Босовський, ОГ Демченко
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2015
2015
Методика вивчення теореми про границю проміжної послідовності та монотонних послідовностей
МВ Босовський, ОП Бочко
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2012
2012
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Випуск IX
ВМ Соловйов, МІ Жалдак, ЮС Рамський, ВІ Клочко, СА Раков, ...
Видавничий відділ НМетАУ, 2011
2011
Функція,послідовність та їх границя
БМ В., ДО Г.
Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20