Follow
Леся Забуранна
Леся Забуранна
д.е.н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Логістичне управління підприємством: сутність та передумови розвитку
ЛВ Забуранна
Сталий розвиток економіки 7, 120-123, 2010
602010
Перспективи розвитку підприємницької діяльності на сільських територіях України
МЙ Малік, ЛВ Забуранна
Економіка АПК, 5-14, 2015
332015
Сільський аграрний туризм як чинник розвитку сільських територій
МЙ Малік, ЛВ Забуранна
Економіка АПК, 110-115, 2012
332012
Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення в сільськогосподарських підприємствах
ЛВ Забуранна
Економіка АПК, 55-61, 2014
282014
Особливості комплексу маркетингу на підприємствах сфери туризму
ЛВ Забуранна, КВ Сіренко
Актуальні проблеми економіки, 58-63, 2010
212010
Туристична підприємницька діяльність в аграрній сфері: теорія, організація: монографія
ЛВ Забуранна
Киїів. ННЦ ІЕА, 2012
202012
Зарубіжний досвід розвитку сільського зеленого туризму
ЛВ Забуранна
Економіка АПК, 178-183, 2011
172011
Формування брендингових стратегій на вітчизняному туристичному ринку
ЛВ Забуранна, ВГ Крамаренко
Актуальні проблеми економіки, 68-76, 2012
142012
Логістична концепція формування системи управління підприємством
ЛВ Забуранна, ОМ Глущенко
Чернігів: ЧДІЕУ, 2011
142011
Основні тенденції розвитку сучасного туристичного ринку України
ЛВ Забуранна
Економіка і управління, 61-68, 2011
142011
Розвиток сільських територій в умовах децентралізації влади
МЙ Малік, ЛВ Забуранна
Економіка АПК, 5-14, 2017
122017
Аграрний ринок праці: функціональні особливості та їх соціально-економічні наслідки для населення
ОМ Могильний
Економіка АПК, 5-12, 2013
122013
Маркетингові комунікації туристичних підприємств: сучасна теорія і практика: монографія
ЛВ Забуранна, КВ Сіренко
К.: Видавництво Ліра-К, 2012
102012
Фактори впливу на процес формування стратегії економічного розвитку АПК
ЛВ Забуранна, НВ Попрозман
Актуальні проблеми економіки, 111-118, 2015
92015
Система електронного обміну даних (EDI) як ключовий аспект побудови сучасної інформаційної логістичної системи
ЛВ Забуранна
Зовнішня торгівля: право та економіка, 22-25, 2007
92007
Оптимізаційні методи та моделі: Підручник
ЛВ Забуранна, НВ Попрозман, НА Клименко, ОІ Попрозман, ...
ЛВ Забуранна, НВ Попрозман, НА Клименко, ОІ Попрозман, СВ Забуранний.–К.: __, 2014
82014
Сталий розвиток аграрної сфери: сутність та чинники
ЛВ Забуранна
Економіка і управління, 18-24, 2012
82012
Еволюція парадигми управління підприємством
ЛВ Забуранна
Економіка АПК, 133-138, 2011
82011
Туристична пiдприємницька дiяльнiсть в аграрнiй сферi: теорiя, органiзацiя
ЛВ Забуранна
72012
Концепція управління розвитком туристичних підприємств
ЛВ Забуранна
Чернігів: ЧДІЕУ, 2011
72011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20