Follow
Олександр Кілієвич, Oleksandr Kiliievych, Olexander Kilievich, Александр Килиевич, Kilievych
Олександр Кілієвич, Oleksandr Kiliievych, Olexander Kilievich, Александр Килиевич, Kilievych
Національна академія державного управління при Президентові України
Verified email at academy.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Англо-український глосарій термінів і понять з аналізу державної політики та економіки
О Кілієвич
К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи, 9-17, 2003
1522003
Мікроекономіка і макроекономіка
С Будаговська, О Кілієвич, І Луніна
К.: Основи, 1998
521998
Мікроекономіка для аналізу державної політики: підручник
О Кілієвич, О Мертенс
К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи, 2005
492005
Економічна теорія і державний сектор: теорія, практика, термінологія, джерела
Е Дербін, О Кілієвич
К.: УАДУ, 72-93, 1997
241997
Економічний аналіз дер-жавної політики: навч. Посібник
ОІ Кілієвич
К.: НАДУ, 2011
222011
Усталення термінології в галузі аналізу державної політики
О Кілієвич
Актуальні пробл. держ. упр.: зб. наук. пр. ДРІДУ УАДУ, 52-61, 2002
152002
Оцінювання діяльності обласних державних адміністрацій на основі збалансованої системи показників
ОВ Федорчак
Демократичне врядування, 2012
122012
Інституціоналізація аналізу політики в Україні
О Кілієвич
Суспільна політика та стратегічний менеджмент= Journal of Policy and …, 2008
122008
Англо-русский глоссарий терминов и понятий в сфере государственного управления и политики, экономики и международной торговли (= English-Russian Glossary of Terms and Concepts …
АИ Килиевич
112013
Конкурентоспроможність регіонів у контексті глобалізації та євро інтеграційних процесів
О Кілієвич
Національна безпека і оборона, 37-40, 2008
92008
та ін. Мікроекономіка і макроекономіка: підручник
С Будаговська, О Кілієвич, І Луніна, Т Пахомова
К.: Вид-во" Основи 518, 2001
92001
Стосовно моделі держави у глобалізованому світі
О Кілієвич, В Юрчишин
Вісн. УАДУ, 213-220, 2001
92001
Сучасна економічна теорія і державні фінанси
О Кілієвич, І Розпутенко, О Романюк, В Юрчишин
Зб. наук. праць УАДУ при Президентові України–К.: Видавництво УАДУ, 309-310, 1999
81999
Сучасна економічна теорія і стабілізаційні моделі у відкритому суспільстві
ОП Романюк, ОІ Кілієвич, ВВ Юрчишин, ОВ Мертенс
Київ: Вид-во НАДУ при Призидентові України, 1998
71998
Англо-русский глоссарий терминов и понятий в сфере анализа политики, государственного управления и экономики общественного сектора = English-Russian glossary of terms and …
АИ Килиевич
62009
Ефективність державного управління
Ю Бажал, О Кілієвич, О Мертенс
монографія/Ю. Бажал, О. Кілієвия.–К.: Знання, 2002
52002
Анализ регуляторных воздействий как реформаторский элемент разработки государственной политики: профессионализм выполнения и кадровое обеспечение
Килиевич
Вестник Академии управления при Президенте Кыргызской Республики, 374-385, 2011
42011
Аналіз державної політики: мікроекономічні аспекти
ОІ Кілієвич
Сучасна економічна теорія і державні фінанси/Кілієвич О., Розпутенко І. та …, 1999
41999
Стимулювання конкуренції як чинник європейської інтеграції України
Кілієвич
Національна безпека і оборона, 59-61, 2007
32007
Методологія аналізу торгової політики як складової державної політики
Кілієвич
Зовнішня торгівля: право та економіка, 77-88, 2003
32003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20