Підписатись
Евген Лук'янчиков/Лукьянчиков Евгений Дмитриевич/Evgeniy Lukyanchikov
Евген Лук'янчиков/Лукьянчиков Евгений Дмитриевич/Evgeniy Lukyanchikov
Підтверджена електронна адреса в kpi.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методологічні засади інформаційного забезпечення розслідування злочинів: монографія
ЄД Лук’янчиков
К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2005
2062005
Інформаційне забезпечення розслідування злочинів (правові і тактико-криміналістичні аспекти)
ЄД Лук’янчиков
дис... д-ра юрид. наук 12 (09), 345-403, 2005
672005
Слідчий огляд: поняття та види
ЄД Лук’янчиков, БЄ Лук’янчиков
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, 264-269, 2013
432013
Пред’явлення для впізнання: навч. посібник
ЄД Лук’янчиков
Макіївка: Графіті, 1998
411998
Визначення та система негласних слідчих (розшукових) дій
ЄД Лук’янчиков, БЄ Лук’янчиков
Часопис Національного університету Острозька академія. Сер.: Право, 2014
402014
Типові слідчі ситуації і шляхи їх розв’язання в окремих позавидових методиках розслідування
БЄ Лук’янчиков, ЄД Лук’янчиков
Науковий вісник Дніпропетр. юрид. інст. МВС України, 4, 2001
152001
Використання спеціальних знань у кримінальному провадженні
ЄД Лук’янчиков, БЄ Лук’янчиков, СЮ Петряєв
Вісник НТУУ" КПІ" Політологія. Соціологія. Право, 125-130, 2019
142019
Становлення інституту негласних слідчих (розшукових) дій
ЄД Лук’янчиков, БЄ Лук’янчиков
Криминалистика и судебная экспертиза, 147-160, 2015
142015
Виклик на допит: правові, організаційні, тактичні аспекти
ЄД Лук’янчиков
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України, 228-232, 2003
142003
Щодо поняття криміналістичної характеристики злочинів
Є Лук’янчиков
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013
132013
Учасники освідування
ЄД Лук'янчиков, ВЄ Лук'янчикова
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО …, 2015
122015
Пред'явлення для впізнання–засіб інформаційного забезпечення розслідування
ЄД Лук'янчиков, БЄ Лук'янчиков
Вісник кримінального судочинства, 46-53, 2015
122015
Форми взаємодії в процесі використання спеціальних знань
ЄД Лук’янчиков, ЕД Лукьянчиков
НТУУ «КПІ», 2009
122009
Докази і доказова інформація: характер, співвідношення
ЄД Лук’янчиков, ВП Євтушок
Вісник Запорізького юридичного інституту 3 (8), 47-52, 1999
121999
Формування доказів у кримінальному провадженні
ЄД Лук’янчиков, БЄ Лук’янчиков
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО …, 2016
112016
Негласні слідчі (розшукові) дії–засоби процесуального доказування
Є Лук’янчиков, БЄ Лук’янчиков
Право України, 106-115, 2014
112014
Освідування–засіб інформаційного забезпечення розслідування
ЄД Лук’янчиков, БЄ Лук’янчиков
Юридичний вісник. Повітряне і космічне право, 131-135, 2014
112014
Криміналістика: Навчальний посібник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. в 2-х частинах
БЄ Лук’янчиков, ЄД Лук’янчиков, СЮ Петряєв
Київ: Національний технічний університет України «Київський політехнічний …, 2017
102017
Тактика подолання протидії розслідуванню
ЄД Лук’янчиков, БЄ Лук’янчиков
Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання …, 2015
102015
Інформаційне забезпечення розслідування злочинів
ЄД Лук’янчиков
ступеня докт. юрид. наук: спец. 12.00. 09 09-кримінальний процес та …, 2005
102005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20