Дашковська Олена
TitleCited byYear
Загальна теорія держави і права
М.В. Цвік, О.Р. Петришин, О.Р. Дашковська
115*2009
Загальна теорія держави і права
М.В. Цвік, В.Д. Ткаченко, О.В. Петришин. О.Р. Дашковська
115*2002
Судовий прецедент і судова практика як джерела права
О Дашковська
Вісник Академії правових наук України, 34-41, 2011
242011
Жінка як суб’єкт права в аспекті гендерної рівності
ОР Дашковська
X.: Право, 2005
192005
Правове становище жінки в аспекті гендерної рівності: загальнотеоретичний аналіз
ОР Дашковська
Ярослава Мудрого, 2008
132008
Референдум як інститут безпосередньої демократії: досвід зарубіжних країн
О Дашковська
Вісник Академії правових наук України, 235-240, 2010
82010
Дискримінація за ознакою статі: деякі загальнотеоретичні проблеми
О Дашковська
видавництво" Право", 2005
82005
О современной трактовке теории разделения властей
Е.Р. Дашковская, М.В. Цвик
Проблемы законности, 10-16, 1993
8*1993
Правові дефініції як різновид нормативних приписів
О Дашковська
Вісник Національної академії правових наук України, 16-23, 2012
52012
Право на гідність і особисту недоторканність особи: гендерний аспект
ОР Дашковська
Вісник Академії правових наук України, 198-204, 2004
52004
Право на гідність та особисту недоторканність особи: гендерний аспект
О Дашковська
видавництво" Право", 2004
52004
Проблеми впровадження принципу гендерної рівності в українське законодавство: загальнотеоретичні аспекти
О.Р. Дашковська
Проблеми законності, 9-15, 2002
52002
Принцип гендер-ної рівності: поняття, витоки і роль на сучасному етапі розвитку суспільства ОР Дашковська
ОР Дашковська
Порівняльно-аналітичне право, 20-23, 2014
42014
Гендерна політика у сфері зайнятості: досвід США
О.Р. Дашковська
Вісник Академії правових наук України, 163-168, 2010
4*2010
До питання про правові інститути забезпечення прав і свобод людини і громадянина
О Дашковська
Вісник Академії правових наук України, 44-49, 2010
42010
Гендерна політика у сфері зайнятості населення: досвід США
О Дашковська
Вісник Академії правових наук України, 163-168, 2010
42010
Гендерна рівність в системі демократичних принципів організації суспільства
О.Р. Дашковська
Право України, 134-139, 2009
42009
Гендер і право: логіко-понятійний аналіз
ОР Дашковська
Вісник Академії правових наук України, 16-19, 2002
42002
Гендерна рівноправність в історичному ракурсі
О Дашковська
видавництво" Право", 2002
32002
ПРАВО НАЦІЇ НА САМОВИЗНАЧЕННЯ ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ОПОСЕРЕДКУВАННЯ СВОБОДИ THE RIGHT OF NATIONS TO SELF-DETERMINATION AS A SPECIAL FORM OF MEDIATION FREEDOM
ОР Дашковська
Науковий вісник Ужгородського національного університету, 11, 2016
22016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20