Кафедра конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Кафедра конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Verified email at nulau.edu.ua
TitleCited byYear
Конституція України: Науково-практичний коментар / редкол. В. Я. Тацій [та ін.]
ЮГ Барабаш, ЮВ Баулін, ЮП Битяк, ВІ Борисова, МВ Буроменський, ...
ВЯ Тацій (голова редкол.), ОВ Петришин (відп. секретар), ЮГ Барабаш та ін, 1028, 2011
183*2011
Права і свободи людини та громадяніна
ОГ Кушніренко
Факт, 2001
1102001
Державно-правові конфлікти в теорії та практиці конституційного права: монографія
ЮГ Барабаш
Х.: Право 220, 2008
822008
Верховенство права в Конституційному правосудді: Аналіз конституційної юрисдикції
АО Селіванов
К., Х.: Акад. прав. наук України, 31, 2006
652006
Парламентський контроль в Україні: проблеми теорії та практики
ЮГ Барабаш
України ім. Ярослава Мудрого, 2004
602004
Адміністративний процес в Україні: реальність і перспективи розвитку правових доктрин
АО Селіванов
К.: Ін Юре, 2000
532000
Парламентський контроль в Україні (конституційно-правовий аспект): монографія
ЮГ Барабаш
Х.: Легас, 2004
502004
Конституція. Громадянин. Суд. Професійні та суспільні погляди
АО Селіванов
К.: УАІД «Рада, 99, 2009
482009
Конституційне право громадян України на участь в управлінні державними справами
ОО Чуб
Х.: Одіссей 2, 2005
482005
Конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні: проблеми теорії і практики
ЛІ Летнянчин
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого.–Харків, 2002
472002
Національно-етнічні відносини в Україні: теоретичні засади та конституційно-правові аспекти: Монографія
ВП Колісник
Харків: Фоліо, 2003
412003
Процедури в конституційному праві України
ОП Євсєєв
спец. 12.00. 02/ОП Євсєєв, 2008
402008
Символическая реальность и право
ВВ Речицкий
ВНТЛ-Классика, 2007
372007
Право на доступ до інформації в Україні: конституційно-правовий аспект
ОВ Нестеренко
України ім. Ярослава Мудрого, 2008
352008
Конституційно-правовий статус уряду в зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аспект
ІІ Дахова
Х.: Фінн, 2008
352008
Политический предмет конституции
В Речицький
Dukh i litera, 2012
312012
Конституційна юрисдикція: поняття, зміст, принцип верховенства права, правові позиції по справах прав людини і конституційних конфліктів у сфері публічної влади
АО Селіванов
К.: Ін юре, 2008
312008
Право тлумачити закони та юридичні наслідки застосування офіційної інтерпретації
АО Селіванов
Вісник Верховного Суду України, 2, 2006
312006
Конституційна скарга громадян в реаліях сучасності
А Селіванов, П Євграфов
Право України, 80-85, 2003
262003
Конституційні основи взаємовідносин законодавчої та виконавчої влади в Україні
ФВ Веніславський
Х.: Б, 240, 2000
262000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20