Кафедра земельного та аграрного права
Кафедра земельного та аграрного права
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
НазваПосиланняРік
Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях
МВ Шульга
Х.: Консум 224, 1998
1621998
Проблеми теорії аграрних правовідносин: монографія
ВЮ Уркевич
Х.: Харків юридичний 494 (1), 2007
502007
Організаційно-правові питання соціального розвитку села в Україні
АМ Статівка
видавництво" Право", 2007
422007
Актуальнi проблеми правового регулювання земельних вiдносин в сучасних умовах
МВ Шульга
401998
Основи екології та екологічного права. Навчальний посібник
ЮД Бойчук, МВ Шульга, ДС Цалін, ВІ Дем’яненко
Суми: ВТД «Університетська книга, 2004
272004
Правове регулювання вирішення земельних спорів
ЛВ Лейба
ЛВ Лейба. В Х, 2005
232005
Земельне право України: підручник
МВ Шульга, ГВ Анісімова, НО Багай, НП Гетьман
К.: Юрінком Інтер, 2004.—368 с, 2004
212004
Договоры в агропромышленном комплексе Украины в условиях рынка
АН Стативка
Х.: Право 240, 1997
211997
Про проект закону України «Про сільське господарство України»
А Статівка
Підприємництво, господарство і право, 104-110, 2011
192011
Аграрні правовідносини в Україні
ВЮ Уркевич
Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за …, 2007
192007
Аграрні правовідносини в Україні
ВЮ Уркевич
Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за …, 2007
192007
Податкова політика як засіб впливу на фінансово-економічні процеси в Україні
ВІ Панченко
Актуальні проблеми економіки, 94-100, 2006
182006
Державне регулювання продовольчого ринку України в сучасних умовах
А Статівка
Право України, 29-32, 2001
182001
Актуальные проблемы правового регулирования земельных отношений в современных условиях: дис.... доктора юрид. наук: 12.00. 06
МВ Шульга
Х.: Б. и, 1998
181998
Проблеми правового забезпечення публічно-приватного партнерства в інноваційній сфері
АМ Статівка, ІА Шуміло
Інститут економіко-правових досліджень НАН України, 2009
162009
Сільське господарство України та його інтеграція в міжнародні сільськогосподарській торговельні організації: проблемні питання
А Статівка
Право України, 42-45, 2003
162003
Правове забезпечення екологічного моніторингу в Україні
СВ Шарапова
Світлана Володимирівна Шарапова//Національна юридична академія України ім …, 2002
162002
Аграрне право (оглядові лекції, нормативно-правові акти): навч. посіб.
АМ Статівка, ВЮ Уркевич
Х.: Юрайт, 351, 2014
132014
Щодо поняття та ознак продовольчої безпеки
ТВ Курман
Науковий вісник НУБіП України. Серія: Право, 121-127, 2011
132011
Опорно-логічні схеми з навчальної дисципліни «Аграрне право України» та аграрне законодавство України: навч. посіб.
ВП Жушман, ГС Корнієнко
Х.: Одіссей, 2009
132009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20