Владимир Васильевич Морозов
Владимир Васильевич Морозов
Херсонский государственный аграрный университет, кафедра гидротехнического строительства, водной
Подтвержден адрес электронной почты в домене ksau.kherson.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Охорона та раціональне використання природних ресурсів і рекультивація земель: навч. посіб
ПП Надточій, ТМ Мислива
Житомир: видавництво «Державний агроекологічний університет 385, 2007
132007
Моделювання і прогнозування для проектів геоінформаційних систем
ВВ Морозов, СЯ Плоткін, МГ Поляков
Херсон, ХДАУ, 2007
102007
Геоінформаційні системи в агросфері
ВВ Морозов, КС Лисогоров, НМ Шапоринська
навч. посібник/ВВ Морозов, КС Лисогоров, НМ Шапоринська.–Херсон: Вид-во ХДУ, 2007
52007
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ДРЕНАЖНО-СКИДНИХ ВОД РИСОВИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ
ВВ Морозов, КВ Дудченко, ВГ Корнбергер
Научные труды SWorld 24 (1), 49-56, 2015
32015
Шляхи покращення якості поливної води і підвищення родючості грунтів Інгулецької зрошувальної системи
ВВ Морозов, ЄВ Козленко, ОВ Морозов
Зрошуване землеробство, 30-38, 2011
32011
Рисові зрошувальні системи: використання дренажно-скидних вод: Монографія.
ДКВ Дудченко Володимир Вікторович, Корнбергер Володимир Глібович, Морозов ...
22016
Економічна ефективність вирощування середньостиглих сортів сої в умовах півдня України
ПВ Писаренко, ОС Суздаль, ДО Булигін, ВВ Морозов
Зрошуване землеробство, 279-283, 2012
22012
Продуктивність нових сортів сої за різних умов зволоження та густоти стояння рослин
ДО Булигін, ПВ Писаренко, ВВ Морозов, МА Мельник
Зрошуване землеробство, 6-8, 2012
22012
Системи управління базами даних ГІС для моніторингу ґрунтів
ВО Ушкаренко, ВВ Морозов, ОВ Морозов, ВІ Пічура, ДО Ладичук
Херсон: ХДУ, 2007
22007
Дослідження показників родючості ґрунтів Південного Степу України на фоні регіональних змін клімату Таврійський науковий вісник
ВВ Морозов, ОВ Морозов, НВ Безніцька
Науковий журнал, 196-200, 2013
12013
Сучасний стан та перспективи розвитку зрошення на півдні України
РА Вожегова, ЮО Лавриненко, СВ Коковіхін, ОВ Морозов, ВВ Морозов
Зрошуване землеробство, 3-9, 2013
12013
Технологія використання дренажно-скидних вод рисових зрошувальних систем для поливу сільськогосподарських культур
ВВ Морозов, КВ Дудченко
ДВНЗ" Херсонський державний аграрний університет", 2012
12012
Вплив умов вологозабезпечення та густоти стояння рослин на урожайність нових сортів сої
ПВ Писаренко, ОС Суздаль, ДО Булигін, ВВ Морозов
Зрошуване землеробство, 91-95, 2011
12011
Формування якості поливної води Інгулецької зрошувальної системи: стан, проблеми, перспективи
ВВ Морозов, ОМ Братченко, ЄВ Козленко
Таврійський науковий вісник, 131-143, 2010
12010
Підвищення ефективності функціонування рисових зрошувальних систем України
ВА Сташук, РА Вожегова, ВВ Дудченко, АМ Рокочинський, ВВ Морозов
НУВГП, 2020
2020
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИКУ ЗРОШЕННЯ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ІО Андрієнко, ОВ Морозов, ММ Волошин, НМ Шапоринська, ...
Сучасні технології та досягнення інженерних наук в галузі гідротехнічного, 26, 2019
2019
ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ДІЛЯНКИ ТРУБОПРОВОДУ ТА ВОДОЗАБОРУ НА КАНАЛІ Р-1 В КАХОВСЬКОМУ МУВГ
ВВ Морозов, ММ Волошин, ІВ Зотов, АМ Лейко
ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ, 61, 2019
2019
Адаптпція агротехнологій до змін клімату: грунтово-агрохімічні аспекти. Колективна монографія
МВВ Балюк С.А., Ромащенко М.І., Трускавецький Р.С., Морозов В.В., Морозов О.В.
2018
Рисові зрошувальні системи
ВА Сташук, АМ Рокочинський, ПІ Мендусь, ВО Турченюк, СП Мендусь, ...
ОЛДІ-ПЛЮС, 2018
2018
Рисові зрошувальні системи: посібник для вищих навчальних закладів
МВВ Рокочинський А.М., Турченюк В.О.
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20