Елена Червякова; Олена Червякова; Olena Chervyakova
Елена Червякова; Олена Червякова; Olena Chervyakova
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Защита конституционных прав граждан средствами прокурорского надзора (проблемы общенадзорной деятельности)
ЕБ Червякова
341992
Сутнісні ознаки та види інформаційних ресурсів як об'єктів державного управління
ОБ Червякова
Вісник Академії правових наук України, 176-184, 2012
42012
Влияние коррупционных рисков на обеспечение доступа к информационным ресурсам: постановка вопроса
ЕБ Червякова
Проблеми законності, 2015
12015
Вплив корупційних ризиків на забезпечення доступу до інформаційних ресурсів : постановка питання
ОБ Червякова
Проблеми законності, 209-216, 2015
1*2015
Організаційно-правові засади доступу громадян до публічної інформації : питання вдосконалення
ЕБ Червякова
Вісник прокуратури, 90-97, 2012
12012
Протокол об административном правонарушении как документ : существенные признаки и требования, предъявляемые к нему
ЕБ Червякова, ЮВ Мех
LEGEA SI VIATA, 77-81, 2016
2016
Актуальні питання застосування прокурором антикорупційного законодавства
ДК Червякова, Олена Борисівна, Маслій
Вісник прокуратури, 17-23, 2016
2016
Персональные данные в системе информационных ресурсов Национальной полиции Украины : проблемы защиты
ЕБ Червякова
Bezpieczenstwo i zarzadzanie kryzysowe – bezpieczenstwo i obronnosc …, 2016
2016
Актуальні питання застосування прокурором антикорупційного законодавства
ОБ Червякова
Вісник прокуратури, 17-27, 2016
2016
ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ: ОТ ПРОБЛЕМ К ИХ РЕШЕНИЮ
ЕБ Червякова
Минск: БГУ, 2015
2015
Effects of corruption risks on access to information resources: the question
OB Chervyakova
Probs. Legality 128, 209, 2015
2015
Етичні якості особистості у системі забезпечення ефективності прокурорської діяльності
ОБ Червякова
Юрист України, 38-42, 2015
2015
The Law of Ukraine on Protection of Personal Data: Problems and Ways to Improve
OB Chervyakova
Probs. Legality 122, 96, 2013
2013
Закон Украины «о защите персональных данных»: проблемы и пути усовершенствования»
ЕБ Червякова
Проблеми законності, 2013
2013
Административно-правовой режим лицензирования оборота наркотических средств
АМ Шевчук
Проблеми законності, 2013
2013
Закон "Про захист персональних даних" : проблеми та шляхи удосконалення
ОБ Червякова
Проблеми законності, 104-110, 2013
2013
О составляющих административно-правового статуса граждан как участников информационных отношений
ЕБ Червякова
Проблеми законності, 2011
2011
Щодо складників адміністративно-правового статусу громадян як учасників інформаційних відносин
ОБ Червякова
Проблеми законності, 134-142, 2011
2011
Підвідомчисть звернень прокуратурі : новації та тенденції
ОБ Червякова
Вісник прокуратури, 21-25, 2010
2010
Деякі питання підвідомчості звернень органам прокуратури
ОБ Червякова
Вісник прокуратури, 104-110, 2010
2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20