Follow
Наталія Чорна / Chorna Nataliia
Наталія Чорна / Chorna Nataliia
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ / Vinnytsia Institute of Trade and Economics of
Verified email at vtei.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Інтеграція Польщі до НАТО та ЄС: особливості, основні етапи і наслідки (кін. 80-х рр. ХХ ст.–2005 р.)
НМ Чорна
Тернопільський Національний Педагогічний Університет імені Володимира Гнатюка, 2008
132008
докторі історичних наук, доцент, завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ (підрозділ 6.2)
НМ Чорна
Verlag SWG imex GmbH, 0
10
EVALUATION SYSTEM FORMATION OF DEVELOPMENT OF ENTERPRISE’S INNOVATIVE POTENTIAL
V Bondarenko, L Martynova, N Chorna, T Sukhorebra, S Seheda
92019
Україна і Польща: історіографія відносин (кін. ХХ − поч. ХХІ ст.)
Н Чорна
Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2014
8*2014
Польща: на шляху до НАТО та ЄС
Л Алексієвець, М Алексієвець, Н Чорна
Тернопіль: Вектор, 2012
8*2012
Українсько-польське економічне співробітництво
Н Чорна
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 31–41-31–41, 2016
72016
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ ПОЛЬЩІ У ЄВРОПЕЙСЬКІ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНІ СТРУКТУРИ
НМ Чорна
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім М …, 2007
7*2007
Нормативно-правове забезпечення інтеграції Польщі у європейські та євроатлантичні структури
НМ Чорна
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2007
62007
Історіографія українсько-польських взаємин 1990-х–2014 рр
НМ Чорна
ступеня докт. істор. наук: 07.00. 06/Чорна Наталія Миколаївна, 0
6
Україна-Польща: ґенеза стратегічного партнерства крізь призму президентського чинника
N Chorna
Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки, 2016
52016
Теоретико-методологічні основи дослідження сучасних українсько-польських відносин
Н Чорна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
42014
Історичні передумови інтеграції Польщі у євроатлантичні та європейські структури
Н Чорна
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2006
42006
Entrepreneurship activity in the service sector in globalization conditions
N Chorna, L Martynova, I Yurchyk, L Marshuk, N Andrusenko
Journal of entrepreneurship education 22 (3), URL: https://www.abacademies …, 2019
32019
Еволюція польсько-українських відносин після вступу Польщі до Європейського Союзу
Н Чорна
Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія:: Історія …, 2012
32012
Трансформація польсько-російських відносин у світлі реалізації Польщею стратегії інтеграції до Європейського Союзу
Н Чорна
Україна− Європа− Світ. Міжнар. зб. наук. пр. Серія: Історія, міжнародні …, 2010
3*2010
Проблема безробіття в Україні: шляхи та перспективи її вирішення.
Н Чорна, К Бабчук
3*2009
Iнтеграцiя Польщi до НАТО та ЕС: Особливостi, Основнi етапи i наслiдки (кiн. 80-х рр. ХХ ст.-2005 р.)
НМ Чорна
Тернопiльський Нацiональний Педагогiчний Унiверситет iменi Володимира Гнатюка, 2008
32008
Інтеграція Польщі у Європейський Союз як результат реалізації її зовнішньополітичного курсу
Н Чорна
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім М …, 2005
32005
Зелений туризм як чинник забезпечення сталого розвитку сільських території Вінниччини
Н Чорна, К Малюта
Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky 7 (4), PР. 37-41., 2019
22019
Україна в зовнішній політиці Республіки Польща (1991–2015 рр.)
Н Чорна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
22017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20