Погребняк Станислав Петрович, Погребняк Станіслав Петрович, Pogrebnyak S.
Погребняк Станислав Петрович, Погребняк Станіслав Петрович, Pogrebnyak S.
Verified email at nlu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Основоположні принципи права (змістовна характеристика): монографія
СП Погребняк
Х.: Право 240, 4, 2008
4382008
Основоположні принципи права
СП Погребняк
Автореферат на здобуття наук. звання доктора юридичних наук.–Харків–2009 и …, 2009
662009
Порівняльне правознавство: підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів
ВД Ткаченко, СП Погребняк, ДВ Лук'янов
Х.: Право, 2003
472003
Колізії у законодавстві України та шляхи їх переборення
СП Погребняк
ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00. 01 «Теорія та історія держави і права, 2001
432001
Втілення принципів права в юридичних актах
С Погребняк
видавництво" Право", 2006
362006
Принцип верховенства права: деякі теоретичні проблеми
С Погребняк
видавництво" Право", 2006
352006
Вимоги до нормативно-правових актів, що випливають з принципу правової визначеності
С Погребняк
видавництво" Право", 2005
332005
Принцип пропорційності у судовій діяльності
С Погребняк
Філософія права і загальна теорія права, 49-55, 2012
322012
Принципи права: доктринальні питання
С Погребняк
Право України, 217-218, 2013
302013
Вплив судової практики на юридичні акти в романо-германській правовій сім'ї
С Погребняк
видавництво" Право", 2003
302003
Сопротивление угнетению. Восстание. Революция (теоретико-правовой анализ в свете доктрины прав человека)
СП Погребняк, ЕА Уварова
Право і громадянське суспільство, 4-61, 2013
292013
Поділ права на публічне і приватне (загальнотеоретичні аспекти)
СП Погребняк
видавництво" Право", 2006
252006
Основоположні принципи права: дис.... д-ра юрид. наук: 12.00. 01
СП Погребняк
України ім. Ярослава Мудрого, 2009
222009
Основні вимоги, що випливають з принципу верховенства права
С Погребняк
Вісник академії правових наук України, 51, 2008
222008
Втілення принципу гуманізму в праві
С Погребняк
видавництво" Право", 2007
212007
Договір: загальнотеоретичне розуміння
С Погребняк
Вісник академії правових наук України, 17-28, 2011
202011
Прогалини в законодавстві та засоби їх подолання
С Погребняк
Вісник Академії правових наук України, 44–56-44–56, 2013
192013
Справедливість змісту нормативно-правових актів як умова їх правомірності
С Погребняк
видавництво" Право", 2005
192005
Загальні принципи права як джерело права
С Погребняк
Вісник Академії правових наук України, 14-25, 2011
172011
Роль принципу недискримінації в загальній концепції рівності
С Погребняк
видавництво" Право", 2007
172007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20