Євген Анатолійович Греков / Евгений Анатольевич Греков / Yevhen Hrekov
Євген Анатолійович Греков / Евгений Анатольевич Греков / Yevhen Hrekov
Verified email at nulau.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Авторське право на твори архітектури
ЄА Греков
ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00. 03 «Цивільне право і цивільний процес, 2007
132007
EUROPEAN EXPERIENCE OF REGULATING DISTANCE SELLING OF MEDICINES FOR UKRAINE EUROPEJSKIE DOŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE REGULOWANIA SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ PRODUKTÓW LECZNICZYCH DLA UKRAINY
V Pashkov, Y Hrekov, M Hrekova
Wiad Lek 70 (1), 96-100, 2017
82017
Авторський нагляд в будівництві як елемент охорони та захисту авторського права на твори архітектури
Є Греков
Юридична Україна, 55-61, 2007
32007
Розвиток права інтелектуальної власності в медичній сфері в аспекті реалізації права особи на доступність лікарських засобів
ЄА Греков, ММ Грекова
Право і суспільство, 15-22, 2014
22014
Фактори розвитку дистанційної освіти в Україні та світі
ЄА Греков, ММ Грекова
Право і безпека, 217-221, 2012
12012
Твори містобудування в системі об’єктів авторського права України
Є Греков
Теорія і практика інтелектуальної власності, 39-46, 2011
12011
Проблеми застосування в законодавстві України поняття твору архітектури як об’єкта авторського права
ЄА Греков
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 258-265, 2006
12006
МІЖНАРОДНІ ТРУДОВІ СТАНДАРТИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЖІНОК
ММ Грекова, ЄА Греков
Прикарпатський юридичний вісник 1 (3 (28)), 151-155, 2019
2019
Social and philosophical background and legal mechanism of assisted reproductive technologies regulation (by example of surrogate maternity)
Y Hrekov, M Hrekova, R Kabalskyi
SHS Web of Conferences 68, 01016, 2019
2019
The Directions of Development of Legal Regulation of Patenting the Methods of Treatment in Ukraine Considering the European and World Experience
V Pashkov, Y Hrekov, M Hrekova
Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 70 (3 pt 2), 628-632, 2017
2017
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В ГАЛУЗІ АРХІТЕКТУРИ
ЮЛ Бошицький, МВ Гордон, ЄА Греков, ОВ Дзера, ВС Дроб’язко, ...
ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС, 21, 2017
2017
Правове регулювання патентування способів лікування в Україні та світі: сучасний стан і перспективи розвитку
Є Греков
Вісник Академії правових наук України, 114–122-114–122, 2013
2013
Factors of Distance Education in Ukraine and in the World
YA Hrekov, MM Hrekova
Law & Safety, 217, 2012
2012
Становлення правової охорони творів архітектури в Україні
Є Греков
Теорія і практика інтелектуальної власності, 30–37-30–37, 2012
2012
Проблеми застосування цивільно-правових способів захисту авторського права на твори архітектури
ЄА Греков
Видавничий дім «Гельветика», 2012
2012
Право на патентування способів лікування та методів діагностики організму людини
ЄА Греков, ММ Грекова
Європейські перспективи, 126-129, 2012
2012
Право автора на доступ до творів архітектури
ЄА Греков
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО …, 2007
2007
Проблемні аспекти визначення автора твору архітектури в законодавстві України
ЄА Греков
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 328-335, 2007
2007
РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ
ОО ОРЛОВА, ВМ ЗАРУБА
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19