Підписатись
Евген Лук'янчиков/Лукьянчиков Евгений Дмитриевич/Evgeniy Lukyanchikov
Евген Лук'янчиков/Лукьянчиков Евгений Дмитриевич/Evgeniy Lukyanchikov
Підтверджена електронна адреса в kpi.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методологічні засади інформаційного забезпечення розслідування злочинів: монографія
ЄД Лук’янчиков
К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2005
1862005
Інформаційне забезпечення розслідування злочинів (правові і тактико-криміналістичні аспекти)
ЄД Лук’янчиков
дис... д-ра юрид. наук 12 (09), 345-403, 2005
552005
Слідчим огляд: поняття та види
ЄД Лук'янчиков, БЄ Лук'янчиков
412013
Пред’явлення для впізнання: навч. посібник
ЄД Лук’янчиков
Макіївка: Графіті, 1998
371998
Визначення та система негласних слідчих (розшукових) дій
ЄД Лук’янчиков, БЄ Лук’янчиков
Часопис Національного університету Острозька академія. Сер.: Право, 2014
322014
Типові слідчі ситуації і шляхи їх розв’язання в окремих позавидових методиках розслідування
БЄ Лук’янчиков, ЄД Лук’янчиков
Науковий вісник Дніпропетр. юрид. інст. МВС України, 4, 2001
162001
Становлення інституту негласних слідчих (розшукових) дій
ЄД Лук’янчиков, БЄ Лук’янчиков
Криминалистика и судебная экспертиза, 147-160, 2015
132015
Виклик на допит: правові, організаційні, тактичні аспекти
ЄД Лук’янчиков
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України, 228-232, 2003
132003
Формування доказів у кримінальному провадженні
ЄД Лук’янчиков, БЄ Лук’янчиков
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО …, 2016
102016
Форми взаємодії в процесі використання спеціальних знань
ЄД Лук’янчиков, ЕД Лукьянчиков
НТУУ «КПІ», 2009
102009
ОСВІДУВАННЯ–ЗАСІБ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ НАРКОТИКІВ
ЄД Лук’янчиков
92017
Криміналістика: Навчальний посібник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. в 2-х частинах
БЄ Лук’янчиков, ЄД Лук’янчиков, СЮ Петряєв
Київ: Національний технічний університет України «Київський політехнічний …, 2017
92017
Пред'явлення для впізнання–засіб інформаційного забезпечення розслідування
ЄД Лук'янчиков, БЄ Лук'янчиков
Вісник кримінального судочинства, 46-53, 2015
92015
Зняття інформації з каналів зв’язку–засіб формування судових доказів (Withdrawal of the information from communications channels–the instrument of formation of judicial evidence)
ЄД Лук’янчиков, БЄ Лук’янчиков
Матеріали І-го Міжнародного науково-практичного семінару [«Наукова …, 2012
92012
Докази і доказова інформація: характер, співвідношення
ЄД Лук’янчиков, ВП Євтушок
Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України, 50-63, 1999
91999
Тактика подолання протидії розслідуванню
ЄД Лук’янчиков, БЄ Лук’янчиков
Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання …, 2015
82015
Сліди злочину–джерело інформації про його подію
БЄ Лук’янчиков, ЄД Лук’янчиков
Сучасні проблеми інформатизації органів внутрішніх справ України: матер …, 2002
82002
Використання спеціальних знань у кримінальному провадженні
ЄД Лук’янчиков, БЄ Лук’янчиков, СЮ Петряєв
Вісник НТУУ" КПІ" Політологія. Соціологія. Право, 125-130, 2019
72019
Учасники освідування
ЄД Лук‘янчиков, ВЄ Лук‘янчикова
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО …, 2015
72015
ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСУ ПІД ЧАС ОСВІДУВАННЯ
ЄД Лук’янчиков, БЄ Лук’янчиков
72015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20