Подписаться
Армаш Надія, Armash
Армаш Надія, Armash
доктор юридичних наук, Киівський університет права НАН Украіни
Подтвержден адрес электронной почты в домене kul.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Адміністративне право України
В Галунько, П Діхтієвський, О Кузьменко, С Стеценко
Повний курс: підручник. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018
1622018
наук.-практ. комент Кодексу адміністративного судочинства України
АВБ НО Армаш, ОМ Бандурка
НО Армаш, ОМ Бандурка, АВ Басов та ін, 2009
85*2009
Керівник органу виконавчої влади: адміністративно-правовий статус
НО Армаш
Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ, 2006
812006
Адміністративно-правовий статус керівників органів виконавчої влади
НО Армаш
ВМ Корецького, 2005
742005
Адміністративна діяльність органів публічної влади: сучасний стан та перспективи розвитку
СВ Пєтков, ЛВ Спицька
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного …, 2017
252017
та ін. Адміністративне право України:[підручник]/[ТО Коломoєць, ЮВ Пиріжкова, НО Армаш та ін.]; за заг. ред. ТО Коломоєць
ТО Коломoєць
К.: Істина, 2009
25*2009
Демократичні засади державного управління та адміністративне право
ВБ Авер’янов
К.: Юрид. думка, 2010
20*2010
Особливості відповідальності «державних політичних діячів»: співвідношення політики та закону
Н Армаш
Юридичний журнал, 29-40, 2005
192005
Поняття і сутність компетенції як елементу адміністративно-правового статусу керівника органу виконавчої влади
НО Армаш
Вісник Академії митної служби України. Серія: Право, 48–53-48–53, 2009
182009
Адміністративне право: актуальні питання та інноваційні ідеї: навч. посіб
СВ Пєтков, НО Армаш, ЄЮ Соболь
Київ: КНТ, 2015
172015
Концептуально-методологічні засади співвідношення державних політичних посад з посадами державної служби в органах виконавчої влади
НО Армаш
Запоріжжя: Б, 439, 2014
152014
Корупція в Україні як спадщина радянського державного управління
ІМ Сопілко, НО Армаш
Юридичний вісник. Повітряне і космічне право, 89-94, 2018
112018
Адміністративна деліктологія: сучасна модель відповідальності посадових осіб органів публічної влади: навчальний посібник
СВ Пєтков, НО Армаш, ЄЮ Соболь
К.: КНТ 207, 2015
112015
Наукові підходи до визначення адміністративної відповідальності у сфері державного управління
С Пєтков, Н Армаш
Вісник Національної академії правових наук України, 133-139, 2014
112014
Державний політичний діяч: поняття та ознаки
НО Армаш
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/dtr/pravo/2010_1 …, 2010
112010
Принципи реалізації дискреційних повноважень державними політичними діячами
НО Армаш
Держава та регіони. Серія: Право, 19-25, 2014
9*2014
Державні політичні діячі: становлення та перспективи їх адміністративно-правового статусу
НО Армаш
82012
Важливість дієвого механізму контролю за створеннямі діяльністю органів публічної влади
НО Армаш
Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Право, 24-31, 2014
72014
Особливості адміністративно-правового статусу керівників органів виконавчої влади, що обіймають посади державних політичних діячів
Н Армаш
Право України, 71-74, 2006
62006
Politychna koruptsiia–fenomen suchasnoho derzhavnoho uprav‑linnia
N Armash
Naukovi zapysky Kirovohradskoho derzhavnoho universytetu imeni Vo‑lodymyra …, 2017
52017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20