Дашковська Олена
Title
Cited by
Cited by
Year
Загальна теорія держави і права
М.В. Цвік, О.Р. Петришин, О.Р. Дашковська
206*2009
Загальна теорія держави і права
М.В. Цвік, В.Д. Ткаченко, О.В. Петришин. О.Р. Дашковська
206*2002
Судовий прецедент і судова практика як джерела права
О Дашковська
Вісник Академії правових наук України, 34-41, 2011
402011
Жінка як суб’єкт права в аспекті гендерної рівності
ОР Дашковська
Харків: Право 224, 2005
272005
Правове становище жінки в аспекті ґендерної рівності: загальнотеоретичний аналіз
ОР Дашковська
Ярослава Мудрого, 2008
212008
Дискримінація за ознакою статі: деякі загальнотеоретичні проблеми
О Дашковська
видавництво" Право", 2005
122005
Референдум як інститут безпосередньої демократії: досвід зарубіжних країн
О Дашковська
Вісник Академії правових наук України, 235-240, 2010
112010
Правові дефініції як різновид нормативних приписів
О Дашковська
Вісник Національної академії правових наук України, 16-23, 2012
102012
До питання про правові інститути забезпечення прав і свобод людини і громадянина
О Дашковська
Вісник Академії правових наук України, 44-49, 2010
92010
О современной трактовке теории разделения властей
Е.Р. Дашковская, М.В. Цвик
Проблемы законности, 10-16, 1993
9*1993
Право на гідність і особисту недоторканність особи: гендерний аспект
ОР Дашковська
Вісник Академії правових наук України, 198-204, 2004
72004
Право на гідність та особисту недоторканність особи: гендерний аспект
О Дашковська
видавництво" Право", 2004
72004
Принципи нормотворчої діяльності: загальна характеристика
ОР Дашковська
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, 29-32, 2015
62015
Юридична особа як суб’єкт правовідносин: загальнотеоретичний підхід
ОР Дашковська
Порівняльно-аналітичне право, 21-24, 2013
62013
Гендерна політика у сфері зайнятості: досвід США
О.Р. Дашковська
Вісник Академії правових наук України, 163-168, 2010
6*2010
Гендерна політика у сфері зайнятості населення: досвід США
О Дашковська
Вісник Академії правових наук України, 163-168, 2010
62010
Покоління прав людини як соціальна форма опосередкування свободи
ОР Дашковська
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2016
52016
Гендерна експертиза законодавства: методологічні проблеми
ОР Дашковська
Вісник Академії правових наук, 219-225, 2006
52006
Гендер і право: логіко-понятійний аналіз
ОР Дашковська
Вісник Академії правових наук України, 16-19, 2002
52002
Проблеми впровадження принципу гендерної рівності в українське законодавство: загальнотеоретичні аспекти
О.Р. Дашковська
Проблеми законності, 9-15, 2002
52002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20